ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กยท.จับมือ ดีสโตน ผลิตล้อยาง คุณภาพ ราคาถูก

กยท. เร่งเดินหน้าส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ดันโครงการยางล้อประชารัฐ พร้อมจับมือดีสโตน ผลิตยางล้อคุณภาพ ราคาเป็นมิตร คาดปริมาณใช้ยางเพิ่มในประเทศไม่ต่ำกว่า 48 ตัน/ปี เล็งนำร่องสหกรณ์และผู้ประกอบการรถแท็กซี่ กว่า 73,000 คัน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า กยท. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจหลักที่บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ส่งออกรายใหญ่ของโลก หากมีการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการแปรรูปเพื่อใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากที่สุด จะเป็นประโยชน์สูงสุดที่จะนำผลผลิตที่มีคุณภาพ มาผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้คนในประเทศได้ใช้ของดีมีคุณภาพ
 

การริเริ่มโครงการล้อยางประชารัฐ เป็นหนึ่งในโครงการที่จะมีการนำยางไปใช้มากที่สุด เพราะธุรกิจยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราเป็นจำนวนมากซึ่งไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ส่งออกรายใหญ่ของโลก

ในปี 2558 มีผลผลิตยางประมาณ 4.47 ล้านตัน สามารถนำไปใช้ภายในประเทศประมาณ 0.6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 13.42 ของผลผลิตทั้งหมด และยางส่วนใหญ่ถูกใช้ในการผลิตยางยานพาหนะ 0.34 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 56.48 ของปริมาณยางทั้งหมด

ในขณะเดียวกัน แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายในประเทศจะมีความเติบโตขึ้นในช่วงปี 2560 เนื่องมาจาก ตลาดส่งออกมีการขยายสู่ภูมิภาคอาเซียนตามแผนการส่งออกรถอีโคคาร์จากเงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น

ดังนั้นหากมีการนำผลผลิตยาง ไปผลิตยางล้อรถยนต์นั่งที่มีส่วนผสมของยางพาราเพิ่มขึ้น และที่สำคัญ ได้มาตรฐานคุณภาพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด จะเป็นโอกาสในการนำวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศ เพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติมากขึ้นด้วย 

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการยางล้อประชารัฐ กยท.จะจับมือร่วมกับบริษัทผลิตยางรถยนต์ ดีสโตน ซึ่งเป็นแบรนด์ยางล้อของไทยที่ส่งขายทั่วโลก ทั้งในแถบเอเชียและยุโรป ทำการผลิตยางล้อรถยนต์นั่งที่มีส่วนผสมของยางพาราเพิ่มขึ้น โดยนำร่องขอความร่วมมือขายให้กับสหกรณ์รถแท็กซี่ และผู้ประกอบการรถแท็กซี่

ขณะนี้ มีรถแท็กซี่ที่ขึ้นทะเบียนประมาณ 73,000 คัน หากทุกคันมีการเปลี่ยนยางล้อปีละ 1 ครั้ง จะมีการใช้ยางล้อ 292,000 เส้น เป็นการใช้ยางเพิ่มขึ้นอย่างน้อยจำนวน 584,000 กิโลกรัมต่อปี

นอกจากนี้ กยท. จะนำโครงการดังกล่าว มาใช้กับรถยนต์ของการยางแห่งประเทศไทยเอง ปัจจุบัน กยท. มีรถยนต์ทั่วประเทศ จำนวน 333 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 5 คัน รถกระบะ 193 คัน รถตู้ 88 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ 44 คัน และ รถบรรทุก 10 ล้อ 3 คัน จะต้องใช้ยางล้อประมาณ 1,400 กว่าเส้น และจะขยายสู่หน่วยงานราชการอื่นๆ ตั้งเป้ารถยนต์ในปี 2560 ประมาณ 5,000 คัน ทั้งนี้ โครงการยางล้อประชารัฐใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 2 ปี คือตั้งแต่ มกราคม 2560 ถึง ธันวาคม 2561 คาดการณ์ปริมาณการใช้ยางในประเทศจะเพิ่มไม่ต่ำกว่า 48 ตันต่อปี 

“การที่ กยท.จับมือร่วมกับบริษัทผลิตยางรถยนต์เอกชน ดีสโตน ซึ่งเป็นแบรนด์ยางล้อของไทยที่ส่งขายทั่วโลก ทั้งในแถบเอเชียและยุโรป เป็นที่เชื่อมั่นในมาตรฐานด้านความปลอดภัย มุ่งจำหน่ายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจ นับว่าเป็นโอกาสดีทั้งภาคเกษตรกร เอกชน และรัฐ ที่จะร่วมกันนำน้ำยางพาราจากภาคเกษตรกร เข้าสู่กระบวนการแปรรูป และเกิดการใช้จริง” นายณกรณ์ กล่าวAdvertising
advertivsing
สนใจลงโฆษณา โทร 08-6335-2703

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม