ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ปั้นตลาดยางสุราษฎร์ฯ เป็นศูนย์กลาง “ยางอัดก้อน” GMP ภาคใต้ตอนบน
กยท.จ.สุราษฎร์ฯ ร่วมกับ  ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ.สุราษฎร์ เปิดตลาดซื้อขายยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐานGMP ชูมาตรฐานการผลิตและแปรรูปยางพาราสู่มาตรฐานระดับสากล สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน นำโดย กยท.จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง จ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการ เปิดตลาดยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน (GMP) โดยมี นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยาง และการผลิตยาง เป็นประธานในครั้งนี้ 


นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยาง และการผลิตยาง กล่าวว่า กยท. มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั้งด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การอุตสาหกรรม การตลาด เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สำหรับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการรับรองกระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้า โดยครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี ความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตขั้นต้น จนถึงมือผู้บริโภค จึงทำให้มาตรฐานนี้ เป็นที่ยอมรับและมั่นใจต่ออุตสาหกรรมการผลิตยางทั้งในและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี ได้มีการพัฒนาธุรกิจการซื้อ-ขายยางแผ่นรมควันมาอย่างต่อเนื่อง  และมีการต่อยอดธุรกิจเป็นการซื้อ-ขายยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน (GMP)  ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเปิดโครงการตลาดซื้อ-ขาย  ยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน (GMP) จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นศูนย์กลาง ของจังหวัดในการซื้อ-ขาย ยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน (GMP) และที่สำคัญ จะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรชาวสวนยางในการขายยางในอนาคตต่อไป

นอกจากการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้ได้มาตรฐานระดับสากลแล้ว ยังมีการร่วมมือกันระหว่างสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์กองทุนสวนยางฯ  ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจต่อไปด้วย โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง และตัวแทนผู้ซื้อยาง เพื่อร่วมมือในการดำเนินธุรกิจซื้อ – ขาย ยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน ( GMP ) การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการแปรรูปยางในอนาคต 


นายสุรัตน์  เทือกสุบรรณ ในฐานะประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด กล่าวว่า ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547  ดำเนินภารกิจการรับซื้อยางแผ่นรมควัน จากสมาชิกสหกรณ์ฯ ไปจำหน่ายให้บริษัทผู้ส่งยางออกต่างประเทศ ต่อมาในปี 2558 ได้รับเงินสนับสนุนจากยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้มาดำเนินการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน (GMP ) โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ จาก สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยยาง ได้เริ่มโครงการให้การรับรองคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพที่ดี ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพในการผลิตสินค้าที่สร้างความเชื่อมั่นและยอมรับจากผู้ซื้อและผู้ใช้ยางพาราทั่วโลก และได้รับการรับรองมาตรฐาน (GMP) ในเดือน มิถุนายน ที่ผ่าน 

ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด มีกำลังผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP เดือนละ 1,500 – 2,000 ตัน การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน (GMP) ให้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายยางได้ในราคาสูงขึ้น และผลักดันให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางรวบรวมและจำหน่ายยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน (GMP) ในพื้นที่เขตภาคใต้ตอนบน ขยายตลาดรับซื้อให้กว้างขึ้น และราคาดีขึ้นด้วย   คาดว่าในอนาคตชุมนุมสหกรณ์ฯ จะสามารถขายยางแผ่นรมควันอัดก้อนไปยังต่างประเทศได้
____________________________________
Advertivsing


ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม