ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

นิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรมไม้ยาง แม่เหล็กดูดเงิน 18,000 ล้านบาท

สภาอุตสาหกรรมกลุ่มโรงเลื่อย และโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรัฐบาล จัดสร้างนิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการศึกษา โดยคาดว่าการลงทุนขั้นแรกประมาณ 1,200 ล้านบาท หากมีการดำเนินการก่อสร้างเต็มรูปแบบ จะมีการลงทุนประมาณ 18,000 ล้านบาท ขณะนี้ มีนักลงทุนชาวจีนให้ความสนใจมาลงทุน

นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มโรงเลื่อย และโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าสภาอุตสาหกรรมกลุ่มโรงเลื่อย และโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ขอให้รัฐบาลจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรมยางพารา เพื่อแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ และแก้ปัญหาการส่งออกไม้ยางพารา

โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ และให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน 
นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มโรงเลื่อย และโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มโรงเลื่อย และโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุม และตั้งคณะทำงานกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานไม้ยางพาราในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อศึกษาพื้นที่การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรมแปรรูปไม้ยางพารา โดยจะดูพื้นที่จังหวัดตรังเป็นหลัก เนื่องจากจังหวัดตรังเป็นเมืองต้นกำเนิดยางพารา และมีทรัพยากรไม้ยางพาราจำนวนมาก

 ในส่วนของนวัตกรรมแปรรูปไม้ยางพารานั้น จะมีการแปรรูปไม้ยางแบบสำเร็จรูปพร้อมมออกจำหน่าย โดยปกติโรงงานไม้ยางพาราจะส่งเพียงไม้ยางพาราที่ยังไม่สำเร็จรูป ส่งไปประเทศจีนซึ่งเป็นลูกค้าที่สำคัญ เพื่อนำไม้ยางพาราไปแปรผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์อีกครั้ง หากมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรมแปรรูปไม้ยางพารา นั้นจะลดขั้นตอนได้มาก อีกทั้ง ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา
 - Advertisement -
ทั้งนี้ มูลค่าการก่อสร้างในระยะแรกจะสร้างด้วยเงินลงทุนประมาณ 1,200 ล้านบาท หากสร้างเต็มรูปแบบแล้วจะมีมูลค่าถึง 18,000 ล้านบาท โดยคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง และได้รับมอบหมายจะไปเสาะหาพื้นที่และพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่

พร้อมทั้งบอกกล่าวถึงนิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ว่าไม่ได้สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม เป็นเพียงโรงผลิตและออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเท่านั้น ไม่มีลักษณะเป็นโรงเลื่อยไม้ยางพาราแต่อย่างใด 
การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรมแปรรูปไม้ยางพารา นอกจากจะแก้ปัญหาการส่งออกไม้ยางพาราแล้ว ยังเกิดการจ้างงานในพื้นที่อีกด้วย นับว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนชาวตรังอีกด้วย

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
- Advertisement -ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม