ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เทคนิคใส่ “โบรอน” ในปาล์มน้ำมัน


โบรอน เป็นธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช ทำหน้าที่ สำคัญ ดังนี้

>>> การพัฒนาของเซลล์ใหม่
โบรอนช่วยให้การพัฒนาและสร้างเซลล์ใหม่ดำเนินไปอย่างปกติ ยอดอ่อน ใบอ่อน และรากอ่อนมีการเจริญเติบโตเป็นปกติ พืชที่ขาดโบรอนทำให้ใบอ่อนไม่พัฒนา ใบมีอาการหงิกงอ ผิดรูปร่าง รากไม่งอกหรือยืดออกน้อย

ในปาล์มน้ำมันจะเห็นใบยอดไม่ค่อย เจริญเติบโต คลี่ออกน้อย หรือคลี่ออกปลายใบจะโค้งหักเป็นรูปตะขอ ในบางครั้งถ้าขาดโบรอนมากๆ ใบ จะมีลักษณะผิดรูปร่าง ย่นหยิก ใบมีขนาดเล็ก ส่งผลให้ลดประสิทธิภาพของกระบวนสังเคราะห์ แสง ทำให้ปาล์มเจริญเติบโตและให้ผลผลิตลดลง 
 แสดงอาการผิดปกติของใบปาล์มน้ำมันเมื่อขาดโบรอน
>>>  การทำงานของเนื้อเยื่อบริเวณผิวราก
โบรอนเกี่ยวข้องกับการท้าหน้าที่ของเซลล์เมมเบรนบริเวณผิวราก ทำให้มีการดูดซึมของไอออนธาตุอาหารต่างๆ เป็นไปได้อย่างปกติ มีรายงานว่าการให้โบรอนที่เพียงพอสามารถทำให้การดูดซึมฟอสฟอรัสของรากเพิ่มขึ้น

>>> การผสมเกสรและเจริญของท่อละอองเกสร
โบรอนมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างเซลล์ใหม่ ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลังจากมีการผสมเกสรและการเจริญยืดตัวของท่อละอองเกสร โดยเฉพาะในจุดที่กำลังมีการแบ่งเซลล์หรือกำลังเจริญเติบโต ในกรณีของท่อละอองเกสรถ้ามีการขาดโบรอนทำให้ท่อละอองเกสรเจริญเติบโตผิดปกติ มีอาการพองปริแตก ไม่มีการยืดตัว การขาดโบรอนยังมีผลทำให้เนื้อเยื่อบริเวณท่อละอองเกสรผิดปกติ ส่งผลให้มีการสูญเสียน้ำตาลได้

ในปาล์มน้ำมันการขาดโบรอนที่รุนแรงนอกจากแสดงอาการผิดปกติที่ใบและทางใบแล้ว ยังมีผลต่อการผสมเกสรเช่นเดียวกัน ทำให้ผลปาล์มผสมติดน้อย ส่งผลให้น้ำหนักทะลายสดและปริมาณน้ำมันต่อทะลายลดลง 
ลักษณะทะลายปาล์มที่ขาดโบรอน 
━━━━━━━━━━━━━
วิธีใส่โบรอนสวนปาล์ม
━━━━━━━━━━━━━
การใส่ปุ๋ยทุกชนิดจะต้องใส่ในช่วงที่ดินมีความชื้นเสมอ เพราะจะทำให้ปุ๋ยละลาย และพืชสามารถนำไปใช้ได้ แต่สำหรับโบรอน ค่อนข้างจะละลายน้ำยาก ควรใส่ในรอบแรกของการใส่ปุ๋ย เนื่องจากมีฝนดี ในการใส่โบรอนให้ใส่ที่ดินรอบโคนต้น ห้ามใส่ในกาบหรือยอด เพราะโบรอนมีความเป็นพิษ การใส่ในกาบอย่างต่อเนื่องจะทำให้เนื้อเยื่อตายได้ นอกจากนั้นการใส่โบรอนควรใส่แยกไม่ควรควรผสมกับปุ๋ยตัวอื่น เนื่องจากใส่โบรอนในปริมาณน้อย

คำแนะนำควรใส่โบรอนในปาล์มน้ำมันประมาณ 100-200 กรัม/ต้น/ปี ปริมาณที่สูงถึง 200 กรัม/ต้น/ปี ควรใส่เฉพาะต้นที่แสดงอาการขาดโบรอนอย่างรุนแรงและควรมีการวิเคราะห์ใบเพื่อตรวจสอบปริมาณโบรอนในพืชว่าพอเพียงหรือไม่

ขณะที่ในมุมของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม 2 รายใน จ.สุราษฎร์ธานีบอกเล่าประสบการณ์การใส่โบรอนไว้ดังนี้
คุณอรรณพ ยังวนิชเศรษฐ
คุณอรรณพ อธิบายของโบรอนจากมุมมองของตัวเองว่า โบรอนช่วยในการยืดตัวของเซลล์ ช่วยในการติดดอก ถ้าติดตาดอกดี จำนวนเมล็ดในหนึ่งทะลายจะมากขึ้น ทะใหญ่จะใหญ่ ดูง่ายๆ ถ้าปาล์มขาดโบรอนใบจะหยิกงอ เมื่อก่อนไม่เคยรู้ว่าต้องใส่ ที่แย่ไปกว่านั้นปริมาณการใช้โบรอนไม่รู้ว่าต้องใส่เท่าไหร่ ส่วนใหญ่เขาจะบอกให้ใส่ 1-2 ช้อนแกง ก็คิดว่าพอแล้ว แต่ปรากฏว่ามันน้อยเกินไป ในตำราวิชาการบอกให้ใส่ 200-300 กรัม เท่ากับ 10-15 ช้อน แสดงว่าที่เกษตรกรใส่ๆ กันมันไม่พอ 

เวลาใส่โบรอนถ้าใส่ที่โคนจะโดนน้ำชะล้างไปหมด เลยแนะนำให้ใส่ที่โคนต้นเลย ฝนจะค่อยๆ ชะ และซึมไปที่ราก ช่วงเวลาการกินจะยาวขึ้น เป็นไปได้ควรใส่ทุกเดือน แต่แบ่งใส่น้อยๆ แต่ความรู้ใหม่ควรใส่ปุ๋ยละ 2 ครั้ง พอเราเติมโบรอนเข้าไปจนครบตามความต้องการของต้นปาล์ม ผลผลิตจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น


อ.พรพันธุ์ศักดิ์ พาหะมาก
โบรอน ถ้าตามหลักวิชาการเขาให้ใส่ 100 กรัม/ต้น/ปี แต่ไม่พอเลยเพิ่มเป็น  200 ก็ยังไม่พอ มานึกว่าผลผลิตออกเยอะมันใช้สารอาหารเยอะ สารอาหารหายไปจากดินเยอะ ผมจึงต้องใส่เพิ่มขึ้นเป็น 400 กรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง ใส่บริเวณโคนต้น


ข้อมูลอ้างอิงจาก
 >>> บทบาทของโบรอนในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ามัน โดย...ธีระพงศ์ จันทรนิยม
>>> สารพันปัญหาคาใจ ปาล์มน้ำมัน
คณะผู้เขียน
อาจารย์ธีระพงศ์ จันทรนิยม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.)
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
นายธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (GIZ)

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม