ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เทคนิคใส่ปุ๋ยปาล์ม ตามอายุและผลผลิต ตัวอย่างจาก ซีพีไอ และ ลุงจรูญ ประดับการ

ปาล์มน้ำมันจะให้ผลผลิตมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ “ปุ๋ย” ที่ได้รับ เพราะพืชน้ำมันตัวนี้จะใช้ธาตุอาหารปริมาณมากเพื่อเลี้ยงต้นและสร้างทะลาย

ถ้าเกษตรกรใส่ปุ๋ยน้อยผลผลิตจะต่ำ ตรงกันข้ามถ้าใส่ปุ๋ยมากก็สิ้นเปลืองและมีต้นทุนสูง

คำถามก็คือ จะใส่ปุ๋ยอย่างไรให้เพียงพอ หรือตรงกับความต้องการของต้นปาล์ม บางตำราแนะนำให้ใส่ปุ๋ยตาม “อายุ” ของปาล์ม ขณะที่บางสำนักก็ว่า ต้องใส่ปุ๋ยตาม “ผลผลิต”

เราจึงสืบหาข้อมูลจนพบตัวอย่างการใส่ปุ๋ยทั้งแบบตามอายุปาล์ม และตามผลผลิต จาก ลุงจรูญ ประดับการ เกษตรกรตัวอย่างของ จ.ชุมพร และการใส่ปุ๋ยที่มาจากงานวิจัยและปฏิบัติจริงของ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด 
ลุงจรูญ ประดับการ
ลุงจรูญ ประดับการ ปลูกปาล์มมากกว่า 19 ปี เดิมไม่มีความรู้เรื่องปาล์มเท่าไรนัก จนเมื่อได้เข้าอบรมเรื่องการดูแลสวนปาล์มจนได้ความรู้เรื่องการจัดการสวนอย่างถูกต้องจากนักวิชาการ  จนสามารถพัฒนาผลผลิตจาก 3.6 ตัน/ไร่/ปี เป็น 5.9 ตัน/ไร่/ปี

“พันธุ์ปาล์มไม่ดีเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นพันธุ์ใหม่ๆ อย่างปัจจุบัน ผลผลิตผลิตไม่ต่ำกว่า 6 ตันแน่นอน” ลุงจรูญบอก

วิธีการใส่ปุ๋ยของลุงจรูญยึดข้อมูลวิชาการเป็นแกนหลัก นำมาปรับใช้ให้เหมาะกับต้นทุนการผลิต โดยเลือกใช้ปุ๋ยที่ดีที่สุด และต้นทุนต่ำที่สุด นั่นก็คือใช้แม่ปุ๋ยแทนปุ๋ยสูตร ได้แก่ 21-0-0, 18-46-0 และ0-0-60 ใส่ในอัตรา 2 : 1 : 3 และเสริมด้วย โบรอนและแมกนีเซียม

ทำไมถึงเลือกใช้ ไนโตรเจน จาก ปุ๋ย 21-0-0 ลุงจรูญบอกว่า เพราะละลายง่าย และราคาถูก นอกจากนั้นยังมี กำมะถันถึง 24% ช่วยสร้างน้ำมันให้มากขึ้น ทำให้ปาล์มมีน้ำหนักมาก เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง ขณะที่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) จะให้ไนโตรเจนเพียงอย่างเดียว 
วิธีใส่ปุ๋ยที่ดีที่สุด ให้ผลผลิตที่ดีที่สุด คือ ใส่ครั้งละน้อยๆ แต่ใส่บ่อยๆ โดยจะแบ่งใส่ปีละ 4 ครั้ง อย่างเช่น ปุ๋ย 21-0-0 จะใส่ปีละ 6 กก./ต้น/ปี ก็แบ่งใส่ 4 ครั้งๆ ละ 1.5 กก./ต้น ลุงจรูญบอกว่าจะให้ผลผลิตมากกว่า เพราะปาล์มได้กินปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง

ลุงจรูญให้ข้อคิดจากการใส่ปุ๋ยว่า การใส่ปุ๋ยปาล์มกว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลาอย่างน้อย 18 เดือน การจะเพิ่มผลผลิตจึงต้องอดทนและใจเย็น ถ้าหากใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง และมีวิธรการจัดการสวนที่ดี ทั้งเรื่องน้ำ และสร้างอินทรียวัตถุในสวนจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นสูงขึ้นแน่นอน ดังตัวอย่างของลุงจรูญที่ปรับเปลี่ยนการให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ จนสามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้ 1.5-1.8 ตัน/ไร่/ปี 
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ได้ร่วมทำงานวิจัยเรื่องปาล์มน้ำมันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มานานกว่า 30 ปี และนำมาใช้ในสวนปาล์มของตนเองจนได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2 ตันกว่าๆ เป็น 4-5 ตัน/ไร่/ปี แม้จะอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างแล้ง ของ จ.ชุมพร ซึ่งวิธีใส่ปุ๋ยที่ได้ผลผลิตสูง คือ ใส่ปุ๋ยตามปริมาณผลผลิต หรือ ใส่ปุ๋ยให้เพียงพอต่อการสร้างต้นและเพื่อการสร้างทะลาย 

เนื่องจากปุ๋ยที่ใส่ลงไปจะถูกตรึงอยู่ในส่วนต่างๆ ของต้น ได้แก่ ใบ ลำต้น และรากที่เพิ่มขึ้นทุกปี  ขณะที่ปุ๋ยอีกส่วนหนึ่งจะติดไปกับทะลายปาล์มน้ำมันที่ถูกตัดออกไป

การใส่ปุ๋ยจึงต้องชดเชยตามผลผลิตทะลายปาล์ม เพื่อคืนธาตุอาหารกลับคืนสู่ดิน ซึ่งจะช่วยต้นปาล์มให้ผลผลิตสูงอย่างต่อเนื่อง และยังช่วยลดการใส่ปุ๋ยมากจนเกิดความจำเป็นอีกด้วย 
 
วิธีการใส่ปุ๋ยตามผลผลิตยังบังคับให้ผู้ปลูกปาล์มเก็บข้อมูลผลผลิตแต่ละปี ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรปฏิวัติ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและต้นทุนการจัดการที่คุ้มค่า 

นอกจากเรื่องปุ๋ยแล้ว การจัดการสวนปาล์มอื่นๆ ยังมีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยได้ เช่น การสร้างกองทางเพื่อสร้างความชื้นและอินทรียวัตถุในสวน เป็นต้น 


ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม