ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ชาวสวนยางระยอง ฟื้น ธุรกิจยางแผ่นรมควัน 20 ตัน/วัน ขายตรงต่างประเทศ

ท่ามกลางการเติบโตของอุตสาหกรรมยางแท่ง คือการล้มหายตายจากของธุรกิจยางแผ่นรมควัน เพราะเกษตรกรหันไปผลิตยางก้อนถ้วยป้อนโรงงานยางแท่ง แทนน้ำยางสดนั่นเอง

ทั้งๆ ที่ ยางแผ่นรมควัน เป็นวัตถุดิบยางคุณภาพระดับพรีเมียม มีความต้องการสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพ ที่สำคัญก็คือ มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ผลิตและส่งออกยางแผ่นรมควันมากที่สุด ในขณะที่ประเทศคู่แข่งหันไปผลิตยางแท่งเป็นหลัก

หากแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่า การผลิตยางก้อนถ้วย ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการซื้อขาย พร้อมๆ กับความอ่อนแอของกลุ่มเกษตรกร

จ.ระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางประมาณ  744,708 ไร่ มากที่สุดของภาคตะวันออก เล็งเห็นถึงปัญหานี้ สถาบันเกษตรกรในจังหวัดระยอง (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) จึงรวมตัวกันในนาม ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด ผลักดันให้เกิดการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน พร้อมๆ กับเพิ่มช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น ภายใต้ โครงการสร้างโรงรมควันยางพาราเพื่อรักษาเสถียรภาพยางพาราและเพิ่มมูลค่า 
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงรมควัน ขนาด 20 ตัน/วัน จากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดระยอง และ งบสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รวม 23,400,000 บาท ซึ่งได้มีพิธีเปิดโรงรมควัน ใน อ.บ้านค่าย ไปเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 มีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมหลายหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดัน ได้แก่ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง 
ที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด ได้เริ่มทดสอบการผลิตโดยรวบรวมผลผลิต ยางพาราจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสมาชิก เครือข่ายขบวนการสหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ตลอดจนเกษตรกรทั่วไปทั้งภายในและนอกจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางการผลิตและการตลาดโดยดำเนินการจำหน่ายในรูปยางแผ่นดิบ , ยางก้อนถ้วย , ยางSTR 5 L ,ยางSTR 20 , ยางเครป , ยางสกริมบล็อก และแปรรูปรมควันยางจำหน่ายให้แก่คู่ค้า  นับแต่เริ่มดำเนินการถึงปัจจุบันมียอดจำหน่ายกว่า 1,546.77 ตัน มูลค่ากว่า 111,909,622 บาท

คาดหวังว่าโรงรมควันยางพารา จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
นายอุทัย  สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางฯ (สยยท.)  กล่าวว่า โรงรมควันแห่งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง จ. ระยอง อย่างแน่นอน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ทำหน้าที่สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง  และในอนาคตเกษตรกรไม่จำเป็นต้องขายยางผ่านพ่อค้าคนกลาง  ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดระยอง ในอนาคตจะได้มีการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  หมอน หนุน  ขาโต๊ะ ขาเก้าอี้ ซีล ฯลฯ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยเกษตรกรจะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง  โดยกรมวิชาการเกษตร พร้อมที่จะสนับสนุน GMPให้อีกด้วย


Advertising
สนใจลงโฆษณา โทร 08-6335-2703

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม