ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เทคนิคการดูแลสวนปาล์มให้ได้ผลผลิตสูง ปาล์มไม่ขาดคอ

เพื่อนๆ ชาวสวนปาล์มมักเจอกับปัญหา “ผลผลิตขาดคอ” ต่อเนื่องกันหลายรอบ มีพี่ๆ หลายๆ ท่านเข้ามาขอศึกษา “วิธีการจัดการสวนปาล์มแบบต้นทุนต่ำ” ที่สวนไผ่อาบูเพิ่มมากขึ้น...มาดูเพราะปาล์มของผมนอกจากจะไม่ขาดคอแบบน๊อคชั้น! ยังเป็นปาล์มที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีอีกด้วย!...ผมทำได้ยังไงมาดูกัน!

หลักการจัดการสวนปาล์มของที่นี่ คือ “เน้นการดูแลรักษาดิน” โดยการรักษาระบบนิเวศน์หน้าดินเป็นหลัก งดใช้ปุ๋ยเคมี และ สารเคมีต่างๆ เพื่อลดต้นทุน และ ป้องกันปัญหาดินเสื่อมสภาพ

วิธีการจัดการสวนปาล์ม มีดังนี้
1.เริ่มจากการปล่อยให้มีหญ้าปกคลุมหน้าดิน เพื่อสร้างระบบนิเวศน์หน้าดิน เป็นการเลี้ยงสัตว์หน้าดิน ที่คอยทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุต่างๆ อีกทั้งรากของหญ้าต่างๆ ยังเป็นตัวช่วยพรวนดิน ทำให้ดินร่วนซุย ดินมีอากาศในดินมากขึ้น

2.การตัดหญ้า ให้ตัดเฉพาะบริเวณร่องของต้นปาล์มเท่านั้น เพื่อให้การทำงานในสวนทำได้สะดวก และ ให้ตัดหญ้าแบบ ตัดล้างทั้งแปลงปีละ 1 ครั้ง กรณีที่สวนรกมากจริงๆ การปล่อยสวนรกสามารถที่จะช่วยเราลดค่าตัดหญ้าได้ปีละหลายตังค์ แถมยังช่วยให้ดินดี และยังรักษาความชื้นให้กับดินได้ดีอีกด้วย

3.การแต่งทางใบ ควรแต่งทางใบออกทุกครั้งที่มีการตัดทลายปาล์ม เพื่อช่วยลดการนำอาหารไปเลี้ยงทางใบโดยเปล่าประโยชน์ แต่สำหรับสวนที่เราจ้างเขาตัดทะลายปาล์ม เราควรจ้างเขามาตัดทางใบออกก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้ง

4.การใส่ปุ๋ย ที่นี่ผมใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพื่อปรับสภาพดินและ ประหยัดค่าปุ๋ยลงกว่า50%โดยจะใส่ที่บริเวณโคนต้น ห่างออกมาประมาณ 1 เมตร ลักษณะการใส่จะไม่ใช้วิธีการหว่าน แต่จะใส่เป็นกองๆ เพื่อให้ปุ๋ยค่อยๆ ละลายและซึมลึกลงถึงระดับรากปาล์ม


ปริมาณการใส่ขึ้นอยู่กับทุนของเจ้าของสวน อย่างของผมใส่เพียงปีละ 1 ครั้ง เพราะหน้าฝนน้ำแฉะตลอดใส่ไม่ได้ โดยใส่ประมาณ ต้นละ 5 กิโลกรัม การใส่ที่ดี ควรใส่อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับขนาดและความสมบูรณ์ของต้นปาล์ม
5.หมั่นเติมมูลสัตว์(ขี้ไก่ หรือ ขี้อะไรก็ได้ที่หาได้)เพื่อเติมยูเรีย และอินทรียวัตถุให้แก่ดินที่สำคัญคือ ยูเรียในขี้ไก่จะช่วยเพิ่มน้ำหนักของทะลายปาล์ม การให้ขี้ไก่ไม่ควรวางทั้งกระสอบ เพราะความเข้มของยูเรียและ โซดาไฟที่ตกค้างจากการล้างคอกจะทำลายรากปาล์มได้  ควรแบ่งใส่เป็นกองๆ รอบๆ โคนต้น เช่นเดียวกับวิธีการใส่ปุ๋ย

6.การกองทางปาล์ม ให้คำนึงถึงทิศทางการไหลของน้ำเป็นหลัก โดยให้วางขวางทางน้ำไหล เพื่อชะลอความแรงของน้ำในฤดูฝน

7.หมั่นสังเกตดูต้นปาล์มว่ามีความสมบูรณ์ดีหรือไม่ โดยดูที่ผลผลิตเป็นอันดับแรก ต้องไม่มีปัญหาปาล์มขาดคอแบบน๊อคชั้น ทางใบต้องอวบกรอบตัดแต่งทางง่าย ทางใบไม่เหนียว หลังใบควรจะเขียวเป็นมัน คือ ปากใบเปิดปรุงอาหารได้เต็มที่
เทคนิคการสังเกตดินในสวน ว่า...ดินดี หรือ ดินไม่ดี

1.ดูภาพรวมของหญ้าที่ขึ้นในสวน ดินดีต้องเห็นหญ้าขึ้นอยู่ทั่วทั้งสวนปาล์ม
2.สังเกตดิน ดินดีเวลาเดินเข้าสวน "ดินต้องนุ่มเท้า!" เดินแล้วรู้สึกสบายเท้า ดินไม่แน่น
3.หากสังเกตดูดินแบบใกล้ๆ ดินดีต้องเต็มไปด้วยขุยไส้เดือน เพราะนั่นหมายถึง...ความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตหน้าดิน
4.ดินต้องไม่ด้าน ดินด้านมักเจอกับแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีเยอะๆ จนเกิดการสะสมของดินขาว ดินขาวจะไปอุดช่องว่างในดินทำให้ดินแน่นจนแข็งกระด้าง
5.ดินต้องไม่เสื่อม ดินเสื่อมสภาพมักเจอกับแปลงที่ใช้ยาฆ่าหญ้าบ่อยๆ จนไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดิน เวลาฝนตกน้ำจะกัดเซาะผิวหน้าดิน จนเห็นเป็นทรายละเอียด บ้างก็เป็นก้อนกรวดเหมือนดินลูกรัง

ทิ้งท้าย  การดูแลพืชที่ดี อย่ามุ่งที่การใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงที่ต้น.แต่ให้เน้นที่การจัดการดิน (ดูแลดิน) 
เพราะเมื่อดูแลดิน...ดินก็ดี!...เมื่อดินดี!...พืชก็สมบูรณ์!...เมื่อพืชสมบูรณ์!...ผลผลิตก็จะดีเอง!
สวนไผ่อาบู ตั้งอยู่ใน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดย บุญชู สิริมุสิกะ ชายหนุ่มที่ทิ้งอาชีพวิศวกรในเมืองหลวง กลับสู่บ้านเกิด ที่มีรากฐานอาชีพจากสวนยางและสวนปาล์ม แน่นอนว่าเป้าหมายของเขาไม่ใช่อยู่ที่เงินทอง หากแต่แสวงหาความยั่งยืนและความสุข ปัจจุบัน บุญชู คือผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกไผ่ในสวนยางและสวนปาล์ม มีรายได้หลายทาง ซึ่งมากกว่าเงินเดือนวิศวกร และยังกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการปลูกไผ่ที่มีชื่อเสียงของ จ.พังงา มีคนเข้าไปศึกษาดูงานไม่ขาดสาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวนไผ่ อาบู- Advertisement -


1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีสูตรปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใส่ปาล์มใหม่คับ

บทความที่ได้รับความนิยม