ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

หมอนยางพารา บึงกาฬ นำร่องสู่ "ศูนย์กลางแปรรูปยาง" ระดับประเทศ

นิมิตรหมายที่ดีเกิดขึ้นแล้ว เมื่อธุรกิจ “หมอนยางพารา” ของชาวสวนยาง จ.บึงกาฬ ได้ฤกษ์เดินเครื่องผลิตแล้ว โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการฉีดหมอนยางเป็นคนแรก ในวันนี้ (17 ก.พ. 2560)

โรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราแห่งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมทุน ของ ชุมนุมสหกรณ์ยางจังหวัดบึงกาฬ หลังจากทำโครงการขอกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 400 ล้านบาท เพื่อนำมาสร้างโรงงานแปรรูป และเป็นทุนหมุนเวียน แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการอนุมัติ จึงรวบรวมเงินจากสมาชิกจำนวน 10 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนสร้างโรงงานและเครื่องจักร  กำลังการผลิตวันละ 300 - 500 ใบ  โดยมี นายไชยา วรสิงห์ อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นที่ปรึกษา โดยมีตลาดต่างประเทศรองรับ เช่น ประเทศจีน เป็นต้น
ทั้งนี้การเกิดขึ้นของโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพารา จะช่วยแก้ปัญหาราคายางพาราใน จ.บึงกาฬ และใกล้เคียง เนื่องจากเป็นการแปรรูปจากน้ำยางข้นเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายทาง จึงเพิ่มมูลค่าได้ค่อนข้างสูง หรือใบละไม่ต่ำกว่า 100 บาท


ขณะเดียวกันยังเป็นทางออกหนึ่งในการแก้ปัญหาการผลิตยางของเกษตรกรที่นิยมผลิตยางก้อนถ้วยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน เช่น ง่ายต่อการถูกกดราคาจากผู้ซื้อ เนื่องจากเป็นยางคุณภาพต่ำ มีน้ำปนอยู่จำนวนมาก จึงถูกกดราคาซื้อ โดยไม่มีมาตรฐานรองรับ นอกจากนั้นยังสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำเสียและกลิ่น เป็นต้น

การเกิดขึ้นของโรงงานผลิตหมอนยางพารา ที่ใช้น้ำยางเป็นวัตถุดิบ จะเป็นตัวส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาผลิตน้ำยางป้อนโรงงาน ซึ่งมีวิธีการซื้อขายที่มีมาตรฐานและยุติธรรมกว่ายางก้อนถ้วย

Advertising


สอดคล้องกับนโยบายของ จ.บึงกาฬ เมื่อล่าสุดได้รับอนุมัติงบประมาณกลุ่มจังหวัด จำนวน 193.7 ล้านบาท เพื่อนำไปสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย
1. โรงงานแปรรูปหมอนยางพารา มีกำลังการผลิต 6,000 ใบ/วัน ใช้น้ำยางสด 30 ตัน/วัน
2. โรงงานแปรรูปที่นอนยางพารา กำลังการผลิต 100 ผืน/วัน รวมใช้น้ำยางสด 40 ตัน/วัน
3. โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควัน ใช้น้ำยางสดประมาณ 15 ตัน
4. โรงงานแปรรูปน้ำยางข้น
5. โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควันอัดก้อน (ยางลูกขุน) ต้องการน้ำยางสดในการแปรรูปทั้งหมดวันละประมาณ 85 ตัน/วัน โดยคาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะสามารถจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างได้

ทั้งนี้ จ.บึงกาฬ เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดของภาพอีสาน จึงมีการตั้งเป้าหมายให้บึงกาฬเป็น “ศูนย์กลางการแปรรูปยางพารา” ของภูมิภาค และจะก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศในที่สุด โดยจะชู ชุมนุมสหกรณ์ยางจังหวัดบึงกาฬ เป็นโมเดล ซึ่งจะพัฒนาการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือ รับซื้อน้ำยางสด หรือยางแผ่นรมควัน กลางน้ำ คือ ผลิตน้ำยางข้น และปลายน้ำ มีโรงงานหมอน และที่นอน 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานในพิธีเปิด งานวันยางพาราและงานกาชาดบึงกาฬ 2560 ว่า งานวันยางพาราของจังหวัดบึงกาฬมีพัฒนาการจากปีที่ผ่านๆ มา มีชาวต่างชาติมาร่วมงานมากขึ้น และถ้าพูดถึงเรื่องยางพารา บึงกาฬเป็นผู้นำด้านยางพาราของภาคอีสาน และบึงกาฬจะเป็นผู้นำด้านยางพาราของประเทศไทย
ขณะที่นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกงานวันยางพาราบึงกาฬ กล่าวว่า งานวันยางพาราเป็นการโชว์เนื้อหาที่มีการพัฒนาขึ้นในระดับ 4.0 ประกอบด้านนวัตกรรมต่างๆ ด้านยางพารา และส่งเสริมด้านการแปรรูปและยังเป็นเวทีการค้าที่สามารถขายยางพารา ไปยังประเทศจีน โดยได้รับการสนับสนุนของรับเบอร์วัลเลย์กรุ๊ป ซึ่งจะมีการเซ็นสัญยารับซื้อยางพาราปีละ 500,000 ตัน 


advertivsing
ลงโฆษณาโทร 08-6335-2703

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม