ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กลุ่มเกษตรกรบ้านถ้ำทะลุ จ.ยะลา แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง มาตรฐานสากล รายได้ 1.5 - 2 ล้าน/เดือน

กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำทะลุ  ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน WCS ISO 9001:2015 ด้านคุณภาพกระบวนการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราจากประเทศอังกฤษ เป็นการพัฒนาปรับปรุงให้กลุ่มเกษตรมีความเข้มแข็ง และมีความน่าเชื่อถือ สามารถติดต่อการค้าเชื่อมโยงตลาดกับกลุ่มเป้าหมายในระดับนานาชาติ

 

นางวรรณดี รัตนอนันต์ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำทะลุ เปิดเผยว่า เกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำทะลุ ปัจจุบันทางกลุ่มได้ยกระดับเป็นสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ  จำกัด มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบภายใต้การดูแลของสหกรณ์จังหวัดยะลามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ในแต่ละวันโรงงานแห่งนี้จะรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกของกลุ่มในพื้นที่ และเกษตรกรชาวสวนยางที่นำน้ำยางมาขาย 

นางวรรณดี รัตนอนันต์ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำทะลุ

จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการทำยางแผ่นรมควันผสมกับสารเคมีมาขึ้นรูปเป็นยางคอมปาวด์ตามสูตร มอก.เม็ดยางดำสังเคราะห์ แล้วนำมาตัดเป็นแผ่น ผ่านกระบวนการอบให้ยางสุก ด้วยเครื่องอัด 100 ตัน จากนั้นนำมาเข้าเครื่องบดย่อยเป็นเม็ดยางดำ ตามลูกค้าสั่งมาขนาด 2-10 มิลลิเมตร แล้วนำบรรจุในถุง 25 กิโลกรัม เพื่อใช้สำหรับสนามกีฬาฟุตซอลทั่วประเทศ 

 

ขณะที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ในการแปรรูปยางพาราของที่นี่ คือ ผลิตภัณฑ์แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต และการผลิตเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ โดยประสานร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เป็นการผลิตในช่วงเริ่มต้นสำหรับสินค้าตัวต่อไปในอนาคต จะดำเนินการผลิตเม็ดยางสี เพื่อใช้สำหรับสนามกีฬาใหญ่และลู่วิ่งส่งขายทั่วประเทศ 


สำหรับระบบมาตรฐาน WCS ISO 9001:2015 ที่ได้รับจะทำให้ตลาดกว้างขึ้น สามารถขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น การสั่งซื้อก็จะตามมา เมื่อมีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก  ปริมาณยางยางพาราที่จะซื้อในหมู่บ้านก็จะเพิ่มขึ้นราคายางจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้  โดยการรับซื้อที่สูงขึ้นกว่าท้องตลาด 2-5 บาท เมื่อไหร่ที่ราคาน้ำยางตกลงมา กิโลกรัมละ 30 กว่าบาท จะมีการซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด กิโลกรัมละ 10 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ สำหรับยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา ของสหกรณ์ที่นี่เฉลี่ย 1.5 - 2 ล้านบาทต่อเดือน

 - Advertisement -


ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม