ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

พื้นปูสนามกีฬา ชุมนุมสหกรณ์ยางฯ สตูล ตีตรา มอก.

ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด คว้าใบอนุญาต มอก. กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้น มอก. 2377-2559  โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม นับว่าเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพให้กับผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา และสร้างโอกาสทางธุรกิจในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการยาง

นายสุธา อินทร์ยอด รองประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสตูล จำกัด กล่าวว่า ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสตูล ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดยการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกที่ผลิตยางแผ่นรมควันแล้วนำมาอัดก้อนส่งจำหน่าย ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจาก กยท. การยางแห่งประเทศไทย จนเมื่อปี 2556 ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูป วงเงิน 5,000 ล้านบาท ของรัฐบาล โดยชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้กู้เงินมาประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อนำมาก่อตั้งโรงงานแปรรูปยางจากยางแผ่นรมควันเป็นผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่แปรรูปได้ คือ แผ่นพื้นปูสนามกีฬา ปัจจุบันโรงงานมีกำลังการผลิตสินค้าได้ประมาณ 300 แผ่น/วัน มีเครื่องจักรใหม่ 6 เครื่อง ทั้งนี้ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พื้นปูสนามกีฬาผลิตจากยางพารา

รู้สึกดีใจมากที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. สำหรับผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา อยากฝากให้เกษตรกรที่เป็นทั้งเกษตรกรผู้กรีดยางและเกษตรกรผู้ผลิต ต่อยอดพัฒนาศักยภาพตนเองให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในอาชีพอีกทางหนึ่งด้วยการรับซื้อผลผลิตยางพาราจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง มาเป็นวัตถุดิบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใช้ในหน่วยงานของรัฐ “แผ่นพื้นสนามกีฬา” ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ยางที่สามารถเพิ่มการใช้ยางในประเทศได้ เนื่องจากแผ่นพื้นสนามกีฬาใช้วัตถุดิบยางพารา 100 % ซึ่งไม่ได้ใช้ยางสังเคราะห์ทดแทน ดังนั้น ถ้าหน่วยงานภาครัฐร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปยาง เกษตรกรจะสามารถขยายกิจการได้อีกเป็นจำนวนมาก 
ทั้งนี้ สมอ.มีการประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้วประมาณ 155 มาตรฐานครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราเกือบ 100%  ขณะนี้ยังมีการเดินหน้าผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางในระดับต่างประเทศควบคู่ด้วยอีกหลายมาตรฐาน 

 
- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม