ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

คำถามชาวสวนยาง กยท. ทำงานเพื่อ เกษตรกร หรือ พ่อค้ากันแน่ ...???

ฝนตกทุกวัน ชาวสวนยางกรีดยางไม่ได้ ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง แต่ราคายางกลับร่วงต่อเนื่อง สิบวันราคาลงมากกว่า 15 บาท และยังลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้ 6 มิ.ย. 60 ราคายางแผ่นดิบร่วงอีก 3 บาท กลายเป็นเรื่อง “ช็อกซีนีม่า” ของชาวสวนยาง ฉีก “ตำราเศรษฐศาสตร์” อย่างสิ้นเชิง

ดร.ธีธัช  สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย วิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราในช่วงสัปดาห์นี้มาผ่านสื่อ ว่า ในช่วงต้นสัปดาห์มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม ทั้งจากผู้ประกอบการชะลอการซื้อขายยาง และนักลงทุนมีความกังวลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา รวมถึงราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำมันของสหรัฐอเมริกา ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มแท่นขุดเจาะน้ำมัน

แต่ชาวสวนยางประสานเสียง “โฟกัสเป้า” ต้นเหตุของยางร่วงระนาวมาจากการบริหารงานผิดพลาดของ กยท. จากการทำงานหลายกรรมหลายวาระ เริ่มตั้งแต่ กยท.เร่งระบายสต็อกยางที่เหลือ 1 แสนตันออกสู่ตลาด ปล่อยให้มีข่าวโจมตีคุณภาพยางไทยจนได้รับความเสียหายโดยไม่เร่งออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างทันท่วงที

และที่สำคัญคือ กยท.ปล่อยให้ราคายางร่วงต่อเนื่อง โดยไม่มีมาตรการแก้หรือบรรเทาปัญหาราคาตกต่ำได้อย่างทันท่วงที  ปล่อยให้ราคายางร่วงกราว สิบวัน 15 บาท ทำสหกรณ์ที่ซื้อน้ำยางมาแปรรูป รวมถึงพ่อค้ายางรายย่อย ขาดทุนอย่างหนัก ทั้งๆ ที่มีเสียงจากเกษตรกรเสนอให้เร่งแก้ด้วยวิธีใช้เงินเซส ซึ่งเป็นเงินที่เก็บจากการส่งออกยางมาใช้แก้ปัญหาและรักษาเสถียรภาพราคายางในช่วงวิกฤติสั้นๆ 

หลังจากปล่อยให้ราคายางร่วง สิบวัน ราคาร่วงไป 15 บาท/กก. และยังลงต่อเนื่อง ผู้ว่า กยท. เพิ่งจะออกมาให้ข่าวว่า 

“วอนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง อย่าเร่งขายยางหากราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคายางได้ ให้พิจารณาจากข้อมูลที่ กยท. นำเสนอประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ กยท.กำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคายาง นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงดีอยู่ แม้ว่าราคายางจะลดลงไปในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าในภายในสัปดาห์นี้ราคายางจะขยับสูงขึ้นตามกลไกที่แท้จริงของตลาดได้” 

กยท.จึงถูกตั้งคำถามจากเกษตรกรถึงประสิทธิภาพของการทำงานจากเกษตรกร และคำถามใหญ่ว่าการทำงานที่ผ่านมา เพื่อเกษตรกร หรือ พ่อค้ากันแน่...!!!

ล่าสุด สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) ทำหนังสือร้องเรียนไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ในหนังสือ สยยท. มีใจความสำคัญว่า สยยท. ได้เฝ้าดูการบริหารงานของ กยท. มาเกือบ 2 ปีแล้ว ภารกิจหลักที่เห็นได้ชัดคือ  ปรับจัดเก็บ เงินเซส 2 บาท/กก. และขายยางในสต็อกที่เหลืออีก 1 แสนตันให้หมด. โดยไม่ฟังมติ กนย. ที่รับข้อเสนอของ สยยท. ไว้

นอกจากนั้น กยท. ยังปรับเจ้าหน้าที่ที่มาจาก 3 หน่วยงานตาม ...โดยไม่ลงตัว เพราะยังมีปัญหาร้องเรียนอยู่ และในการดูแลเกษตรกรทาง กยท. ให้น้ำหนักน้อยมากเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกือบ 2 ปี ราคายางผันผวนจากเหตุปัจจัยภายในประเทศ สยยท.จึงมีความคิดเห็นร่วมกันในแนวทางแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนดังนี้

1. ประเทศไทยมียางเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่ผ่านมาเรื่องราคายางเราเดินตามหลังตลาดโลก เราจะต้องแก้ปัญหาราคายางในประเทศและควบคุมราคายางในประเทศให้มีเสถียรภาพเป็นผู้ชี้นำราคายางในตลาดโลกให้ได้ โดยระดมนักวิชาการที่เชี่ยวชาญดำเนินการเร่งด่วน

2. ตาม ... กยท. มาตรา 8 วัตถุประสงค์ (4) ดำเนินการให้ระดับราคายางให้มีเสถียรภาพโดยใช้มาตรา 9 ให้ กยท.มีอำนาจทำกิจการต่างๆ (2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา โดยรับจัดตั้งบริษัทเพื่อชี้นำราคาในการประมูลยางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการชี้นำราคายางในประเทศ ณ ตลาดกลางราคายางทุกแห่ง

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะต้องนำ ... ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วางหลักเกณฑ์ การค้าภายในประเทศมาตรา 49 ผู้ค้ายางผู้ส่งออกยางจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 10 เพราะที่ผ่านมาผู้ไม่หวังดีในประเทศ ทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น ปล่อยข่าวกรดซัลฟูริค และเมื่อเร็วๆนี้ปล่อยข่าวน้ำยางที่นำมาทำยางแผ่นดิบมีเปอร์เซ็นต์ต่ำลง และไม่มีค่าสปริง จะต้องใช้ พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ2542 เข้ามาดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ

4. ขอให้รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มมูลค่ายางเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางโดยการให้ความรู้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำผลิตภัณฑ์ยาง  หาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาช่วยเกษตรกรชาวสวนยางทำอาชีพเสริมด้านอุตสาหกรรมและให้สิทธิพิเศษเหมือน BOI กับเกษตรกร. และรัฐบาลจะต้องหาตลาดในระยะแรกจากหน่วยงานราชการ. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศตามนโยบาย กนย.

นอกจากนั้นขอให้รัฐบาลมีนโยบายลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยางด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อต้นยางและคนกรีดยาง

5. สยยท. มีมติไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงยางโดยประกันราคาเพราะจะต้องนำยางมาเก็บไว้แล้วมีปัญหาตามมา รัฐบาลควรมอบหมายให้ กยท. ตั้งบริษัทชี้นำราคายางให้สูงขึ้  และรีบขายเหมือนพ่อค้ายางทั่วไป แต่ต้องจ้างผู้บริหารมืออาชีพมาบริหารจัดการ

ดังนั้นทาง สยยท. จึงขอความกรุณานำข้อเสนอทั้ง 5 ข้อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคายางเร่งด่วนเพื่อเป็นการคืนความสุขให้ชาวสวนยางทั้งประเทศเพื่อให้อยู่ดีกินดี
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
วิกฤติช็อกซีนีม่า ราคายางร่วงต่อเนื่องครั้งนี้ กยท.ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานเจ้าภาพโดยตรงในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ โดยเฉพาะการบริหารเสถียรภาพราคายางอย่างทันท่วงที 

ในขณะที่การแก้ปัญหาของ กยท. ถูกล็อกเป้าตั้งคำถาม ว่า วิ่งไล่ตามปัญหาเสมอ ส่วนคนที่ได้รับความเสียหายและเดือดร้อนมากที่สุดก็คือ เกษตรกรชาวสวนยาง ส่วนคนที่มักจะได้ประโยชน์ก็คือ พ่อค้าและผู้ส่งออกยางรายใหญ่

จึงอย่าแปลกใจที่จะเกิดคำถามจากเกษตรกรว่า การทำงานที่ผ่านมา เพื่อเกษตรกร หรือ พ่อค้ากันแน่...!!!

- Advertisement - 


ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม