ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

สวนปาล์มชุมพรปลูกปาล์มน้ำมัน CPI Hybrid ปลื้มอายุ 3 ปี ผลผลิต 3 ตัน/ไร่/ปี

ปลูกปาล์มน้ำมันใครๆ ก็อยากจะได้ปาล์มที่ให้ทะลายดกๆ ผลผลิต/ตัน/ไร่ สูงๆ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่พันธุ์ปาล์มเป็นสำคัญ...นั่นก็ถูกครึ่งหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้าของสวนต้องเอาใจใส่ปาล์มด้วย หรือที่เรียกว่า การจัดการสวนปาล์ม นั่นล่ะครับ

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด  ให้ข้อมูลกับเกษตรกรเสมอเรื่องสามเหลี่ยมการจัดการ ประกอบไปด้วย ปาล์มพันธุ์ดี การจัดการดี สภาพแวดล้อมดี หากองค์ประกอบทั้ง 3 ครบถ้วนสมบูรณ์การที่เกษตรกรจะได้ปาล์มทะลายดกๆ ผลผลิตสูงๆ ไม่ใช่เรื่องยากแน่นอน

แต่ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สภาพแวดล้อม เป็นสิ่งที่คอนโทรลยากที่สุด แม้ทำได้ก็ต้องใช้ต้นทุนสูงเป็นพิเศษ ดังนั้นการหันมาให้ความสำคัญกับ ปาล์มพันธุ์ดี และ การจัดการดี น่าจะทำให้เราเข้าใกล้ความหวังมากที่สุด
สวนปาล์มพันธุ์ ซีพีไอ ไฮบริด อายุ 3 ปี
ออกทะลายสม่ำเสมอทั้งปี
หลังจากที่ซีพีไอพัฒนาปาล์มน้ำมันลูกผสม ซีพีไอ ไฮบริด ขึ้นมาก็มีการทดสอบปลูกในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสังเกตลักษณะปรับตัว การเติบโต และการให้ผลผลิตในหลายๆ พื้นที่ก่อนจะนำออกจำหน่ายในนาม ปาล์มซีพีไอ ไฮบริด ควบคู่กับการแนะนำการดูแลสวนปาล์มแบบสมัยใหม่

กลางเดือนที่แล้วเว็บยางปาล์มมีโอกาสได้ไปเยี่ยมสวนปาล์มของ ลุงวิเชียร ธารสุวรรณ ปลูกซีพีไอ ไฮบริด อายุ 4 ปีเต็ม พร้อมกับพูดคุยถึงความประทับใจในปาล์มน้ำมันพันธุ์ซีพีไอ ไฮบริด

ปาล์มชุดนี้ ปลูกเมื่อตุลาคม 2557 อายุ 4 ปีพอดี ผมรู้สึกว่ามันออกลูกดีกว่าพันธุ์ที่เคยปลูกมา ก็ออกทะลายทุกทางใบ แต่ละต้นออกตัวผู้มาประมาณ 1 ช่อ ประมาณช่อที่ 4-6 ในปีนั้นจะเป็นตัวผู้ออกมาสักดอก ผมตัดปาล์มทุก 15 วัน ต้นนึงตัดได้ 1-2 ทะลาย ส่วนใหญ่จะได้ 2 ทะลายตลอด ตอนนี้อายุปาล์มถือว่ายังน้อย ทะลายก็ยังไม่ใหญ่มาก ต้องดูอีกครั้งตอนที่เป็นปาล์มหนุ่ม 5-6 ปีขึ้นไป

ลุงวิเชียรเล่าให้ยางปาล์มออนไลน์ฟังว่า ซีพีไอ ไฮบริด ตัวนี้เด่นที่ออกทะลายทุกทางใบ ปีหนึ่งๆ ให้ช่อดอกประมาณ 20-24 ทะลาย มีช่อดอกตัวเมียมาก มีช่อดอกตัวผู้เพียง 1 ดอก ตอนดอกที่ 4 หรือ 5 เท่านั้น และออกมาเพียงแค่ครั้งเดียว นั่นหมายความว่า ซีพีไอ ไฮบริด เป็นปาล์มทนแล้งตอบสนองกับพื้นที่จังหวัดชุมพรได้ดี
ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส ออกแบบมาสำหรับปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะ มี 9 ธาตุ ในกระสอบเดียวตามที่ปาล์มต้องการ
ทว่าปาล์มพันธุ์ดีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรได้ปาล์มดก แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการจัดการดูแล การใส่ปุ๋ยก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยปาล์มของคุณลุงใช้ปุ๋ยสูตรสำหรับปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ พลัส สูตร 1 23-6-15+TE (สำหรับปาล์มเล็ก) ในช่วงเริ่มปลูกจนถึง 3 ปี และปรับเป็นสูตรสำหรับปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วในช่วงปีที่ 4 ตามคำแนะนำของ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ดังนี้

ปีแรก สูตร 1 23-6-15+TE (สำหรับปาล์มเล็ก)
หลังปลูก 1 เดือน ใส่ 300 กรัม/ต้น
ปลายฤดูฝน (ต.ค.) ใส่ 500 กรัม/ต้น
และสภาพดินของลุงมีค่าเป็นกรด จึงมีการปรับสภาพดินในโดยใส่ โดโลไมท์ และหินฟอสเฟส อย่างละ 300  กรัม/ต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก

ปีที่ 2 สูตร 1 23-6-15+TE (สำหรับปาล์มเล็ก)
ต้นฤดูฝน (พ.ค.) ใส่ 500 กรัม/ต้น
กลางฤดูฝน (ส.ค.) ใส่ 1,000 กรัม/ต้น
ปลายฤดูฝน (ต.ค.) ใส่ 1,000 กรัม/ต้น
ในช่วงแล้ง ( ม.. – มี.ค ) ใส่ปูนโดโลไมท์  2 กก./ ต้น 

ปีที่ 3 สูตร 1 23-6-15+TE(สำหรับปาล์มเล็ก)
ต้นฤดูฝน (พ.ค.) ใส่ 1,000 กรัม/ต้น
กลางฤดูฝน (ส.ค.) ใส่ 1,000 กรัม/ต้น
ปลายฤดูฝน (ต.ค.) ใส่ 1,000 กรัม/ต้น
ในช่วงแล้ง ( ม.. – มี.ค ) ใส่ปูนโดโลไมท์  3 กก./ ต้น

ปีที่ 4 ใส่สูตร 2 15-5-25 +TE ปาล์มใหญ่ (สูตรเพิ่มผลผลิต)
ต้นฤดูฝน (พ.ค.) ใส่ 2.5 กก./ต้น/ปี
กลางฤดูฝน (ส.ค.) ใส่ 2.5 กก./ต้น/ปี
ปลายฤดูฝน (ต.ค.) ใส่ 2.0 กก./ต้น/ปี
ในช่วงแล้ง ( ม.. – มี.ค ) ใส่ปูนโดโลไมท์  3 กก./ ต้น
เทคนิคการใส่ปุ๋ยให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ปาล์มเล็กใส่ปุ๋ยรอบโคนต้น เพื่อให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงสุดและปาล์มนำไปใช้ได้
เมื่อต้นโตให้สร้างแนวกองทาง โดยนำใบที่ตัดมากองเป็นแนวขนานกับแถวปาล์มน้ำมันแถวเว้นแถวหรือทุกแถว วางทับซ้อนกันไปเรื่อยๆ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีให้สาดใส่บนอินทรียวัตถุหรือบนกองทางใบ เพื่อให้อินทรียวัตถุที่ได้จากการย่อยสลายทางใบเป็นตัวช่วยตรึงปุ๋ยไม่ให้ถูกน้ำชะล้างไป และยังช่วยรักษากิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินให้ช่วยย่อยทางใบและสลายอินทรียวัตถุบำรุงดินเร็วขึ้น และประหยัดต้นทุนเรื่องการจัดการอีกด้วย

กรณีที่ดินมีสภาพความเป็นด่าง ไม่ต้องใช้โดโลไมท์  แนะนำให้วัดค่า pH  ดินก่อนใช้
สร้างกองทางในสวนปาล์มเป็นหนึ่งในการสร้างอินทรียวัตุถุ 
สวนปาล์มของลุงเชียรมีระบบน้ำแบบสปริงเกลอร์ทั้งสวน
จากการให้ปุ๋ยอย่างเคร่งครัดตามวิธีการด้านบน ทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันของลุงวิเชียรในปีที่แล้วได้ผลผลิต ถึง 3 ตัน/ไร่/ปี จากพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ จำนวน 96 ต้น ตัดทุก 15 วัน คือทุกวันที่ 16 กับวันที่ 2 ของเดือน โดยการตัดแต่ละครั้งจะได้ผลผลิต 1.4 -1.5 ตัน ซึ่งปีนี้ต้นปาล์มอายุ 4 ปี คาดว่าจะได้ผลผลิตรวมมากขึ้น

ตอนนี้ลุงวิเชียรมองว่าปาล์มชุดนี้อายุยังน้อยแต่ให้ผลผลิตสูง สามารถตัดผลผลิตขายได้ตั้งแต่อายุ 2 ปีครึ่ง ขนาดทะลายไม่ใหญ่เกินไปทำงานง่ายเหมาะสำหรับคนที่ตัดเอง ทะลายประมาณ 20 กก. ถือว่ากำลังดี
ปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด ออกทะลายเต็มต้น
ในตอนท้ายเจ้าของสวนให้ข้อมูลว่าการจัดการสวนปาล์ม การใส่ปุ๋ยปาล์มตรงตามกำหนดเป็นสิ่งสำคัญ เพราะปาล์มต้องโตตลอดเวลา เขาให้ผลผลิตตลอดเวลา ฉะนั้นเขาก็กินอาหารตลอดเวลาเช่นกัน แต่เมื่อราคาไม่จูงใจก็ต้องมองว่าอย่างไรก็ยังดีกว่าพืชตัวอื่นๆ ที่ลุงเคยทำมา จึงยังพยายามสู้นั่นเอง

ขอขอบคุณ
ลุงวิเชียร ธารสุวรรณ
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
โทรศัพท์ 081-894-9719
- Advertisement -
แปลงเพาะพันธุ์กล้าปาล์ม สาขาต่างๆ ของ “ซีพีไอ ไฮบริด”
สั่งซื้อและเยี่ยมชมกระบวนการกล้าเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน “ซีพีไอ ไฮบริด”  ได้แล้ววันนี้..ทุกสาขาทั่วไทย

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขาระยอง
ปาล์มดีลีลา
73/4 ม.ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร. 081-939-5818
(แผนที่ ปาล์มดีลีลา)

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขาสระแก้ว
ปาล์มดีลีลา 2
364 ม.บ.ซับม่วง ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โทร. 084-498-3419
(แผนที่ ปาล์มดีลีลา 2)

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขากาญจนบุรี
เสถียรปาล์ม
222 ม.ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 083-091-5936
(แผนที่ เสถียรปาล์ม)

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขาระนอง
ดีดีพันธุ์ปาล์ม
224/27 ม.ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 086-015-6865
(แผนที่ ดีดีพันธุ์ปาล์ม)

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขาพังงา
P2K พันธุ์ปาล์ม
77/4 ม.ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โทร. 097-442-9966
(แผนที่ P2K พันธุ์ปาล์ม)

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขาตรัง
P2K พันธุ์ปาล์ม 2
74/2 ม.11 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 097-442-9966
(แผนที่ P2K พันธุ์ปาล์ม 2)

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขานครศรีธรรมราช
นครพันธุ์ปาล์ม
161/1 ม.ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 097-442-9966
(แผนที่ นครพันธุ์ปาล์ม)

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขาสตูล
วันชัยพันธุ์ปาล์ม
418 ม.ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 097-191-9956
(แผนที่ วันชัยพันธุ์ปาล์ม)

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขาประจวบคีรีขันธ์
P2K บางสะพาน
289 ม.ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
โทร. 089-587-1611
(แผนที่ P2K บางสะพาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม