ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ใส่ปุ๋ยปาล์มให้ถูกที่ ถูกเวลา ควรทำอย่างไร...?

การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน เกษตรกรจะต้องเข้าใจก่อนว่า ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ดังนั้นจึงต้องได้รับปุ๋ยมากเป็นพิเศษ ซึ่งในการใส่ปุ๋ยควรปฏิบัติดังนี้

  • ต้องใส่ปุ๋ยเมื่อดินมีความชื้นพอเพียง ห้ามใส่ปุ๋ยเมื่อแล้งจัด หรือมีฝนตกหนัก เพราะมีโอกาสสูญเสียปุ๋ยสูงมา
  • จำเป็นต้องกำจัดวัชพืชรอบๆ ทรงพุ่ม ก่อนที่จะใสปุ๋ย

  • ไม่ใส่ปุ๋ยกองเป็นก้อน หรือหนาเป็นแถบ เพราะจะทำอันตรายต่อรากปาล์มได้ การใส่ให้หว่านกระจายสม่ำเสมอภายใต้ทรงพุ่ม แต่ไม่ใส่บริเวณใกล้ลำต้นเกินไป

  • สำหรับปาล์มอายุ 1-4 ปี ให้โรยหรือหว่านปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอภายในบริเวณวงที่กำจัดวัชพืช ที่มีรัศมีใกล้เคียงกับทรงพุ่ม

  • ปาล์มอายุ 5 ปีขึ้นไป ควรใส่ปุ๋ยห่างจากโคนต้น 50 ชม. จนถึงบริเวณรัศมีรอบทรงพุ่ม

  • สำหรับปาล์มใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 8 ปีขึ้นไป สามารถใส่ปุ๋ยบริเวณกองทางใบหรือระหว่างแถวปลูกภายใต้รัศมีของทรงพุ่ม

  • เนื่องจากปาล์มน้ำมันต้องการปุ๋ยปริมาณมาก ดังนั้น แนะนำให้แบ่งใส่ 3 รอบ/ปี ในครั้งแรกใส่ 50% ครั้งที่สองและสามใส่ครั้งละ 25%

  • ในกรณีที่จำเป็นต้องแบ่งใส่ 2 รอบ/ปี ให้แบ่งสัดส่วนใส่ครั้งแรก 60% ตอนต้นฤดูฝน และใส่ที่เหลืออีก 40%ในปลายฤดูฝน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้เป็นคำแนะนำพื้นฐาน เกษตรกรควรนำไปใช้ประยุกต์ให้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และควรมีการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และผลผลิตทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการใส่ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ้างอิง :

เส้นทางสู่ความสำเร็จการผลิตปาล์มน้ำมัน
การใช้ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน (ฉบับพกพา)
- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม