ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

พิสูจน์แล้ว ปาล์มน้ำมันกระบี่ 19.77% เกษตรกรได้เงินเพิ่ม พร้อมลุยตัดปาล์มสุกคุณภาพ


เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่บริเวณหน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ได้มีเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันร่วมตัวกันนำผลผลิตปาล์มน้ำมันสดมีคุณภาพ บรรทุกรถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกหกล้อ และรถยนต์กระบะ นำผลปาล์มน้ำมันสด ประมาณ 800 ตัน โดยการนำของ นายชโยดม สุวรรณวัฒนะ แกนนำชาวสวนปาล์มจังหวัดกระบี่ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร จังหวัดตรัง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา เพื่อพิสูจน์หาค่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม

โดยทาง บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม รับซื้อผลปาล์มน้ำมันสดในราคากิโลกรัมละ 4.40 บาท คิดตามน้ำมัน 18% หากหีบน้ำมันออกมาได้มากกว่านี้จะคิดเงินเพิ่มให้เปอร์เซ็นต์ละ 30 สตางค์ โดยใช้เวลาขั้นตอนในการสกัดน้ำมันปาล์ม ถึง 15 ชั่วโมง ซึ่งทางโรงงานรับซื้อเพียง 402 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 4.40 สตางค์ หรือคิดที่ 18% ทำให้เกษตรกรต้องนำปาล์มที่เหลือกลับไปขายที่อื่น

ผลจากการหีบสกัดน้ำมันปาล์มเสร็จสิ้น ผลปรากฏว่า มีปาล์มสดเข้าสู่กระบวนการผลิต 402.17 ตัน หีบสกัดได้น้ำมัน จำนวน 89.525 ตัน หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ 19.77% มีส่วนต่างเปอร์เซ็นต์น้ำมันอยู่ 1.77% โรงงานต้องจ่ายเพิ่มให้เกษตรกรอีก 53 สตางค์ต่อกิโลกรัม

นายชโยดม สุวรรณวัฒนะ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าภายหลังการหีบพิสูจน์น้ำมันว่า การทดสอบเปอร์เซ็นต์น้ำมันในครั้งนี้ เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง เนื่องจากผลที่ได้ในการณรงค์ให้เกษตรกรตัดปาล์มสุก มีคุณภาพนั้นได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงจริง แต่มีข้อท้วงติง คือ การนำไปสกัดนั้นปรากฏว่า ยังมีผลปาล์มติดไปกับทะลายหลังการต้มอีกจำนวนมาก ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการหีบสกัด ทำให้เปอร์เซ็นต์ที่ได้น้อยลง ซึ่งการที่ได้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 19.77%

นายบริรักษ์ ชูสิทธิ์ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มที่ได้จากกระบวนการหีบสกัดโดยเฉลี่ยของ จ.กระบี่ ค่อนข้างต่ำ คือ 16.44% แต่เดือนที่ผ่านมาได้แค่ 15.88% แต่ถ้าหากเกษตรกรทำปาล์มคุณภาพ ตัดปาล์มสุกอย่างที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ ที่ได้ 19.77% น้ำมันจะเพิ่มขึ้น 3.33% ทั้งจังหวัดจะมีเงินสะพัดเพิ่ม กว่า 3,000 ล้านบาท เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น 1 แสนกว่าตัน 
อย่างไรก็ตาม การพิสูจน์เปอร์เซ็นต์น้ำมัน จะต้องทำการทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง ก่อนจะนำผลที่ได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ นำไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพัฒนาปาล์มคุณภาพ โดยเฉพาะการกำหนดชั้นมาตรฐานปาล์มน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะกำหนดให้โรงงานหีบสกัดน้ำมันให้ได้ไม่ต่ำกว่า 18% สำหรับโรงงาน A และ โรงงาน B ไม่น้อยกว่า 30%

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ลงโฆษณา โทร 08-6335-2703

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม