ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ทำยางก้อนถ้วยคุณภาพดีกันเถอะ

หากจะหยุดให้เกษตรกรเลิกผลิตยางก้อนถ้วย เพียงเพราะเป็นประเภทยางที่ไม่มีมาตรฐานการซื้อขายที่เที่ยงตรงรองรับ จนสร้างความไม่เป็นธรรมระหว่างการซื้อขาย

หรือแม้กระทั่งประเด็นที่กำลังร้อนและแรงคือเรื่องการใช้กรดซัลฟิวริคในพื้นที่ภาคอีสาน จนสร้างภาพลบให้กับยางไทย ประเด็นเหล่านี้คงไม่มีน้ำหนักนัก เพราะเมื่อยางก้อนถ้วยกลายเป็นความเคยชินของเกษตรกรในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ยิ่งห้ามก็ยิ่งเหมือนการพยายามจะเอามือปิดแผ่นฟ้า

เพราะการทำยางก้อนถ้วย สอดคล้องกับการทำงานของเกษตรกร มีตลาดรองรับในพื้นที่ และมีต้นทุนต่ำ เมื่อเทียบกับการผลิตยางประเภทอื่น

แนวทางแก้ปัญหาการผลิตยางก้อนถ้วยที่ตรงจุดตรงปัญหาที่สุดก็คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพ

ยาง&ปาล์มออนไลน์  จึงนำบทความวิธีการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพ โดย สำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย การยางแห่งประเทศไทย มาฝาก รายละเอียดมีดังนี้


ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตยางก้อนถ้วยลักษณะของยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

 • ควรเป็นยางก้อนที่สะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน
 • ใช้กรดในการจับตัว
 • มีรูปทรง สัณฐานใกล้เคียงกับรูปถ้วยรับน้ำยาง
 • การเตรียมกรด
 • กรดฟอร์มิคเข้มข้น ช้อนแกง(30CC)ผสมน้ำ กระป๋องนม(900CC)จะได้ Conc.3%
 • บรรจุในขวดพลาสติกที่ฝาปิดเจาะรู เช่น ขวดน้ำ ขวดน้ำกลั่น


 วันกรีดที่ 1
กรีดยางจากต้นแรกจนถึงต้นสุดท้ายของแปลงกรีด ตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยางย้อนกลับมาต้นแรก บีบสารละลายกรดลงในถ้วยน้ำยางประมาณ 1 ช้อนแกง(15 CC)ใช้ไม้สะอาดคน ยางจะจับตัวเป็นก้อนในเวลาไม่เกิน 45 นาทีวันกรีดที่ 2
ยางจะจับตัวเป็นก้อนที่สมบูรณ์ ให้จับก้อนยางตะแคงเพื่อให้เซรุ่มไหลออกมา อาจเก็บก้อนยางใส่ในภาชนะที่สะอาด


กรีดยางเช่นเดียวกับวันแรก เดินย้อนกลับมา บีบสารละลายกรดในปริมาณครึ่งหนึ่งของวันแรก(1/2 ช้อนแกง)

วันที่ 3

 • หยุดกรีดเพื่อเก็บยาง ก้อนถ้วยในภาชนะที่ สะอาด
 • เมื่อเก็บแล้วให้คว่ำถ้วย
 • น้ำเซรุ่มสาดไประหว่างแถวยางหรือเทใน ภาชนะแล้วนำไปเทในที่ที่เหมาะสมในวันที่ 4-5(วันกรีดที่3-4)
 •  จะกรีดยางเพื่อสะสมก้อนยางและปฏิบัติการผลิตยางก้อนถ้วยเช่นเดียวกับวันที่ 1-2  ก็ได้
วันที่ 6

 • ก็บยางก้อนถ้วยในภาชนะที่สะอาด
 • หลังจากเก็บแล้วให้คว่ำถ้วย
 • นำยางก้อนถ้วยไปผึ่งบริเวณที่สะอาด
มาตรฐานยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

คำจำกัดความของยางก้อนถ้วย
- ยางก้อนถ้วยสด
 1. มีอายุของยางก้อนถ้วย 1–3 วัน
 2. ผิวของก้อนยางมีสีขาวจนถึงสีขาวขุ่น มีระดับความชื้นระหว่าง 45–55%
 3. มีรูปทรงสัณฐานใกล้เคียงรูปถ้วยรับน้ำยาง
 4. ผิวของยางก้อนถ้วยมีความนุ่ม
- ยางก้อนถ้วยหมาด
 1. มีอายุของยางก้อนถ้วย 4–7 วัน
 2. ผิวของก้อนยางมีสีขาวขุ่นถึงสีน้ำตาลอ่อน
 3. ยางก้อนมีระดับความชื้นระหว่าง 35–45%
 4. เป็นยางก้อนที่ไม่มีของเหลวไหลออกจากก้อนยาง
 5. ผิวของยางก้อนถ้วย มีความนุ่มจนถึงกึ่งแข็ง
- ยางก้อนถ้วยแห้ง
 1. มีอายุของยางก้อนถ้วยมากกว่า วัน
 2. ผิวของก้อนยางมีสีน้ำตาลเข้ม
 3. ยางก้อนถ้วยมีระดับความชื้นน้อยกว่า 35%
 4. ผิวของยางก้อนถ้วยมีความแห้ง แข็ง

ปัญหาที่พบในการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกร
1.ไม่ใช้กรดในการจับตัวยาง ทำให้ยางเปื่อยยุ่ย ค่าความอ่อนตัว(Po)ต่ำกว่ายางที่จับตัวด้วยกรด ก้อนยางมีกลิ่นเหม็นเน่า


2.มีการใช้สารชนิดอื่นเพื่อจับตัวยางเช่น ปูนขาว CaOH)2, CaO,CaCl2,น้ำจากเปลือกผลไม้บางชนิดเช่นละมุด เป็นต้น3.ใส่ขี้เปลือกลงในถ้วยยางผสมกับน้ำยางสดในระหว่างขั้นตอนการผลิตยางก้อนถ้วย
4.มีเศษดิน ทรายใบไม้ติดกับยางก้อนระหว่างการเก็บที่มักวางบริเวณโคนต้นยางหรือระหว่างการจำหน่าย
5.ใส่น้ำในถุงบรรจุยางก้อนถ้วยก่อนนำไปจำหน่าย
6.โดนลักขโมย
7.ต้นยางเกิดอาการเปลือกแห้งจากการใช้กรด (ยังไม่แน่ชัด)
8.ผูกขาดซื้อจากพ่อค้าเร่  ทำให้ไม่มีโอกาสต่อรองราคา
9.บางจุดไม่มีตลาดรับ ซื้อยางก้อน

10.ได้ราคาที่ไม่เป็นธรรม ในเรื่องการตีเปอร์เซ็นต์ ความชื้นจากพ่อค้า


ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม