ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

มลพิษจากโรงงานยางสร้างปัญหาชุมชน วอนเจ้ากระทรวงอุตสาหกรรม เร่งแก้อย่างเป็นระบบ

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์  ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผย ถึงกรณีข่าวที่ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ลงพื้นที่เพื่อไปพิสูจน์ตรวจสอบ กลิ่นเหม็นจากโรงงานยางแท่ง STR 20 ของ 2 โรงงาน ที่ได้รับการร้องเรียนจากชาว จ.อุดรธานี

ในฐานะประธานสภาเครือข่ายยางฯ (สยยท.) เห็นว่าโรงงานยางส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโรงงานยางก้อนถ้วยจะส่งกลิ่นเหม็นจากกองยางที่รวมกันไว้และน้ำเสียจากยางก้อนถ้วยอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากมาก

คงต้องขอวอนทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษจะต้องวางมาตรการแก้ไขให้เหมาะสม โดยไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐที่สนับสนุนให้มีการขยายโรงงานยางไปทั่วประเทศในแหล่งที่ปลูกยาง สำหรับรองรับวัตถุดิบ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่ายาง อันเป็นการสร้างทางเลือกของเกษตรกรชาวสวนยาง จึงทำให้เกิดผลพวงสร้างปัญหากลิ่นจากโรงงานยาง

จึงต้องเร่งหาทางแก้ไขให้ลดกลิ่นเหม็นลง แม้กลิ่นยางดังกล่าวจะไม่เป็นพิษทางสุขภาพเหมือนกลิ่นโรงงานในมาบตาพุดซึ่งทำลายสุขภาพและเป็นมะเร็งคนระยองยังต้องทนต่อสภาพความเป็นจริง เพราะโรงงานทำรายได้ให้ประเทศจำนวนมหาศาล 
Advertising
ลงโฆษณา โทร 08-6335-2703

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นนั้นโรงงานยางควรมีมาตรฐานควบคุมและกำหนดเงื่อนไขการรับซื้อวัตถุดิบที่เข้มงวด เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบที่จะเข้าโรงงานจนถึงระดับที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้

ขณะเดียวกันควรให้การสนับสนุนงบวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นในกระบวนการผลิตทั้งระบบ

นอกจากจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่างๆ แล้วในอนาคตเชื่อว่าการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นประเด็นหลักที่ประเทศคู่ค้าให้ความสำคัญและเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตต้องดำเนินการ 

“ผมขอฝากท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมให้วางแนวทางการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ และกลิ่นเหม็นจากโรงงานยางให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และขอให้มองถึงนโยบายของรัฐบาลว่าสนับสนุนให้เกิดโรงงานแปรรูปยางเพื่อเป็นทางเลือกของเกษตรกรชาวสวนยางด้วย ทุกอย่างต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ช่วยให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย”

“ตัวผมเองก็อยู่ใน จ.ระยอง ท้องที่อิสเทิร์นซีบอร์ด ผมทนต่อมลพิษมามาก แทนที่จะได้รับผลประโยชน์จากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้น แต่กลับได้รับมลพิษและมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จ้างคนกรุงเทพรับเหมาแต่คนระยองเป็นเพียงลูกจ้างซึ่งเข้าไม่ถึงบริษัทเลยยังต้องทนเพื่อประเทศชาติ”

“ส่วนโรงงานยางได้ประโยชน์จากเกษตรกรชาวสวนบางอย่างเต็มๆ ถ้าเขาปฏิบัติถูกต้องจริง รัฐบาลก็ต้องให้ความดูแลเขาด้วยและควรวางมาตรการเสมอเหมือนกันทั่วประเทศไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะปัญหาแต่ละจังหวัดที่มีคนร้องเรียนมาเท่านั้น” นายอุทัยกล่าว

- Advertisement - 


1 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นที่ยางพารา มีนวัตกรรมใหม่ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ที่ยางพาราได้แล้วนะครับ ชื่อบริษัท https://www.kcleaning.co.th

บทความที่ได้รับความนิยม