ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

หลักในการตัดแต่ง "ทางใบปาล์มน้ำมัน" ทำอย่างไร

ปาล์มน้ำมันมีทางใบประมาณ 60-70 ทางใบ แตกต่างกันขึ้นกับอายุและพันธุ์ ในหนึ่งปีปาล์มน้ำมันสามารถสร้างทางใบโดยเฉลี่ยประมาณปีละ 18-25 ทางใบ ซึ่งทางใบประมาณ 16-24 ทางใบ ที่อยู่ด้านล่างสุดเป็นใบแห้งและแก่เกินไปมีประโยชน์ต่อต้นปาล์มน้ำมันน้อย

 

ในปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตการตัดทางใบแก่หรือไม่ได้รับแสง ให้มีทางใบเหลือบนต้นประมาณ 35-50 ทางใบ จะทำให้ทางใบที่ยังอ่อนกว่าได้รับธาตุอาหาร ความชื้น และแสงเพิ่มชื้น และยังช่วยลดการคายน้ำของปาล์มน้ำมันในฤดูแล้ง

 

ทางใบที่เกิน ทางใบที่ตาย เป็นโรค หรือถูกทำลายหรือไม่ได้ถูกตัดออกตอนเก็บเกี่ยว การตัดทางใบเหล่านี้ออกไป เพื่อให้ทางใบได้รับแสงเต็มที่ มีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ด้วยแสง สร้างอาหารเพื่อใช้สำหรับการเจริญเติบโตและทะลายปาล์มได้ดี 

การตัดแต่งทางใบควรทำการตัดแต่ง 1 ครั้ง/ปี ในช่วงที่มีผลผลิตมีน้อย เช่น ช่วงแล้ง เพื่อใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพ และปาล์มน้ำมันที่ยังไมให้ผลผลิตไม่ควรตัดแต่งทางใบจนกว่าจะถึงช่วงเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ต้องไม่ตัดแต่งทางใบมากเกินไป ในทางกลับกันหากปล่อยให้ทางใบเหลือบนต้นมากเกินไปจะทำให้เก็บเกี่ยวทะลายไม่สะดวก

 

ในกรณีที่ต้นปาล์มน้ำมันแสดงอาการขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะโพแทสเซียม (K) หรือธาตุที่เคลื่อนย้ายได้ตัวอื่นๆ ควรใส่ปุ๋ยเพิ่มและเว้นการตัดแต่งทางใบไม่น้อยกว่า 1 ปี

โดยทั่วไปแล้วควรเหลือทางใบหลังจากการตัดแต่งทางใบดังนี้

👉อายุระหว่าง 1 - 3 ปี หลังปลูกควรให้ต้นปาล์มน้ำมันมีทางใบมากที่สุด ตัดแต่งทางใบออกเท่าที่จำเป็น เช่น ทางใบที่แห้งทางใบที่มีโรคหรือแมลงทำลาย เป็นต้น

👉อายุระหว่าง 4 - 7 ปี ต้นปาล์มควรเหลือทางใบ 3 รอบนับจากทะลายที่อยู่ล่างสุด

👉อายุระหว่าง 7 - 12 ปี ต้นปาล์มควรเหลือทางใบ 2 รอบนับจากทะลายล่างสุด

👉อายุมากกว่า 12 ปี ต้นปาล์มควรเหลือทางใบ 1 รอบนับจากทะลายล่างสุด

ที่มา : เอกสารนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม