ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กยท. เผยแคนดิเดต บอร์ด กนย. สายตัวแทนคนกรีดยาง

กยท. เผยรายชื่อแคนดิเดต ผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) 

หลังประกาศรับสมัครตั้งแต่ 17 ต.ค.-พ.ย. 59 มีผู้ผ่านคุณสมบัติขั้นต้นจำนวนทั้งสิ้น   8 คน เตรียมเข้าสู่กระบวนการพิจารณารอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางเพียง 1 ท่าน และจะ เสนอบอร์ดการยางฯ เร็วๆ 

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เปิดเผยว่า 

จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กนย. มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กนย. โดยให้เพิ่มคนกรีดยางที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการ กนย. เพิ่มอีก คน และ กยท. ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้แทนคนกรีดยางจากทั่วประเทศระหว่างวันที่ 17ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา 

ล่าสุดมีผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นต้นจำนวนทั้งสิ้น คน โดยทางคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.ในฐานะคนกรีดยางจากใบสมัคร มีเกษตรกรยื่นสมัครจากทั่วประเทศในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น คน  ซึ่งผู้สมัครทั้ง คนได้ผ่านการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติขั้นต้นทั้งสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

1.นายประเสริฐ อัคราจินดากุล ขึ้นทะเบียนในสังกัด กยท. สาขาเพชรบูรณ์

2.นางสาวศรีสมัย ทองเปรม ขึ้นทะเบียนในสังกัด กยท.จ.จันทบุรี

3.นายมนัส บุญพัฒน์  ขึ้นทะเบียนในสังกัด กยท.สาขา ทุ่งสง

4.นายเกษม บุญชนะ  ขึ้นทะเบียนในสังกัด กยท.สาขาปะทิว

5.นายเจย สุดสวาด  ขึ้นทะเบียนในสังกัด กยท.จ.สุรินทร์

6.นายเจริญ เวชวัฒนาเศรษฐ  ขึ้นทะเบียนในสังกัด กยท.สาขาเบตง

7.นายศักร์ฤษฎิ์ ศรีประศาสตร์  ขึ้นทะเบียนในสังกัด กยท.จ.ตรัง

8.นายเกรียงไกร เทพนทร์อารักษ์  ขึ้นทะเบียนในสังกัด กยท.จ.ตราด

หลังจากนี้ คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกเพียง ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนคนกรีดยางในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คาดว่า จะประกาศชื่อผู้แทนคนกรีดยางในเร็วๆ นี้ และจะเสนอรายชื่อผู้แทนคนกรีดยางที่ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยให้ทราบต่อไป

จากการพิจารณารายชื่อทั้ง 8 ราย มีการคาดการณ์กันว่าตัวเต็งจ๋าที่จะได้รับคัดเลือกเข้าไปนั่งเป็นบอร์ด กนย. คือ นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม