ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ทำสวนปาล์มน้ำมัน ทำไมต้องจดบันทึก...?

ในการจัดการสวนปาล์ม ทำไมต้องจดบันทึก และสามารถช่วยอะไรได้บ้าง...? 
การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน การจดบันทึกเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจาก...

👉 ปาล์มน้ำมันเป็นพืชอายุยาว โดยเฉพาะการพัฒนาจากตาดอกจนเป็นทะลายใช้เวลา 1-2 ปี (ขึ้นอยู่กับการสร้างทางใบ ถ้ามีการสร้างทางใบมากจะพัฒนาเร็ว ซึ่งจะพบในปาล์มอายุน้อย แต่ถ้ามีการสร้างทางใบน้อยจะพัฒนาช้า จะพบในปาล์มอายุมาก) การกระทำใดๆ ในช่วงการพัฒนาของตาดอกจะมีผลกระทบต่อผลผลิตทั้งสิ้น

ดังนั้นจำเป็นต้องจดบันทึกเพื่อให้มีข้อมูลว่าได้จัดการใดๆ ไปกับต้นปาล์ม เพื่อเป็นข้อมูลสืบหาสาเหตุให้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 

👉 การจดบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลผลิต และรายได้ จะทำให้ทราบว่าทำสวนปาล์มมีกำไร หรือขาดทุน เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น


👉 การบันทึกปริมาณและชนิดปุ๋ยที่ใช้ในแต่ละปี จะเป็นข้อมูลสำหรับปรับลดหรือเพิ่มปริมาณปุ๋ยในปีถัดไป หลังจากวิเคราะห์ตัวอย่างใบและตัวอย่างดิน เพื่แนะนำการใช้ปุ๋ยต่อไป

ที่มา สารพันปัญหาคาใจ ปาล์มน้ำมัน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
คณะผู้เขียน
อาจารย์ธีระพงศ์ จันทรนิยม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.)
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
นายธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (GIZ) 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม