ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

หนองคาย รวมตัวปลูกโกโก้แซมสวนยาง สวนปาล์ม กว่า 113 ไร่

เกษตรกร 3 ตำบล รวม 33 ราย ในเขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย รวมตัวกันปลูกโกโก้ แทนการปลูกยางพารา มีทั้งปลูกแซมกับพืชชนิดอื่นและปลูกโกโก้โดยเฉพาะ รวมพื้นที่กว่า 113 ไร่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปให้ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางพารา เป็นการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเป็นการใช้ตลาดนำการผลิต

เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีเศษ ที่เกษตรกร ใน 3 ตำบล รวม 33 ราย ในอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ได้รวมตัวกันมาปลูกโกโก้ พื้นที่กว่า 113 ไร่ ประกอบด้วยเกษตรกรตำบลนางิ้ว 24 ราย พื้นที่ ปลูก 80 ไร่ , ตำบลบ้านม่วง 7 ราย พื้นที่ปลูก 28 ไร่ และตำบลสังคม 2 ราย พื้นที่ปลูก 5 ไร่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย เข้ามาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งพื้นที่  ใช้ปลูกโกโก้นั้นมีทั้งปลูกแซมในร่องสวนของสวนกล้วย สวนปาล์ม สวนยางพารา และทำแปลงปลูกเฉพาะโกโก้โดยเฉพาะ ขณะนี้พบว่าบางสวนที่ปลูกมาแล้วประมาณ 1 ปีครึ่ง ได้เริ่มออกดอกออกผลแล้ว ซึ่งปกติโกโก้จะเริ่มให้ผลผลิตที่มีคุณภาพเมื่อปลูกได้ประมาณ 3 ปีขึ้นไป 
นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกยางพารา ซึ่งเกษตรกรในเขตอำเภอสังคม ได้นำนโยบายนี้มาดำเนินการก่อนแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มองว่าหากเราสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นที่มีความสำคัญและมีความเหมาะสมกับพื้นที่เช่นโกโก้ กาแฟ รวมไปถึงพืชชนิดอื่นที่มีความเหมาะสม ก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสลดความเสี่ยงหากมาปลูกยางพารา ที่สำคัญจะมีการนำแนวทางของรัฐมนตรีฯคือตลาดนำการผลิต เกษตรแปลงใหญ่ มาพัฒนาสร้างให้เป็นวิสาหกิจแปลงใหญ่ขนาดใหญ่ โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ซึ่งในพื้นที่อำเภอสังคม มีความเหมาะสมในการปลูกโกโก้ และกาแฟ 
นายคมสัน กล่าวต่อไปอีกว่า พืชที่เป็นพืชเครื่องดื่มที่สำคัญในตลาดโลกนี้มี 2 ชนิดคือกาแฟ และโกโก้ ทิศทางในตลาดโลกค่อนข้างสดใส เพราะคนทั่วโลก ส่วนใหญ่ในตอนเช้านิยมดื่มกาแฟ และดื่มโกโก้สำหรับผู้ที่ต้องการสุขภาพ ฉะนั้นการผลิตโกโก้และกาแฟยังมีโอกาสที่ค่อนข้างดีขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถแปรรูป แทนที่จะส่งเป็นฝักหรือเป็นผลดิบ ซึ่งเราจะมีการพัฒนาให้เกษตรกรสามารถแปรรูป ให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่น  หรือหมักให้เป็นโกโก้หมัก ก่อนส่งออก เพื่อเป็นการเพิ่มให้มีมูลค่าให้สูงขึ้น

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
- Advertisement -
ลงโฆษณา โทร 08-6335-2703

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม