ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

“อาร์ดี เกษตรพัฒนา” คัดสรรกล้าพันธุ์ปาล์มคุณภาพ ผลผลิตสูง เพื่อชาวสวนปาล์ม

ปลูกปาล์ม ปลูกชีวิต ปลูกเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพราะทุกส่วนของปาล์มน้ำมันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ เป็นทั้ง พืชอาหาร พืชพลังงาน ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้นานถึง 25 ปี สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร เป็นพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท อาร์ดีเกษตรพัฒนา จำกัด ผู้ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันรายใหญ่ที่พี่น้องชาวสวนปาล์มไว้วางใจมากว่า 10 ปี จึง คัดสรรพันธุ์ปาล์มพันธุ์ดี ให้ผลผลิตสูง จากต่างประเทศและในประเทศ พร้อมกับเพาะกล้าด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพ และส่งมอบให้แก่เกษตรกร

เมื่อนึกถึง อาร์ดีฯ เราจะเห็นภาพปาล์มน้ำมัน “สายพันธุ์คอมแพค” ขึ้นมาทันที แต่แท้จริงแล้วอาร์ดี ได้คัดเลือก และคัดสรรกล้าปาล์มพันธุ์ดีจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ไว้อย่างหลากหลาย ยกตัวอย่าง เช่น นำเข้าเมล็ดพันธุ์จาก บริษัท ASD คอสตาริกา และจากมาเลเซีย ได้แก่ พันธุ์คอมแพ็คกาน่า, คอมแพ็คไนจีเรีย, เดลิคอมแพ็ค, เดลิกาน่า, เดลิไนจีเรียแบล็ค (ASD คอสตาริกา) และ คาลิกซ์ 600 (มาเลเซีย)

ส่วนพันธุ์ปาล์มในประเทศได้แก่ ได้แก่ ซีหราด, CPI, ยูนิวานิช, โกลด์เด้นเทเนอร่า และ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี  ดูรายละเอียดสายพันธุ์ปาล์มของ บริษัทอาร์ดี ได้ที่นี่ คุณสมบัติพันธุ์ปาล์ม ของ RD
 ทีมงานยางปาล์มออนไลน์ บุกเยี่ยมชมแปลงผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ ศูนย์อาร์ดีฯ อ.ละแม จ.ชุมพร โดยมี คุณนิคม เพ็ชรโสม หัวหน้าศูนย์คอยให้ข้อมูลในทุกกระบวนการผลิตแบบ Exclusive สุดๆ เข้าชมทุกซอกทุกมุมไม่มีกั๊กกันเลยทีเดียว

ศูนย์นี้อยู่ในพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเนื้อที่ 200 ไร่ จัดเป็นวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยจึงได้รับการส่งเสริมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการ บุคลากรด้านวิชาการ รวมถึงนิสิตที่เข้ามาร่วมฝึกงานด้วย

ทุกกิจกรรมตั้งแต่ การรับเมล็ดพันธุ์ที่สนามบินสุราษฎร์, การลงแปลงเพาะทั้ง Pre-Nursery และ Main Nursery ไปจนถึงการคัดและทำลายต้นกล้าที่มีลักษณะผิดปกติ จึงมีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นสักขีพยานด้วยทั้งสิ้น

คุณนิคม ผู้จัดการแปลงเพาะให้ข้อมูลเรื่องการผลิตกล้าพันธุ์ปาล์มคุณภาพไว้ว่า อาร์ดี เกษตรพัฒนา รับเมล็ดพันธุ์คุณภาพมาจากหลายแหล่งทั่วโลก โดย 70% เป็นเมล็ดปาล์มงอกจาก ASD คอสตาริก้า เพราะเป็นแหล่งผลิตเมล็ดที่ทั่วโลกวางใจ ทุกเมล็ด ทุกสายพันธุ์ มีที่มาที่ไปชัดเจน

หลังจากนั้นจะนำเมล็ดงอกมาเพาะและเลี้ยงใน Pre-Nersery 3 เดือน คัดต้นกล้าผิดปกติทุก 1 เดือน ต้นกล้าระยะนี้พบความผิดปกติ 5-10%
เมื่อครบ 3 เดือนจะย้ายต้นกล้ามาปลูกในถุงที่วางระยะ 50 x 50 cm. วางแนวตะวันออก-ตะวันตก รูปแบบสลับฟันปลา ซึ่งเป็นรูปแบบการปลูกในแปลงจริงเพียงแต่ย่อขนาดลงมาให้เหมาะสมกับขนาดต้นกล้า

การวางถุงต้นกล้าแบบนี้นับว่าเป็นหนึ่งในข้อกำหนดของการทำแปลงเพาะกล้ามาตรฐาน เพราะการวางแนวถุงในรูปแบบและระยะที่เหมาะสม ทำให้กล้าปาล์มได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวัน การสร้างอาหารเลี้ยงต้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ต้นไม่ยืดยาวเพราะแข่งกันยืดหาแสง แต่ฟอร์มจะสวยกระชับตามรูปแบบพันธุกรรม

หลังจากปลูกกล้าปาล์มใน Main Nersery เป็นระยะเวลา 5 เดือนนับจากวันที่ลงแปลงจะมีการเริ่มคัดต้นกล้าผิดปกติอีกครั้งเนื่องจากลักษณะผิดปกติบางอย่างจะพบได้ก็ต่อเมื่อเป็นระยะแตกใบจริง (ใบขนนก) ออกมาแล้วเท่านั้น ระยะนี้จะพบลักษณะผิดปกติอีก 15-20%

ดังนั้นก่อนที่กล้าปาล์มน้ำมันจะถูกส่งถึงมือเกษตรกรต้องผ่านการคัดเลือกถึง 5 ครั้ง และมีต้นคัดทิ้งประมาณ 20-30% แต่ตรงนี้แปลงเพาะมาตรฐานต้องใส่ใจ เข้มงวด และจริงจัง เพราะไม่ต้องการให้มีต้นกล้าผิดปกติหลุดไปถึงมือเกษตรกรแม้แต่ต้นเดียว เพราะนั่นหมายถึงความสูญเสียโอกาสของเกษตรกรและชื่อเสียงของบริษัทด้วย
แปลงเพาะกล้าปาล์ม อาร์ดีทุกศูนย์ ทุ่มทุนกับการลงทุนเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ 3 คน และคนงานที่ได้รับการฝึกจนมีความชำนาญถึง 17 คน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดในระบบน้อยที่สุด หรือไม่ให้มีความผิดพลาดเลย

ยกตัวอย่างเรื่องการดูแลกล้าปาล์มที่ต้องใช้แรงงานมากเป็นพิเศษ เพราะการให้ปุ๋ย ฉีดยากำจัดวัชพืช ยาปราบแมลงศัตรูพืช และโรคต่างๆ ทุก 15 วัน โดยกิจกรรมต่างๆ จะหมุนเวียนกันไปตามตารางให้เข้ารอบ 15 วัน เพราะเราเน้นเรื่องการป้องกันมากกว่า แต่หากมีเหตุฉุกเฉินที่โรคระบาดลุกลามแล้วหรืออยู่ในระยะเฝ้าระวังจะร่นระยะเวลาการกำจัดแมลงหรือโรคพืชเป็น 7 วัน/ครั้ง

อาร์ดีฯ จึงเป็นผู้คัดสรรและเพาะกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพตามหลักวิชาการ ที่มีความหลากหลายมากที่สุด เพื่อให้เกษตรกรเลือกปลูกได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

นอกจากผลิตและจำหน่ายต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันแล้ว อาร์ดีฯ ยังมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสวนปาล์มตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะการคัดเลือกพันธุ์ปาล์มให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ เลย
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
เกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ต้องการปลูกปาล์มน้ำมันสามารถเข้ามาปรึกษาและเลือกพันธุ์ปาล์มที่เหมาะสมได้ทุกเมื่อ อาร์ดีฯ มีศูนย์ฯ กระจายอยู่หลายจังหวัด มีที่ไหนบ้าง เรารวบรวมไว้ที่นี่แล้ว
☎ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันละแม จ.ชุมพร โทร : 087-935-0001
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันสวี จ.ชุมพร โทร : 085-214-8668
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันบ่อล้อ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โทร : 081-780-8559
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันองครักษ์ จ.นครนายก 26130 โทร : 088-385-1854
ศูนย์ปะทิว จ.ชุมพร โทร : 085-214-8668
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันปราจีน จ.ปราจีนบุรี โทร : 081-295-8906
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง โทร :081-963-3613
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลาโทร : 081-963-3616
ศูนย์สตูล อ.ควนกาหลง จ.สตูล โทร : 081-963-9418

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.rdkaset.com

Advertising

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม