ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

จับตา 5 ปัจจัย หนุนราคายางปรับเพิ่ม

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวหลังจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (International Rubber Consortium : IRCo) ประกอบด้วยตัวแทนจากทั้ง 3 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 60 ว่าที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในประเด็นสถานการณ์ยางพารา การคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานของยางที่จะเกิดขึ้น รวมถึงประเด็นราคายางในปัจจุบันที่ไม่เป็นไปตามกลไกการตลาด และได้นำเอาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณา

ปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นกับประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก ทั้ง 3 ประเทศจะส่งผลต่อปริมาณยางในตลาดโลกที่มีแนวโน้มจะลดลง ผลของปรากฏการณ์ลานินญ่า ที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของยางในแต่ละประเทศ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 รวมถึงการมาถึงของฤดูหนาวที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณยางในตลาดซื้อขายโลกลดลง เช่นกัน
- Advertisement - 


รวมถึงการเพิ่มขึ้นของยอดขายรถยนต์ในตลาดหลัก เช่น จีน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.8, 3.7 และ 7.1 ตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความต้องการใช้ยางธรรมชาติเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางล้อ

ปัจจัยด้านราคาน้ำมันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้น และการที่ทั้ง 3 ประเทศมีเป้าหมายจะเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศมากขึ้น โดยการนำยางไปสร้างถนนและทางยกระดับต่างๆ และอื่นๆ

ทั้งสามประเทศจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมจะดำเนินมาตรการเข้มข้นมากขึ้นร่วมกัน เพื่อช่วยผลักดันให้ราคายางกลับเข้าสู่ภาวะที่ควรจะเป็น อีกทั้ง ที่ประชุมเน้นว่า พร้อมจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยทั้ง 3 ประเทศ มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 ดร.ธีธัช กล่าว


IRCo ชี้ 5 ประเด็นข่าว หนุนปัจจัยบวกต่อราคายาง

บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCO)  ที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กรอบการทำงานของสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ติดตาม 5 ประเด็นข่าวที่จะส่งผลให้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าราคายางจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น  ประกอบด้วย

1 มติที่ประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 60 เห็นชอบในการประกาศมาตรการควบคุมปริมาณส่งออกครั้งที่ 5 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

2 ข่าวการลดลงของปริมาณยางธรรมชาติในประเทศจีน ซึ่งลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ จาก 510,356 ตัน (17 พ.ย. 60) ลดลงไป 187,948 ตัน คงเหลือปริมาณ 322,408 ตัน (24 พ.ย.60)

3 เหตุการณ์ข่าวรายงานเหตุไฟไหม้โกดังเก็บยางพาราในเมืองชิงเต่า ทำให้ยางได้รับความเสียหายไปประมาณ 30,000 ตัน จากการตรวจนับสต๊อกเมื่อกลางเดือน พ.ย. 60 ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณของยางในโกดังชิงเต่า ลดลง 206,100 ตัน เหลือ 176,000 ตัน

4 ข่าวกลุ่มประเทศสมาชิกโอเปคและนอกกลุ่มโอเปคที่นำโดยประเทศรัสเซีย เห็นพ้องร่วมกันที่จะลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบลงไปจนถึงปลายปี 2018 (ปริมาณน้ำมันจากกลุ่มประเทศสมาชิกโอเปคและประเทศรัสเซียคิดเป็น 40% ของจำนวนมากผลิตทั่วโลก)

5 ข่าวน้ำท่วมใหญ่ 8 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี ทำให้หลายพื้นที่ไม่สามารถกรีดยางได้จึงส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตในตลาดประเทศไทย

จากสถานการณ์ข่าวต้น IRCO เชื่อมั่นว่า นี่คือสัญญาณที่ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะทำให้สถานการณ์ราคายางในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ที่มา การยางแห่งประเทศไทย


- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม