ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

พิสูจน์แล้ว ทำ “สวนยางยั่งยืน” 5 ไร่ รายได้เพิ่ม 31 เท่า เรื่องโดย อาบู

เป็นเวลา 10 ปี ที่ “สวนไผ่อาบู” ปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรจาก “สวนยางเชิงเดี่ยว” สู่การทำ “สวนยางยั่งยืน” โดยการพยายามเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในสวนยางให้เป็น “นิเวศน์ป่ายาง” ที่มีความสมดุล

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรมทางสวนได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้สนใจตลอดจนหน่วยงานราชการสามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และเป็นแนวทางในการส่งเสริมแก่เกษตรกรชาวสวนยางต่อไป

จากการนำข้อมูลการดำเนินกิจกรรมรอบการผลิต ปี 2562/2563 (เริ่มเก็บข้อมูล มีนาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) มาวิเคราะห์  โดยสรุปผลได้ดังนี้ 
สวนยางพาราขนาด 5 ไร่ ปลูกผสมผสานร่วมกับไผ่กิมซุง
👉1. ในรอบการผลิต 2562/2563 การทำเกษตรผสมผสานในรูปแบบสวนยางยั่งยืนบนพื้นที่ 5 ไร่ มีรายได้มวลรวมเท่ากับ 445,484 บาท หรือคิดเป็นรายได้มวลรวม 37,124 บาทต่อเดือน (ปัจจุบันสวนยางอายุ 13 ปี)

👉2. จากรายได้มวลรวมทั้งหมด แบ่งออกเป็น รายได้ที่เป็นตัวเงินเท่ากับ 348,814 บาท และ รายได้ส่วนที่เกิดจาก “การลดต้นทุน” การผลิตเท่ากับ 96,670 บาท

👉3. จากการทำสวนยางยั่งยืนส่งผลให้มีรายได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนหรือช่วงปิดกรีด โดยมีเงินรายได้เข้าสวนเฉลี่ยเดือนละ 29,068 บาท/เดือน คิดเป็นรายได้ 89,097 บาท/ไร่/ปี 
ขยายพันธุ์ไผ่ และตัดหน่อไม้ขาย เป็นรายได้จากสวนไผ่ในสวนยาง
ไผ่ชาร์โคลอินดี้ และสบู่ชาร์โคล สินค้าแปรรูป ทำมูลค่าได้สูง
👉4. สัดส่วนรายได้สามารถจำแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ รายได้ที่เกิดจากการทำเกษตร คิดเป็น 71.1 เปอร์เซ็นต์ และรายได้ส่วนที่เกิดจากการแปรรูปเพิ่มมูลค่า คิดเป็น 28.9 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อจำแนกรายรับตามประเภทของกิจกรรมย่อยๆ พบว่า ไผ่ที่ปลูกในสวนยางเป็นพืชที่ให้รายได้สูงที่สุด คิดเป็น 70.7 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด (ไผ่กิมซุง อายุกอ 10 ปี) โดยที่ตลอดทั้งปียางพาราให้รายได้เพียง 38,381 บาท คิดเป็น 8.6 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งถือว่าการทำสวนยางเชิงเดี่ยวให้รายได้น้อยมาก

คลิกรูปและขยาย เพื่อดูรายละเอียดแผนภูมิ
👉5. ต้นทุนในการบริหารจัดการสวนยางยั่งยืนบนพื้นที่ 5 ไร่ อยู่ที่ 13,205 บาท/ไร่/ปี คิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนการผลิตที่ต่ำมาก

สรุปสุดท้าย
👉6. การทำสวนยางยั่งยืนให้รายเหลือเท่ากับ 75,892 บาท/ไร่/ปี มากกว่ารายเหลือจากการทำสวนยางเชิงเดี่ยวถึง 31 เท่า โดยในรอบการผลิตปี 2562/63 สวนยางเชิงเดี่ยวให้รายเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 2,487 บาท/ไร่/ปี (แทบไม่เหลือ)

ว่าแล้วก็หันมาปรับเปลี่ยนจากการทำสวนยางเชิงเดี่ยว!...แล้วมาทำสวนยางยั่งยืนกันเยอะๆ นะครับ ผมทำแล้วมันเวิร์คมาก 
บุญชู สิริมุสิกะ (สวนไผ่อาบู)
อยากรู้สวนไผ่อาบูทำอะไร ติดตามได้ที่นี่ : https://bit.ly/2TPhSkd


สวนไผ่อาบู ตั้งอยู่ใน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดย บุญชู สิริมุสิกะ ชายหนุ่มที่ทิ้งอาชีพวิศวกรในเมืองหลวง เพื่อกลับสู่บ้านเกิด ซึ่งมีรากฐานอาชีพสวนยางและสวนปาล์ม แน่นอนว่าเป้าหมายของเขาไม่ใช่อยู่ที่เงินทอง หากแต่แสวงหาความยั่งยืนและความสุข ปัจจุบัน บุญชู คือผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกไผ่ในสวนยางและสวนปาล์ม มีรายได้หลายทาง ซึ่งมากกว่าเงินเดือนวิศวกร และยังกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการปลูกไผ่ที่มีชื่อเสียงของ จ.พังงา มีคนเข้าไปศึกษาดูงานไม่ขาดสาย
สวนไผ่อาบู 142 หมู่ 5 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โทร. 086-282-2176


- Advertisement - 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม