ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ราคาน้ำยางตก อย่าตกใจ กยท. บอก เป็นไปตามกลไกตลาด...!!??!!

หลังจากเกิดเหตุการณ์ “ช็อก” ชาวสวนยาง เมื่อ ราคาน้ำยางสดดิ่งลง 3 วัน 19 บาท โดยเฉพาะวันนี้วันเดียวตกลงมา 10 บาท เหลือ 70 บาท จาก 89 บาท
ในขณะที่ราคายางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันทรงตัว ที่ราคากิโลกรัมละ 92- 93 บาท ส่งผลให้ผู้รับซื้อน้ำยางสดจากชาวสวนนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควัน โกยกำไรอื้อ กก.ละ ไม่ต่ำกว่า 20 บาท ซึ่งถูกมองว่านี่คือการเอาเปรียบชาวสวนยาง ก่อนจะมีเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ด้าน ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายาง ที่ดีดตัวสูงขึ้น และลดลงอย่างกะทันหัน ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด

โดยในช่วงที่ยางราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากอุปทานยางในประเทศผู้ผลิตยางลดลง ในขณะที่ความต้องการของผู้ประกอบการยังคงมีอยู่ โดยมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตลดลง ทั้งจากนโยบายชะลอการส่งออกด้วยการควบคุมปริมาณยางของ 3 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ ในปี 2559

ส่งผลให้มีปริมาณยางหายไปจากตลาดซื้อขายโลก ประมาณ 7 แสนตัน ประกอบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในภาคใต้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 จนถึงเดือนมกราคม 2560 เป็นเวลาเกือบ 2 เดือน ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถกรีดยาง ต้นยางได้รับความเสียหาย ปริมาณผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณลดลงประมาณ 3 - 4 แสนตัน 
นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมายังมีปัจจัยบวกสนับสนุนให้ราคายางพุ่งสูงขึ้นอีกหลายปัจจัย ได้แก่ ประเทศจีนซึ่งเร่งซื้อยางเพื่อนำไปผลิตเป็นล้อยางส่งไปสหรัฐฯ ก่อนที่สหรัฐฯ จะปรับขึ้นภาษีนาเข้าตามนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้ราคาสูงขึ้นเป็นไปตามกลไกตลาดในช่วงขณะนั้น

สภาวะที่ราคายางพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนี้ถือว่าเป็นภาวะผิดปกติ ดังนั้น เมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ผลผลิตยางออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้ราคายางมีการปรับตัวลดลงซึ่งถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด

ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในกรณีราคาน้ำยางสดที่มีความผันผวนมากนั้น เนื่องจากราคายางกำลังกลับเข้าสู่กรอบราคาตามภาวะปกติ เพราะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เริ่มคลี่คลาย เกษตรกรสามารถกรีดยางได้ ประกอบกับช่วงนี้ของทุกปีเป็นฤดูกาลที่ต้นยางให้ผลผลิตน้ำยางมากอยู่แล้ว

ดังนั้น ผลผลิตในตลาดจึงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา รวมถึงในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ราคายางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยราคาจะลดลง เพราะประเทศผู้ซื้อจะหยุดการทำงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่รับซื้อยางพารา แรงงาน ตลอดจนระบบขนส่งต่างๆ อาจเป็นสาเหตุให้ราคาน้ำยางสดมีการปรับราคาลงบ้าง 

อย่างไรก็ตาม กยท. ได้เร่งแก้ไขปัญหา เพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างระหว่างผู้แทนเกษตรกรผู้ประกอบการ ซึ่งผลการหารือเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจสำหรับทุกฝ่าย โดย กยท.จะจัดตั้งตลาดกลางน้ำยางสด เพื่อเพิ่มจุดรับซื้อ ขาย และ สะท้อนราคาในท้องถิ่นที่แท้จริง ซึ่งนายกสมาคมผู้ประกอบการน้ำยางในท้องถิ่น ยืนยันพร้อมเข้าร่วมสนับสนุน

ในขณะเดียวกัน กยท. จะเร่งส่งเสริมด้านแปรรูปยางพาราในพื้นที่ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งาน โดยริเริ่มโครงการ พี่ช่วยน้อง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งเป็นพี่เลี้ยง และรับซื้อน้ำยางสดจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อย เพื่อไปแปรรูปเป็นสินค้าขั้นกลาง และขั้นปลาย และ กยท. จะสนับสนุนด้านทุน และองค์ความรู้ พร้อมทั้งช่วยหาตลาด 

advertivsing
สนใจลงโฆษณา โทร 08-6335-2703

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม