ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

โกลด์เด้นเทเนอร่า ขึ้นแท่นพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมยอดนิยม เกษตรกรมั่นใจ ต้นกล้า สดใหม่ พร้อมปลูก

โกลด์เด้นเทเนอร่า คือ พันธุ์ปาล์มน้ำมันสัญชาติไทย  พัฒนาพันธุ์โดย  อาจารย์เอนก ลิ่มศรีวิไล ปรมาจารย์ปาล์มน้ำมันเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการปาล์มน้ำมัน มากว่า 40 ปี และเป็นผู้วิจัยพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โกลด์เด้นเทเนอร่า  จนเป็นที่ยอมรับจากเกษตรกรกว่า 15 ปี โกลด์เด้นเทเนอร่าให้ผลผลิตสูง อย่างสม่ำเสมอ ทนแล้งนาน เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของเมืองไทย ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทำให้ปาล์มน้ำมันโกลด์เด้นเทเนอร่าได้รับความนิยมจากเกษตรกรทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ทำไมเกษตรกรต้องปลูกปาล์มโกลด์เด้นเทเนอร่า?
กลุ่มแม่พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า
 ━━━━━━━━━━━━━━━
คัดเลือกแม่พันธุ์พ่อพันธุ์มาตรฐานสูง ผ่านการคัดเลือกในสภาพทนแล้ง
 ━━━━━━━━━━━━━━━
อ.เอนก ให้ข้อมูลว่า แม่พันธุ์ที่ใช้ในการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมโกลด์เด้นเทเนอร่าผ่านการคัดเลือกพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง จนได้กลุ่มแม่พันธุ์ที่มีคุณสมบัติสูง คือ ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า 300 กก./ต้น/ปี (ซึ่งเป็นตัวเลขเฉลี่ยจากการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 8 ปี ) สูงกว่ามาตรฐานแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันทั่วไป ที่กำหนดไว้ที่ 170 กก./ต้น/ปี ทั้งนี้แปลงผลิตแม่พันธุ์ทั้งหมดไม่มีการให้น้ำช่วงหน้าแล้ง ทำให้ลูกผสมที่ได้มีความทนแล้งเป็นพิเศษ มากกว่า 3 เดือน ซึ่งเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย
 ━━━━━━━━━━━━━━━
โกลด์เด้นเทเนอร่า มีการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่อง
━━━━━━━━━━━━━━━
แม้ว่าการผลิตลูกผสมที่ผ่านมาได้เลือกใช้แม่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงกว่ามาตรฐานอยู่แล้วก็ตาม แต่ อ.เอนก ก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยแม่พันธุ์ดีเด่นที่ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์บางต้นจะได้จากขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) ส่งผลให้ลูกผสมใหม่ที่ได้มีผลผลิตสูงขึ้นกว่าเดิม

นอกจากนี้พันธุ์ปาล์มโกลด์เด้นเทเนอร่า ยังมีการทดสอบผลผลิตเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าอื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกผสมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นั้นตอบโจทย์เกษตรกรได้อย่างแท้จริง
 ━━━━━━━━━━━━━━━
โกลด์เด้นเทเนอร่า พันธุ์ปาล์มแนะนำ โดยกรมวิชาการเกษตร
━━━━━━━━━━━━━━━
ด้วยมาตรฐานการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันโกลด์เด้นเทเนอร่า ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ การทดสอบความสามารถในการให้ผลผลิตของสายพันธุ์ ทำให้ปาล์มน้ำมันพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่าได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ให้เป็น “พันธุ์ปาล์มแนะนำ” เมื่อปี พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นพันธุ์ปาล์มน้ำมันเอกชนไทยรายแรก ทำให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ
โกลด์เด้นเทเนอร่าได้รับความนิยมจากเกษตรกรทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
 ━━━━━━━━━━━━━━━
พิสูจน์ความนิยมจากเกษตรกรกว่า 15 ปี มากกว่า 5 ล้านต้นทั่วประเทศ
━━━━━━━━━━━━━━━
เป็นเวลากว่า 15 ปี ที่พันธุ์ปาล์มน้ำมันโกลด์เด้นเทเนอร่าได้รับความนิยมจากเกษตรกรทั่วประเทศ แม้จะเป็นพันธุ์น้องใหม่ ซึ่งพิสูจน์จากเกษตรกรทั่วประเทศที่ใช้พันธุ์ไปแล้วมากกว่า 5 ล้านต้น เป็นความเชื่อมั่นที่ได้รับจากเกษตรกร ว่าให้ผลผลิตสูง ทนแล้ง ตามศักยภาพของสายพันธุ์ อย่างแท้จริง
โกลด์เด้นเทเนอร่า อายุ 13 ปี อ.บ่อไร่ จ.ตราด
 ━━━━━━━━━━━━━━━
ต้นกล้าปาล์มน้ำมันสดใหม่ ไม่ค้างปี
━━━━━━━━━━━━━━━
แม้สถานการณ์ปาล์มน้ำมันจะอยู่ในภาวะไม่ค่อยจะดี โดยเฉพาะด้านราคา แต่ปาล์มน้ำมันลูกผสม  พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า คือตัวเลือกอันดับแรกๆ พันธุ์หนึ่งที่เกษตรกรมั่นใจเลือกใช้ พิสูจน์ได้จากต้นกล้าที่ผลิตในแต่ละศูนย์ทั่วประเทศจำหน่ายหมดทุกปี ไม่มีต้นเก่าค้างปีเหลือในแปลง ทำให้เกษตรกรมั่นใจได้เลยว่าจะได้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ สดใหม่ และอยู่ในช่วงอายุต้นกล้าที่เหมาะสมแก่การปลูกมากที่สุด
ตัวอย่างต้นกล้าปาล์มน้ำมันค้างปี
 ━━━━━━━━━━━━━━━
ต้นกล้าพันธุ์สดใหม่ พร้อมปลูกทุกๆปี มีความสำคัญอย่างไร..??
━━━━━━━━━━━━━━━
ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมในการปลูกต้องอยู่ในช่วงอายุ 8-12 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องดีที่สุด เพราะระบบรากจะเดินดี ขณะที่ต้นกล้าปาล์มน้ำมันค้างปี ส่วนมากระบบรากในถุงเพาะกล้าจะแก่เกินไปทำให้ระบบรากชะงัก เมื่อนำไปปลูกในแปลงจะใช้เวลานานกว่าปกติ จึงจะฟื้นตัวสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามากขึ้น

บริษัท โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม จำกัด
ติดต่อแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสม พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า
📍ศูนย์ตราด 084-946-8042, 090-787-8530
📍ศูนย์จันทบุรี 082-200-2484, 093-137-8622, 097-2725601
📍ศูนย์สุราษฎร์ธานี 08-1946-9373 08-0145-2367
📍ศูนย์ชุมพร 081-946-9373, 082-169-2329
📍ศูนย์นครศรีธรรมราช 094-881-8579, 087-897-1695,096-779-9977
📍ศูนย์หนองคาย 081-857-0811, 095-517-4529
- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม