ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ป้องกันรอยไหม้ต้นยางจากแสงแดด


เข้าสู่ฤดูร้อนสภาพอากาศที่แห้งแล้งจัดย่อมจะเป็นปัญหากับต้นยาง เนื่องจากแสงแดดที่ร้อนรุนแรงจะทำให้ต้นยางเกิดรอยไหม้ได้

โดยเฉพาะบริเวณโคนต้นยางตรงรอยติดตาหรือที่เรียกว่าบริเวณ “เท้าช้าง” ด้านทิศตะวันตกมักแสดงอาการไหม้ แห้ง เปลือกแตก รุกลามขึ้นไปทางด้านบน และขยายบริเวณไปรอบๆ ต้นจนทำให้ต้นยางแห้งตาย หรือมีเชื้อโรคอื่นๆเข้าทำลายต่อไปได้

ถ้าไม่ป้องกันดูรักษาในช่วงนี้ให้ดี อาจจะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการปลูกซ่อมใหม่ ชาวสวนยางควรทำการป้องกันต้นยางที่ปลูกไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการเผาไหม้จากแสงแดด ด้วยวิธีดังนี้ 

1.การปลูกสร้างสวนยาง ถ้าทำได้ควรวางแนวแถวยางให้หลบแสงแดดตอนบ่ายทางทิศตะวันตก

2.ใช้เศษวัสดุคลุมดินรอบๆต้นยางโดยให้ห่างจากโคนต้นยางประมา 10 เซนติเมตรหรือ 1 ฝ่ามือ เพราะหากคลุมชิดเกินไปจะเป็นเหตุให้ความร้อนที่สะสมใต้วัสดุคลุมถ่ายเทมาสู่ต้นยางมากขึ้น

3.ปลูกพืชคลุมดิน หรือพืชแซมยางเพื่ออาศัยร่มเงาจากพืชแซมช่วยบังแสงได้บางส่วน

4.ช่วงระยะเวลาก่อนเข้าหน้าแล้งควรใช้ปูนขาว 1 ส่วนผสมน้ำ 2 ส่วน แช่หมักทิ้งค้างคืน แล้วนำมาทารอบโคนต้นยางสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตรหรือตั้งแต่บริเวณโคนต้นส่วนที่เป็นสีน้ำตาลสูงขึ้นมาจนถึงส่วนที่เป็นสีน้ำตาลปนเขียว โดยเฉพาะตรงบริเวณรอยแผลที่เกิดขึ้นแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษ

- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม