ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ยางก้อนถ้วยสอดไส้ “ยางตาย” ทำล้อยางเสื่อมคุณภาพเร็ว กยท.เตือน อาจกระทบถึงส่งออก


การยางแห่งประเทศไทย แนะนำเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ผลิตยางก้อนอย่างมีคุณภาพ ไม่สอดไส้ยางตาย หลังพบในบางพื้นที่ มีการส่งขายยางก้อนไม่มีคุณภาพ เตือนอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกยางและความเชื่อมั่นของคู่ค้า


 นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กระบวนการผลิตยางแท่งในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ต้องใช้ยางก้อนที่มีคุณภาพดีเท่านั้น หากมียางตายหรือวัสดุแปลกปลอมเจือปน เมื่อนำไปผลิต จะส่งผลให้ยางไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และทำให้ยางเสื่อมคุณภาพเร็ว ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตยางชั้นนำมีกระบวนการตรวจสอบค่อนข้างละเอียด แต่เกษตรกรบางพื้นที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตทั้งระบบ จึงอาจส่งผลให้ผลิตวัตถุดิบไม่มีคุณภาพจำหน่ายสู่ตลาด

ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี จะต้องรักษาคุณภาพของยางด้วย โดย กยท. จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตยางก้อนขนาดใหญ่ และยางก้อนถ้วยที่ดี และมีคุณภาพ โดยการยางแห่งประเทศไทยในทุกๆ เขต จังหวัด และสาขา จะให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยตรง


 นอกจากนี้ ยังนำเรื่องดังกล่าว เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โดยให้มีการกำหนดวิธีการทำสวนยาง (วิธีผลิตยางก้อนถ้วย)  อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนหารือพิจารณาในการออกเป็นข้อกฎหมายได้หรือไม่ต่อไป เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตยางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม