ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

แนวทางแก้ปัญหา ปาล์มน้ำมันมีแต่ดอกตัวผู้...!

ใครปลูกปาล์มแล้วมีดอกตัวผู้ดกเต็มคอ ยกมือขึ้น...???

ชาวสวนปาล์มยกมือกับพรึบพรับแน่นอน เพราะนี่มันคือ ปัญหายอดฮิตติดชาร์ทของชาวสวนปาล์มนั่นเอง ...ใช่ไม่ใช่...

ปัญหาของคนปลูกปาล์มก็คือ ทำไมต้นปาล์มจึงออกดอกตัวผู้มาก จนบางช่วงบางปีไม่ออกทะลายเลย ซึ่งหมายความว่าไม่มีดอกตัวเมีย

ทีมงานยางปาล์มออนไลน์ คงไม่หยิบปัญหานี้มาคุยกันให้ชาวสวนปาล์มกลัดกลุ้มกันเฉยๆ แต่เราได้เสาะหาวิธีทำให้ต้นปาล์มออกดอกตัวเมียเยอะๆ มาให้ด้วย 


แต่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเรื่องการสร้างดอกของต้นปาล์มกันก่อนว่า ปกติในการสร้างดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมียนั้น ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นปาล์มในช่วงที่มันกำหนดเพศ  (sex differentiation) โดยจะเกิดขึ้นในช่วง 20-22 เดือนก่อนดอกบาน

ถ้าช่วงนี้ตาดอกมีความสมบูรณ์ได้รับธาตุอาหารแบบอิ่มหมีพีมัน ทั้งน้ำ ปุ๋ย และแสงแดด มันจะเกิดเป็นดอกตัวเมีย

ในทางตรงกันข้าม ถ้าต้นปาล์มอดอยากปากแห้ง แล้งน้ำ ให้ปุ๋ยน้อย หรือไม่สมบูรณ์เพียงพอ ต้นปาล์มมันจะออกดอกตัวผู้

ถ้าให้เข้าใจง่ายๆ ต้นปาล์มมันก็คงเหมือนคนสมัยนี้  ถ้าตอนนี้ฐานะยังลุ่มๆ ดอนๆ ก็คงไม่พร้อมจะมีลูก แต่ถ้ามีเงินมีฐานะ ก็พร้อมจะมีลูก อะไรประมาณนั้น ต้นปาล์มก็เช่นเดียวกัน ถ้ามันสมบูรณ์มันก็จะสร้างดอกตัวเมีย เพื่อสร้างลูกสร้างทะลาย 
ในช่วงปาล์มที่มีอายุ 2-3 ปี มันจะสร้างดอกตัวเมียมาก และทะลายก็ออกมากเช่นกัน ช่วงนี้ต้นปาล์มต้องการอาหารจำนวนมากเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงทะลาย ถ้าเจ้าของสวนให้อาหารไม่เพียงพอ หรือว่าไม่ให้เพิ่มขึ้นกว่าปกติ ไม่ว่าน้ำหรือปุ๋ย ในปีถัดไป หรือปีที่ 4 ต้นปาล์มจะออกตัวผู้มาจำนวนมาก เนื่องจากตอนที่สร้างตาดอกอาหารได้ถูกนำไปใช้ทะลายจนหมดเกลี้ยงนั่นเอง


ข้อควรจำในการทำสวนปาล์ม จากหนังสือ คู่มือเกษตรกร การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ  ที่เขียนโดย อ.ธีระพงศ์ จันทรนิยม ระบุว่า 

ในการพัฒนาของตาดอกจนเป็นทะลายปาล์ม จะใช้เวลานาน 14-22 เดือน (ตามอายุของปาล์ม)
ดังนั้น

👉 การให้ปุ๋ยและน้ำกับปาล์มจะต้องได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดการพัฒนาของดอก

👉 การกระทำใดๆ กับปาล์มในวันนี้ (เช่น การใส่ปุ๋ย ให้น้ำจะแสดงให้เห็นใน 1-2 ปี ข้างหน้า ดังนั้น อาการที่ปาล์มแสดงให้เห็นในวันนี้ จึงเป็นผลจากการกระทำเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา

เมื่อมองเห็นถึง “รากของปัญหา” ที่ต้นปาล์มออกดอกตัวผู้แล้ว ก็คงพอจะมองเห็นแนวทางการแก้ไขว่าต้องทำอย่างไร

แนวทางป้องกันและแก้ไขก็คือ เจ้าของสวนจะต้องบำรุงบำเรอต้นปาล์มให้สมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีทะลายมาก จะต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยเพื่อให้ปาล์มมีอาหารเพียงพอ ในการเลี้ยงทะลาย และเผื่อให้สร้างดอกตัวเมียไปพร้อมกัน

ไม่ใช่แค่ปุ๋ยอย่างเดียว น้ำก็สำคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง สวนปาล์มที่ไม่มีระบบน้ำ ถ้าอยากให้เกิดดอกตัวเมียก็ต้องให้น้ำในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน

ดังนั้นถ้าปลูกปาล์มในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น มีช่วงแล้งยาวมากกว่า 3 เดือน ต้นปาล์มจะการสร้างทะลายไม่ต่อเนื่อง มีการสร้างดอกตัวผู้มากกว่าดอกตัวเมีย ทำให้ได้ผลผลิตต่ำกว่าปาล์มที่ปลูกในพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และมีปริมาณฝนมาก 
ข้อมูลประกอบการเขียน
>>>คู่มือเกษตรกร การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ  ที่เขียนโดย อ.ธีระพงศ์ จันทรนิยม
>>>สารพันปัญหาคาใจ ปาล์มน้ำมัน
คณะผู้เขียน
อาจารย์ธีระพงศ์ จันทรนิยม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.)
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)

นายธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (GIZ) 

- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม