ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กยท. เร่งประสานมาเลเซียเปิดด่านปาดังเบซาร์ ส่งออกน้ำยางข้นผลิตถุงมือยาง

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID - 19 ในประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ประเทศมาเลเซียมีการควบคุมการเข้าออกประเทศ และมีการปิดด่านนำเข้าและส่งออก โดยเริ่มตั้งวันที่ 18 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 โดย กยท. ได้เร่งหารือกับสถานกงสุลมาเลเซีย และสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางของมาเลเซีย ได้ผลว่า ทางรัฐบาลมาเลเซียอนุญาตเปิดด่านนำเข้าน้ำยางข้นจากประเทศไทยได้นั้น 

นายขจรจักษณ์ นวลพรมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท. ได้ประสานไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อขอให้มีการเปิดด่านปาดังเบซาร์เพิ่ม เบื้องต้นได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้ช่วยประสานกับสถานทูตประเทศมาเลเซียเพื่อขอเปิดด่านปาดังเบซาร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบกลับจากทางมาเลเซีย 
ในช่วงสถานการณ์วิกฤตจากไวรัส COVID – 19 ในขณะนี้ หลายฝ่ายได้รับผลกระทบ แม้แต่ในส่วนของวงการยางพารา ทั้งในส่วนของประเทศผู้ใช้ยาง และประเทศผู้ส่งออกยาง ดังนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันประคับประคองให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และ กยท. พร้อมที่จะเคียงข้างและสู้ไปด้วยกัน 

รักษาการผู้ว่าการ กยท. กล่าว

- Advertisement - 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม