ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

"โกโก้" มาแรง ปลูกได้ทั้งพืชหลักและพืชเสริม ทำเงินไร่ละ 62,000 บาท/ปี

พืชแซม หรือ พืชเสริม ไม่ใช่เรื่องใหม่ของวงการเกษตร เพียงแต่ไม่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรมากนักโดยเฉพาะช่วงที่พืชตัวหลัก อย่างปาล์มน้ำมันและยางพารา อยู่ในช่วง “ขาขึ้น”

จนเมื่อพืชหลักตกอับอยู่ในช่วง “ขาลง” จะด้วยปัญหาหรือกลไกอะไรก็ตามแต่ ทำให้พืชเสริมได้รับความสนใจมากขึ้น

ทีมงานยางปาล์มออนไลน์มีโอกาสได้พูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มหลายท่านเกี่ยวกับแนวคิดในการปลูกพืชรองแซมในสวนยางและปาล์ม พบว่าสาเหตุหลักที่เกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากกว่าเนื่องจากสามารถบริหารจัดการสวนได้สะดวกแลดูสะอาดสะอ้าน เข้าไปเก็บผลผลิตได้ง่าย

นอกจากนั้นยังสามารถดูแลพืชสวนได้เต็มที่ทั้งเรื่องของการเลือกใส่ปุ๋ย-ยาต่างๆ ก็ใส่แบบเจาะจงได้ทันทีไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดผลกระทบกับพืชอีกชนิดที่ปลูกร่วมกันหรือไม่ ในขณะที่เกษตรกรบางส่วนมองว่าการปลูกพืชเสริมเป็นโอกาสสร้างรายได้มากขึ้นในพื้นที่ขนาดเท่าเดิม 
นายนิตย์ ตั่นอนุพันธ์ หรือ โกเหนียว เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรใน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ปลูกมะพร้าว ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชหลัก และปลูก “โกโก้” เสริมระหว่างแถวสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2538

“ตอนนั้นบริษัทเข้ามาสนับสนุนให้ปลูกต้นโกโก้แซมในสวนมะพร้าว โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอส่งเสริมสนับสนุนอีกแรง และใช้พันธุ์จากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร น่าจะเป็นพันธุ์ลูกผสมชุมพร 1 ราคาต้นพันธุ์ 3 บาท/ต้น ทีนี้เราก็มีสวนปาล์มกับสวนมะพร้าว ก็เอาโกโก้เข้าไปแซม เพราะโกโก้เขาเป็นพืชที่ต้องการร่มเงา

“หลังจากที่เราทดลองปลูกต้นโกโก้ในสวนปาล์มก็พบว่าได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจทั้งพืชประธานและพืชเสริม ต้นโกโก้ทำให้ดินดีและเหมือนเป็นแทงค์น้ำเล็กๆ คอยเก็บรักษาความชุ่มชื่นใต้ดิน ปาล์มจึงไม่ขาดน้ำ”
สวนมะพร้าวของโกเหนียวปลูกโกโก้แซม ไร่ละ 84 ต้น
 โกโก้..ดีอย่างไร??? ทำไมโกเหนียวจึงปลูกโกโก้

👍 เป็นพืชที่ดูแลง่าย ไม่ค่อยมีศัตรูพืชรบกวน ไม่ต้องใช้ฝีมือในการตัดแต่งต้น

👍 อายุยืนหลายสิบปี ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิต

👍 อายุ 3 ปีเริ่มให้ผลผลิต เก็บเกี่ยวทุก 15 วัน ตลอดทั้งปี ถ้ามีระบบน้ำในฤดูแล้งจะยิ่งเพิ่มผลผลิตทั้งพืชประธานและพืชเสริม

👍 ราคาโกโก้นิ่งตลอดทั้งปีไม่แกว่งไปมาเหมือนยางพาราหรือปาล์มน้ำมัน

👍 ความต้องการโกโก้ในตลาดโลกสูงมาตลอด เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากว่า 100 ชนิด ทั้งการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางเป็นต้น 

👍 มีบริษัทรับซื้อส่งออกไปยังประเทศ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน และฟิลิปปินส์
 ผลโกโก้สุกจะมีสีเหลืองทอง
เมล็ดโกโก้ตากแห้ง
 👍 ส่วนเปลือกของผลสดโกโก้มีไฟเบอร์และมีน้ำมากสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ใหญ่อย่างวัวได้ ส่วนเปลือกตากแห้งจะมีสีดำสนิทเป็นเชื้อไฟชั้นดีให้พลังงานความร้อนสูงใช้แทนถ่านหรือฟืนได้

👍 จุดแข็งของโกโก้ คือ ปลูกได้ทั้งเชิงเดี่ยวและแซมในพืชอื่นโดยที่สามารถปลูกได้จำนวนมากต่อไร่เช่น สวนมะพร้าว 1 ไร่ มีมะพร้าว 16 ต้น สามารถแซมโกโก้ได้ 84 ต้นในสวนปาล์ม 1 ไร่ มีปาล์ม 20ต้น สามารถปลูกแซมโกโก้ได้ 54 ต้น 

👍 โกโก้ปลูกแล้วดกทุกต้น ออกผลตลอดทั้งปี มีรายได้ทุก 15 วัน

👍 เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับพืชเศรษฐกิจตัวอื่น เช่น มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา โกโก้ไม่ได้เป็นรองพืชตัวใดเลย
โกโก้แซมในสวนปาล์ม  โดยปลูกปาล์มไร่ละ 20 ต้น แซมโกโก้ 54 ต้น 

เปรียบเทียบรายได้/ไร่ ระหว่างมะพร้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

มะพร้าว 
ไร่ ปลูกได้ 16 ต้น
ต้น เก็บผลผลิตเฉลี่ย 5 ลูก/ครั้ง 
ปีเก็บได้ 9 ครั้ง คิดเป็น 45 ลูก/ต้น
มะพร้าว 1 ไร่มี 16 ต้น คิดเป็น 720 ลูก/ปี
ขายราคา 15 บาท/ลูก ทั้งปีสร้างรายได้ 10,800 บาท

ต้นทุนการปลูกมะพร้าว
ใส่ปุ๋ย 3 กก./ต้น/ปี คิดราคาปุ๋ย 18 บาท/กกจำนวน 16 ต้น รวม 864 บาท/ไร่/ปี
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช 3-4 ครั้ง/ปี และค่าแรงงาน รวม 800 บาท/ไร่/ปี
คงเหลือกำไร 9,118 บาท/ไร่/ปี 
ธรรมชาติของโกโก้เป็นพืชที่ต้องการร่มเงา
ยางพารา
ไร่ ปลูกได้ 70 ต้น
ไร่ กรีดน้ำยางได้เฉลี่ย 2.5 กก./วัน 
ปี กรีดได้  130 วัน คิดเป็น 325 กก.ต้น
ถ้าขายราคา 70 บาท/กกทั้งปีสร้างรายได้ 22,750 บาท

ต้นทุนการปลูกยางพารา
แบ่งรายได้กับคนกรีด 65:45% (65x22,750)/100 เจ้าของสวนมีรายได้ 15,787 บาท/ไร่/ปี
ค่าใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช กรดสำหรับยางพาราที่เจ้าของสวนต้องจ่าย 2,000 บาท/ไร่/ปี
คงเหลือกำไร 12,787 บาท/ไร่/ปี

ปาล์มน้ำมัน
ไร่ ปลูกได้ 20 ต้น
ไร่ เก็บผลผลิตได้เฉลี่ย 3,000 กก./ไร่/ปี
ถ้าขายราคา 5.5 บาท/กกทั้งปีสร้างรายได้ 16,500 บาท/ไร่/ปี

ต้นทุนการปลูกปาล์มน้ำมัน
ค่าใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตกแต่งทางปาล์ม 4,940 บาท/ไร่/ปี
คงเหลือกำไร 11,560 บาท/ไร่/ปี
ปลูกโกโก้ (เชิงเดี่ยว) ทำเงิน ไร่ละ 62,000 บาท/ปี

ไร่ ปลูกได้ 155 ต้น 
เมล็ดโกโก้สด 3 กกตากแห้งได้ 1 กก.
ปีที่ 3 (ปีแรกของการให้ผลผลิต)
ต้นเก็บผลผลิตตากแห้งได้ประมาณ 1 กก./ต้น/ปี
ไร่ เก็บผลผลิตได้ 155 กก./ปี
ขายราคา 50 บาท/กกทั้งปีสร้างรายได้ 7,750 บาท
ปีที่ 4
ต้นเก็บผลผลิตตากแห้งได้ประมาณ 3 กก./ต้น/ปี
ไร่ เก็บผลผลิตได้ 465 กก./ปี
ขายราคา 50 บาท/กกทั้งปีสร้างรายได้ 23,250 บาท
ปีที่ 5
ต้นเก็บผลผลิตตากแห้งได้ประมาณ 6 กก./ต้น/ปี
ไร่ เก็บผลผลิตได้ 930 กก./ปี
ขายราคา 50 บาท/กกทั้งปีสร้างรายได้ 46,500 บาท
ปีที่ 6
ต้นเก็บผลผลิตตากแห้งได้ประมาณ 8 กก./ต้น/ปี
ไร่ เก็บผลผลิตได้ 1,240 กก./ปี
ขายราคา 50 บาท/กกทั้งปีสร้างรายได้ 62,000 บาท 
ต้นทุนการปลูกโกโก้
ค่าสอยลูก เก็บรวมกอง ควักเมล็ด ใส่ถุงหมัก นำไปตาก ประมาณ 25% ของรายได้ คิดเป็น 15,500บาท (คิดจากรายได้ 62,000 บาท)
เมื่อต้นอายุ 6 ปี ใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้งๆ ละ 1 กก./ต้น คิดราคาปุ๋ย 18 บาท/กกจำนวน 155 ต้น รวม 5,580บาท/ไร่/ปี
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช 3-4 ครั้ง/ปี และค่าแรงงาน รวม 800 บาท/ไร่/ปี
คงเหลือกำไร  40,120 บาท/ไร่/ปี

วิธีการปลูกและดูแลต้นโกโก้

โกเหนียวเล่าว่า โกโก้เป็นไม้ผลที่เจริญเติบโตเร็วสามารถให้ผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ 3 ปี เมื่อต้นยิ่งมีอายุมากก็ยิ่งให้ผลผลิตสูง เป็นพืชที่ออกลูกทั้งปี ไม่มีหยุด ติดผลไม่พร้อมกันทยอยออกมาเรื่อยๆ ต้นไหนสมบูรณ์กว่าก็ออกมาก่อน ไม่ได้ออกเป็นฤดูกาลเหมือนไม้อื่นๆ แต่จะมีผลผลิตชุดใหญ่ออก 2 ชุด แต่เนื่องจากต้นโกโก้ให้ผลผลิตต่อเนื่องทั้งปี จึงต้องใส่ปุ๋ยเป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
“การให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการปลูกพืชทุกชนิด ยิ่งไม้ผลที่ออกลูกทั้งปีอย่างโกโก้ถ้าขาดปุ๋ยผลเขาจะเล็กเมล็ดลีบขาดน้ำหนัก ผมมองว่าเป็นการเสียโอกาสเพราะต้นโกโก้ผลผลิตดกอยู่แล้วถ้าเราบำรุงเขาเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัวในพื้นที่เท่าเดิมจำนวนต้นเท่าเดิม”

“สำหรับสวนของผมที่มีทั้งการปลูกปาล์ม มะพร้าว และต้นโกโก้ ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้มะพร้าว แต่ใส่ปุ๋ยให้ปาล์มในปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกติขึ้นมานิดหน่อย นอกจากนั้นมีการใช้โบรอนร่วมด้วย ใส่ 2 ช้อนแกง ซ้ายขวา ก็จะทำให้ติดลูกดี การใส่ปุ๋ย 0-0-60 เข้าไป คอก็จะใหญ่ขึ้น ออกทะลายดี ทีนี้ในส่วนของโกโก้ผมให้ต้นละ 1 กกสูตร 15-15-15   สำหรับต้นใหญ่ ถ้าต้นเล็กก็ใส่ปริมาณลดหลั่นลงไป”

เคล็ด (ไม่ลับ ของโกเหนียว คือ ความสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากปลูกโกโก้มานานจึงมีเศษใบไม้ทับถมเน่าเปื่อยผุพังตามธรรมชาติกลายเป็นอินทรียวัตถุอย่างดีสำหรับพืช และไม่มีการเผาโดยเด็ดขาดเพื่อรักษาสมดุลของดินเอาไว้  กอปรกับโกโก้เป็นไม้ใบใหญ่มีใบมากและร่มเงาทึบ เมื่อปลูกโกโก้แล้วบริเวณใต้ต้นจึงไม่มีวัชพืช นี่เป็นเทคนิคง่ายๆ นี้เองมีส่วนช่วยให้โกเหนียวไม่ต้องคอยกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มและสวนมะพร้าวนั่นเอง

โกเหนียวให้ข้อมูลว่าเมื่อดินดีแล้วการใช้ปุ๋ยเคมีก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 , 16-16-16 หรือ 19-19-19 แต่ถ้าใช้สูตรสูงอย่าง 19-19-19 สามารถลดปริมาณปุ๋ยลงไปได้ 
ในส่วนของการตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้ก็ไม่ลำบากเหมือนไม้ผลชนิดอื่นๆ เพราะไม่ต้องพิถีพิถันในการตัดแต่ง และเป็นไม้ที่แตกกิ่งจากโคนต้นจำนวนมาก ดังนั้นเกษตรกรสามารถคัดเลือกกิ่งใหม่ที่สมบูรณ์เอาไว้สัก 2 กิ่ง เมื่อกิ่งที่เลือกไว้สามารถ ให้ผลผลิตได้ก็ตัดต้นเก่าทิ้งได้ทันทีทำให้ยังคงมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

“การดูแลไม่มีอะไรยาก ไม่ต้องใช้ยาปราบศัตรูพืช แต่ปุ๋ยต้องใช้เพราะว่าเขาติดลูกทั้งปี ทีนี้พออกทั้งปีเราก็ต้องเข้าใจนะว่าเขาก็ต้องการอาหารมาบำรุงร่างกาย ต้นโกโก้นี่พอได้ 1 ปีไปแล้วเขาจะโตเร็วมากๆ ปุ๋ยจึงมีความสำคัญ ดินดี ระบบนิเวศน์ดี แล้วผลผลิตทั้งพืชประธานและพืชเสริมจะดีไปด้วย”

“สิ่งที่เกษตรกรได้แน่ๆ ก็คือดิน ลองคุ้ยดูจะเห็นว่าดินยังเปียกอยู่เลย ผมบอกเลยว่าคุณปลูกโกโก้อย่างน้อยที่สุดคุณก็ได้ดิน ปลูกย่างอื่นในสวนปาล์ม สวนมะพร้าว อาจจะได้แค่รายได้เพิ่มจากพืชเสริม แต่คุณปลูกโกโก้คุณจะได้ดินดีแน่นอน ยิ่งนานปีออกไปก็ยิ่งได้เพราะหน้าดินตรงนี้เราสามารถขุดไปใช้งานเอาไปใส่โคนต้นไม้อื่นๆ ได้” 
 โรงเรือนพลาสติกสำหรับตากโกโก้ ช่วยให้เมล็ดโกโก้มีคุณภาพ ขายได้ราคาสูง
หลายคนเข้าใจว่าปลูกปาล์มแล้วในสวนปาล์มปลูกอะไรไม่ได้ บางคนเขาใช้คำพูดว่า “ปลูกอะไรก็ชิบหายหมด” แต่พอมาดูของผมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ผมก็ปลูกอยู่ให้เห็น มันก็ใหญ่ของมันได้

“แต่เกษตรกรต้องเข้าใจว่ามีคนกินหลายคนคุณก็ต้องให้อาหารเขาให้เพียงพอ เอามาปลูกด้วยกันก็ยังใบเขียวใบใหญ่ใบมัน ผลผลิตปาล์มก็ยังดี ใบของต้นโกโก้ที่ทับถมอยู่ด้านล่างนี่ช่วยรักษาความชื้นในสวนปาล์ม แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบภัยแล้งปาล์มก็ยังมีผลผลิตให้เก็บ พี่น้องชาวสวนรู้ดีว่าปลูกปาล์มนี่ขาดน้ำไม่ได้เลย”

การเก็บผลผลิตโกโก้

เกษตรกรจะเริ่มเก็บผลโกโก้ที่สุกแล้วสังเกตจากผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง ภายในโกโก้ผล จะมีเมล็ดประมาณ 40 เมล็ด 

เมื่อพอได้ผลโกโก้มาก็มาควักเอาเมล็ดออกแล้วเอามาใส่ถุงพลาสติกมัดปากไว้ได้เลย จุลินทรีย์แก๊ส จะทำงานด้วยตัวมันเอง จะเกิดการหมัก มีแก๊ส สังเกตถุงจะโป่งขึ้นมา แล้วจะกลายเป็นสีออกน้ำตาลชมพูถึงจะนำไปตากได้ ควรหมักไว้ 8 วัน ถ้าไม่หมักกลิ่นจะไม่หอมเมื่อนำมาแปรรูป 
 ในผลโกโก้จะมีเมล็ดประมาณ 40 เมล็ด
 หมักเมล็ดในถุง ก่อนนำไปตาก
จากนั้นนำไปอบแห้งในโรงพลาสติกที่เกษตรกรสามารถทำขึ้นเองได้ ออกแบบให้มีรูระบายด้วยเมล็ดโกโก้จะแห้งเร็วมาก หรือภายในระยะเวลา 4-5 วัน

นำไปขายให้กับบริษัท สยามโกโก้ โปรดักส์ ในราคา 50 บาท/กกเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นโกโก้สำเร็จรูปต่อไป


โกโก้เป็นพืชต้องการร่มเงา ไม่ต้องการแสงแดดตลอดทั้งวัน จึงเหมาะสำหรับการปลูกเป็นพืชเสริมได้อย่างดี ใครสนใจลองโทรไปปรึกษา โกเหนียว ได้ที่ 06-1674-3317 ที่อยู่ 28 หมู่ 4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์


14 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

ขอบคุณความรู้ดีๆครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีมาก น่าสนใจ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ลงข้อมูลผิดหรือเปล่าครับ ในส่วนของผลผลิตต่อต้นต่อปี เอาจริงๆตั้งแต่พาดหัวแล้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1 ไร่ ปลูกได้เป็น 100++ ต้น ได้แค่ 6หมื่น ต่อปี?!!? หรือต่อ เดือน เหนื่อยเป็็นปี ได้ไร่ละ 6 หมื่น ขายที่เอาเงินฝากประจำดีกว่ามั้ย ขอแรงนิดนึงนะ ทำสื่อให้คนทำมาหากินให้ข้อมูลพลาดขนาดนี้ มันทำคนรับสารไปแบบไม่เข้าใจเสียหาย

Unknown กล่าวว่า...

ปลูกแซมทุเรียนลองกองได้ไหมครับ

Unknown กล่าวว่า...

ผมว่าน่าจะเทียบกันต่อ1ต้นนะครับที่ว่าไร่62000ต่อปีเท่าที่อ่าน

Unknown กล่าวว่า...

ปลูกได้หมดครับที่ได้ร่มเงาไม้ใหญ่บ้าง
ส่วนพวกไม่เอ่ยซื้อก็อย่าปากดีคิดดีๆครับอย่าโชว์โง่

Unknown กล่าวว่า...

ฝากประจำ​5555ฉลาดมาครับคุณพี่555สมองดีมันหนีอัตราเงินเฟ้อไม่ทันหลอกครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

....ผมพูดประชดครับที่ว่าให้ไปขายที่ฝากประจำคุณคิดว่าคุณฉลาดมากและปากคุณดีกว่าผมก็เชิญตามสบายครับ ผมติให้เกิดการแก้ไขและพิจารณา ไม่ได้พูดให้การดูถูกแบบคุณครับ ถ้าคุณมีโกโก้ 155 ต้นอายุ 5 ปี แล้วคุุณตากแห้งด้วย คุณจะมีรายได้แค่ปีละ 6~7 หมื่นเหรอครับทุกวันนี้ผมปลูกโกโกแซมมังคุดทุเรียนไปแค่ 27 ต้น ขายผลสดกิโลละ 20 ผมได้เงินมาเกิน 4 หมื่นแล้วครับ เดือนที่ให้ผลผลิตเยอะสุดได้เกือบ 500กิโลครับ เขียนไว้ให้คิดสงสัยคนทำข่าวคงไปช่วงที่ผลออกน้อยแต่ดันเอาข้อมูลมาคิดทั้งปีหรือเปล่า เขียนมาเพื่อให้คิดนะ ไม่ใช่โต้แย้งแบบไม่สร้างสรรค์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอเพิ่มอีกนิดเผื่อไม่เข้าใจ 4หมื่นคือรายได้ของ ม.ค.~พ.ย.ปีนี้สรุปคือเก็บแค่ผลสดจากโกโก้แค่ 27 ต้นกิโลละ 20(บางเดือน25)/ 1 ปี รายได้เกิน 4 หมื่น แต่ในข่าวคือตากแห้งด้วยซึ่งแพงขึ้นไปอีก แล้วถ้าปลูกเชิงเดี่ยวก็ระบุไว้ว่าได้ 155 ต้น/1 ไร่ แล้วไประบุว่า ได้ปีละ 6 หมื่นกว่า..ผมผิดยังไงที่ทักท้วงช่วยชี้แจงที(คนที่ว่าผมน่ะ)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อย่างในข้อมูลน่ะลงไปว่า ให้ผลผลิตแบบเมล็ดแห้ง 6 กิโล/ต้น/ปี ....มันใช่เหรอครับ ถ้าผลสด 3 กิโลให้เมล็ดแห้ง 1 กิโล เท่ากับต้นโกโก้ที่สมบูรณ์ให้ผลผลิตแค่ 18 กิโลต่อปีเหรอครับ?? คนที่ด่าผมว่าโง่น่ะช่วยมาชี้แจงทีครับ ที่พิมพ์มานี่อยากให้ข้อมูลที่ถูกเป็นสำคัญ ไม่ได้ต้องการอวดฉลาดขอบคุณที่อ่าน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สรุปง่ายๆนะครับเปลี่ยนจาก ปี เป็น เดือน จากข้อมูลนี้ถ้าเปลี่ยนจาก ปี เป็น เดือน ต้นโกโก้ที่สมบูรณ์อายุ 5~6ปีขึ้นไปจะให้ผลผลิตแห้ง 6~8 กิโลต่อเดือนหรือผลสด 18~24 กิโล ต่อ เดือน ง่ายๆจบนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขายผลสดที่โลละ 20บาท 27ต้นได้ 40000
บทความขายเม็ดแห้งโลละ 50บาท ผลสด1กกได้เมล็ตแห้ง 0.1กก เท่ากับในบทความขายผลสดที่ โลละ5บาทเอง ต่างกัน4เท่า
ถ้าเอา 60000มาx4 จะได้ 240000 เอามาหาร 155ต้นเท่ากับต้นละ 1550บาทต่อปี
ถ้าx27ก็ประมาณ 40000 นั่นแหละครับ
สรุปที่บอกว่ารายได้มากกว่าเพราะขายแพงกว่าในบทความ4เท่าไงครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เพิ่มเติมครับ ผลสด3กกได้เมล็ตสด1กก เมล็ตสด3กกได้เมล็ดแห้ง1กก
ในบทความบอกแค่เมล็ตสด3กกได้เมล็ดแห้ง1กก ลืมบอกสัดส่วนเปลือกไปครับ

บทความที่ได้รับความนิยม