ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง จ.ศรีสะเกษ สร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา แปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 ส่งบริษัทเอกชน 100 ตัน

สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นำคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ รับ-ส่งมอบยางแท่ง STR 20 จากกองจัดการโรงงาน 4 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ให้กับ ผู้รับซื้อ บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ (26) จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 100 ตัน

 

นายสุนทร พวงมาลี ประธานสหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง กล่าวว่า สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง ได้รวบรวมยางก้อนถ้วยจากกลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราบ้านซำเบง และกลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราภูผาหมอก แล้วนำไปแปรรูปเป็นยางแท่งเพื่อส่งออก จำหน่ายให้แก่ตัวแทนผู้ส่งออกในราคากิโลกรัมละ 54.50 บาท โดยจ้าง กยท.ผลิต ซึ่งเป็นราคาที่ชาวสวนยางพารามีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 เกษตรกรที่เป็นสมาชิกยังจะได้ปันผลกำไรจากสถาบันเกษตรกรอีกด้วย 

นายอำนาจ บุญกองชาติ หัวหน้ากองจัดการโรงงาน 4 กล่าวว่า ในปัจจุบัน กยท. ได้มีนโยบายให้กองจัดการโรงงาน 4 ทำการรับจ้างสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ทำการผลิตยางแท่ง STR 20 โดยการรวบรวมยางก้อนถ้วยแล้วนำไปแปรรูปเป็นยางแท่งเพื่อส่งออก และวันนี้เป็นการผลิตยางแท่งให้แก่กลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราบ้านซำเบง จำนวน 200 ตัน และจัดให้แก่ บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด จำนวน 100 ตัน และในปีงบประมาณ 2565 กองจัดการโรงงาน 4 ได้มีเป้าหมายผลิตยางแท่ง STR 20 ให้แก่กลุ่มสถาบันเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนเดือนละ 500 ตัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,000 ตัน

ส่วนทางด้าน นายสร้างสรรค์ เพชรสุ่ม ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ (26) จำกัด เปิดเผยว่า จากที่ผ่านมาตนเอง และบริษัทอื่นๆ อีกหลายบริษัท ได้นำสินค้าจากที่นี่ไปจำหน่ายต่อ ยอมรับว่า สินค้าที่ผลิตออกมามีมาตรฐานและคุณภาพดีมาก และเป็นที่น่าพอใจมากๆ

- Advertisement -

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอเบอร์ติดต่อสอบถามครับ โทร0619763352

บทความที่ได้รับความนิยม