ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ต้นปาล์มน้ำมัน คอเล็กคอด เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

ชาวสวนปาล์มอาจจะเคยเห็นต้นปาล์มที่โคนลำต้นใหญ่ แต่ค่อยๆ เล็กคอดตรงคอ รูปคล้ายขวดแชมเปญ หรือทรงปิระมิด สงสัยไหมว่าเกิดจากอะไร...?


สาเหตุเกิดจากต้นปาล์มขาดธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) ธาตุตัวนี้มีความจำเป็นสูงในการสร้างรากของต้นปาล์ม เห็นได้จากตอนปลูกปาล์มจะมีการแนะนำให้รองก้นหลุมด้วย 0-3-0 ก็เพื่อช่วยการสร้างราก

ดังนั้นเมื่อต้นปาล์มขาดฟอสฟอรัสจึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นปาล์ม โดยจะสังเกตอาหารขาดได้จากหลายอย่าง เช่น สร้างใบใหม่ช้าลง ทำให้ทางใบใหม่สั้นกว่าทางใบเดิม สำหรับต้นที่มีอาการขาดเป็นเวลานานลำต้นคอเล็กคอด คล้ายปิระมิด และส่งผลต่อผลผลิตในท้ายที่สุด


วิธีแก้ไขชาวสวนจำเป็นต้องเพิ่มปุ๋ยฟอสฟอรัสจากเดิม สำหรับสวนที่มีอาการขาดจำนวนมาก หรือเพิ่มเฉพาะบางต้นที่มีอาการขาด โดยใช้แม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 ต้นละ 1-1.5 กก./ต้น/ปี ซึ่งสามารถปลดปล่อยธาตุได้ไว สำหรับสวนปาล์มที่มีสภาพดินเป็นกรดให้ใช้ปุ๋ยฟอสเฟต 0-3-0 ต้นละ 2-3 กก./ปี 

แต่บางครั้งแม้ว่าจะเติมธาตุฟอสฟอรัสเพิ่มแล้ว อาการขาดธาตุยังมีอยู่ สาเหตุอาจจะมาจากสภาพดินมีความเป็นกรดสูง จึงทำให้ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงไว้ในดิน ต้นปาล์มไม่สามารถใช้ได้ จำเป็นต้องมีการปรับสภาพดินให้ความเป็นกรดลดลง โดยปรับสภาพด้วยโดโลไมท์

อ้างอิง :
คู่มือเกษตรกร การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
สารพันปัญหาคาใจปาล์มน้ำมัน

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม