ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ชลประทาน นครศรีธรรมราช ทำถนนผสมยางพารา 23 กม.ใช้ยาง 70 ตัน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักงานชลประทานที่ 15 นครศรีธรรมราช สนองนโยบายรัฐบาล ใช้ยางพาราผสมแอสฟัลท์ติก ปูผิวถนนคันคลองส่งน้ำ 3 โครงการ ระยะทาง 23 กิโลเมตรเศษ ใช้ยางพารา 70 ตัน

นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง เปิดเผยว่า ตามที่ รัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนชุมชนอยู่ดีมีสุข ที่ต้องการให้การดำเนินงานโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและยกระดับชุมชนได้

กรมชลประทาน ได้สนองนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักงานชลประทานที่ 15 นครศรีธรรมราช รวมเป็นเงินกว่า 41 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 3 สาย ได้แก่ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำพื้นที่ MC 1 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระยะทางประมาณ 9.964 กิโลเมตร
ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำพื้นที่ MC 2 ตำบลเชียรเขา ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระยะทางประมาณ 9.325 กิโลเมตร และปรับปรุงถนนคันคลองประตูระบายน้ำหน้าโกฎิ ฝั่งซ้าย ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง ระยะทางประมาณ 4.100 กิโลเมตร ระยะทางประมาณ 23.389 กิโลเมตร ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมแอสฟัลท์ติก ประมาณ 70 ตัน

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง กล่าวว่า การดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่เกษตรกร ในการขนย้ายวัสดุและผลผลิตทางการเกษตร 
รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน และอำเภอด้วย อีกทั้ง ชลประทาน ยังสามารถเดินทางเข้าไปดูแลบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ สิ่งก่อสร้างได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม