ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ปลายพระยาพันธุ์ไม้ & ครูเล็กพันธุ์ปาล์ม แปลงเพาะกล้าปาล์มมาตรฐาน 3 สายพันธุ์ยอดนิยม

เข้าสู่ฤดูฝนแล้วความต้องการต้นกล้าปาล์มน้ำมันมีมากขึ้นในขณะที่ต้นกล้าหายาก แม้แต่แปลงเพาะขนาดใหญ่ก็คิวจองยาวข้ามปี แปลงเพาะขนาดเล็ก-กลาง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการต้นกล้าภายในปีนี้


แน่นอนว่าเกษตรกรจำเป็นต้องเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร และต้องซื้อจากแปลงเพาะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตรด้วย เพื่อเป็นปราการด่านแรกที่จะช่วยคัดกรองได้ว่าท่านจะได้ “ปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้ และผลิตตามมาตรฐานกรมวิชาการ” ไปปลูก


เว็บยางปาล์มมีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณสมเกียรติ ประสูตรสวัสดิ์ (พี่หู) เจ้าของแปลงเพาะปลายพระยาพันธุ์ไม้ครูเล็กพันธุ์ปาล์ม ที่มีประสบการณ์ในวงการปาล์มน้ำมันมากว่า 36 ปี ในฐานะอดีตนักวิชาการ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และเมื่อมาทำแปลงเพาะของตนเองก็ได้นำความรู้มาใช้ต่อยอดในธุรกิจส่วนตัวนี้เลือกซื้อกล้าปาล์มจากแปลงเพาะอย่างไรให้ชัวร์
หัวใจสำคัญ คือ แปลงเพาะที่น่าเชื่อถือ มีมาตรฐานผ่านการตรวจสอบและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร และมีใบอนุญาตถูกต้อง” ซึ่งจะมีผลในเรื่องของการออกใบรับรองพันธุ์เพื่อความมั่นใจ และที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดคือสามารถขอทุนกับกองทุนสงเคราะห์ได้ นอกจากนั้นยังการระบุชนิดพันธุ์ลงไปในหนังสือรับรองพันธุ์ ยังทำให้สามารถสอบกลับได้เมื่อปาล์มของท่านมีอายุมากขึ้นด้วย

หลักเกณฑ์การเลือกพันธุ์ปาล์มของปลายพระยาพันธุ์ไม้ครูเล็กพันธุ์ปาล์ม

พันธุ์ปาล์มที่นำมาเพาะเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าล้วนเป็นพันธุ์ยอดนิยมที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงพันธุ์และผลิตในเมืองไทย ซึ่งทุกบริษัทจะมีนักปรับปรุงพันธุ์ นักวิชาการที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องปาล์มน้ำมัน จึงมั่นใจได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเมืองไทยที่สุด จึงเลือกสายพันธุ์เหล่านี้มาขายให้กับลูกค้า


ปัจจุบันทางแปลงเพาะมีต้นกล้าปาล์มน้ำมัน จำนวน 3 สายพันธุ์ไว้บริการลูกค้า ได้แก่

  1. พันธุ์ยูนิวานิช จาก บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคุณสมเกียรติอยู่ในบริษัทยูนิวานิชมายาวนานถึง 36 ปี เห็นกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ จึงมั่นใจว่าทุกอย่างทำได้เข้มข้นตรงตามมาตรฐานทั้งหมด ทั้งยังได้รับการเชื่อถือจากต่างประเทศจนมีการส่งออกเมล็ดไปต่างประเทศด้วย

  2. พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา จาก บริษัท โกลด์เด้นเทเนอร่า จำกัด เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นในประเทศไทย มีการผลิตตามมาตรฐานสากล กำลังมาแรงและได้รับความนิยม

  3. พันธุ์ซีหราด จาก บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื้อถือและมีสาขาหลายแห่งในต่างประเทศ มีกระบวนการปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ทั่วโลกยอมรับ


เมื่อก่อนสวนปาล์มน้ำมันนิยมปลูกปาล์มน้ำมันเพียงสายพันธุ์เดียว แต่คุณสมเกียรติมองว่าในอนาคตอาจจะแนะนำเป็น 2-3 ชนิดขึ้นไป เนื่องจากปาล์มน้ำมันแต่ละสายพันธุ์จะมึความแตกต่างในเรื่องของสรีระอยู่นิดหน่อย เช่น ความสูง ทางใบ ขนาดทะลาย การออกทะลาย


และจากประสบการณ์ได้เห็นว่าบางช่วงที่สายพันธุ์หนึ่งเริ่มให้ผลผลิตน้อยลง ในขณะที่อีกสายพันธุ์หนึ่งให้ผลผลิตดีอยู่ก็จะช่วยทดแทนในเรื่องของผลผลิตกันได้ ทำให้เกษตรกรยังมีผลผลิตขายได้ตลอดปี คุณสมเกียรติจึงมองว่าถ้าปลูกสัก 2-3 ชนิดข้อดีจะมีมากกว่าปลูกสายพันธุ์เดียวล้วนๆ

มาตรฐานต้นกล้าของปลายพระพันธุ์ไม้ครูเล็กพันธุ์ปาล์ม

นอกจากจะได้เมล็ดที่ดีมีความน่าเชื่อถือแล้ว ในส่วนของแปลงเพาะปลายพระพันธุ์ไม้ครูเล็กพันธุ์ปาล์มก็ผลิตต้นกล้าตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร คือ หลังจากรับเมล็ดพันธุ์เข้ามาแล้วจะเพาะลงในถาดหลุมในแปลงอนุบาล pre-nursery ไปจนถึงอายุ 3 เดือน ซึ่งเป็นระยะที่สามารถมองเห็นต้นผิดปกติแล้วจะต้องมีการคัดทิ้ง ซึ่งระยะ pre-nursery นี้จะพบต้นผิดปกติประมาณ 10% 


หลังจากนั้นจะย้ายต้นกล้าลงถุงใหญ่ เลี้ยงกลางแจ้งต่อไปอีก ประมาณ 6-7 เดือน ในแปลงอนุบาลหลัก (Main nursery) เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ 9 เดือนขึ้นไปจะมีการคัดต้นผิดปกติอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าที่จองกล้าปาล์มไว้


ต้นกล้าที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าต้องมีอายุ 8 เดือนขึ้นไป จนถึง 1 ปี  ซึ่งเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ ใบมีการแผ่ขยายอย่างดี การแตกใบย่อยได้มาตรฐาน โคนต้นอวบ ระยะสามารถแยกได้ชัดเจนกับต้นที่ผิดปกติ เราจะคัดต้นผิดปกติทิ้งอีกครั้งไม่มีการปนเปื้อนต้นที่ผิดปกติไปส่งมอบให้กับลูกค้า..นี่คือมาตรฐานของผู้ผลิตที่ทำแปลงเพาะ ฉะนั้นลูกค้าจะได้รับต้นกล้าที่ได้มาตรฐาน ต้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เมื่อเรานำไปปลูกในแปลงก็จะเห็นในเรื่องของความสม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตในอนาคตด้วย

โรค-แมลง กับแปลงเพาะ และเกษตรกร

เรื่องโรคแมลงในแปลงเพาะก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี ยกตัวอย่างปีนี้ที่ช่วงแล้งยาวนาน แต่เมื่อมีฝนลงตกมาทำให้อยู่ในสภาพอากาศร้อนชื้นจึงทำให้เกิดโรคเชื้อราต่างๆ ได้ง่าย และขยายตัวได้รวดเร็ว ที่เห็นได้บ่อยที่สุดคือ “โรคใบจุด” ดังนั้นหลายแปลงจะต้องใช้สารเคมีกำจัด


สำหรับโรคใบจุดในปาล์มน้ำ หรือแม้แต่แมลงบางชนิดมักจะเกิดในแปลงเพาะเท่านั้น เมื่อเกษตรกรนำไปปลูกในแปลงที่ต้นอยู่ห่างกันและอากาศถ่ายเทได้สะดวกขึ้น  ต้นมีความสมบูรณ์มากขึ้น ลำต้นแข็งแรง โรคเหล่านี้ก็จะหายไปเอง 


โรคใบจุดไม่ใช่ลักษณะผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ำมันแต่อย่างใด หากมีใบจุดเพียงเล็กน้อยลูกค้าไม่ต้องกังวล แต่ถ้าต้นที่มีอาการรุนแรงทางแปลงเพาะต้องคัดทิ้งและกำจัดเพื่อป้อนกันการระบาดอยู่แล้ว

กำลังการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันของปลายพระพันธุ์ไม้ครูเล็กพันธุ์ปาล์ม

เดิมปลายพระยาพันธุ์ไม้ครูเล็กพันธุ์ปาล์ม อยู่ที่ อ.บางสวรรค์ ปัจจุบันได้ขยายออกมาที่บ้านปากน้ำ อ.ปลายพระยา บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ มีกำลังการผลิตประมาณ 1 แสนต้น/ปี โดยจะผลิตรุ่นละ 2-3 หมื่นต้น เพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถรับต้นกล้าได้ตลอดทั้งปี และสามารถจองสำหรับปลูกในปีถัดไปได้ด้วย


นอกจากจะผลิตกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อจำหน่ายแล้วยังรับผลิตให้กับสวนใหญ่ๆ ด้วย โดยที่ผ่านมาได้ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันให้กับสวนพิธานปาล์มด้วย  ในส่วนของสายพันธุ์ก็สามารถกำหนดมาได้เลยว่าจะใช้ปาล์มพันธุ์ไหน อย่างไร จึงตอบโจทย์สวนที่วางแผนจะรีแพลนท์อยู่ได้เป็นอย่างดี เพราะปลายพระยาพันธุ์ไม้ครูเล็กพันธุ์ปาล์มสามารถเป็นที่ปรึกษาและ ดูแลแปลงให้ได้ด้วย


เพราะจากที่คุณสมเกียรติอยู่ในงานวิจัยมากว่า 36 ปี มีโอกาสได้ออกเยี่ยมชมสวนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเกือบทั่วประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ในเรื่องปาล์มน้ำมัน และพร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ และในอนาคต็มีแผนที่จะออกให้ความรู้ให้กับเกษตรกร ออกเยี่ยมชมสวนต่างๆ ด้วย


สนใจซื้อ/จองต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ติดต่อได้ที่

คุณสมเกียรติ ประสูตรสวัสดิ์

ปลายพระยาพันธุ์ไม้ครูเล็กพันธุ์ปาล์ม อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

โทรศัพท์ : 089-586-5373ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม