ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ชาวกระบี่ จะพลิกมาตรฐานปาล์มน้ำมัน คุณภาพมากกว่า 20% พิสูจน์ 29 พ.ค. นี้

ชาวสวนปาล์มจังหวัดกระบี่ จะ “รวมพลังตัดปาล์มสุก มีลูกร่วง ทุกทะลาย” เพื่อ “พิสูจน์” ว่าปาล์มน้ำมันของพวกเขาเป็น “ปาล์มคุณภาพ” เปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่น้อยกว่า 20%

ไม่ใช่ 16% หรือ 17% อย่างที่โรงงานอ้าง และใช้เป็นมาตรฐาน “กดคุณภาพและราคาปาล์ม” ของประเทศ

ประเด็นสำคัญที่ต้อง “ขีดเส้นใต้” ย้ำๆ ไว้หลายๆ เส้น ก็คือ ผลจากการ “ชำแหละ” พิสูจน์เปอร์เซ็นต์น้ำมันครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้เป็น “ฐานข้อมูล” กำหนดราคารับซื้อปาล์มน้ำมันทั้งประเทศ

โดยกำหนดรวบรวมผลผลิตปาล์มสุกให้ได้ 400 ตัน และหีบพิสูจน์ ณ โรงงานของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มปฏิเสธ การรับซื้อ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ให้ทุกภาคส่วนร่วมทดสอบปาล์มน้ำมันแบบแยกเป็นเกรด เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการรับซื้อปาล์มน้ำมันตามประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน โดยใช้โรงงานของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จ.กระบี่ หีบวิเคราะห์ หาค่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบปาล์มน้ำมัน ที่มีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนเกษตรกร 
นายชโยดม สุวรรณวัฒนะ แกนนำชาวสวนปาล์ม จ.กระบี่ และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการทดสอบปาล์มน้ำมันครั้งนี้ บอกว่า

อยากขอร้องให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรช่วยกันตัดปาล์มสุกให้ได้ 400 ตัน เพราะลำพังตัวผมเองและเพื่อนๆ หาปาล์มมากขนาดนี้ไม่ได้ จึงต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ และต้องหยุดตัดปาล์มตั้งแต่วันนี้ ตัดอีกทีวันที่ 28 พ.ค. ใส่รถไปส่งรวบรวมที่ โรงงานสหฯ ปาล์ม เช้าวันที่ 29 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. เราต้องการปาล์มสุก 400 ตันขึ้นไป เพราะโรงงานบอกว่าการหีบพิสูจน์น้ำมันตามระบบของโรงงานต้องใช้ปาล์มอย่างน้อย 380 ตัน วันนั้นหีบได้น้ำมันเท่าไหร่ จะเป็นบรรทัดฐานในการซื้อปาล์ม ไม่ได้ทำเพื่อใช้ในกระบี่เท่านั้น แต่เป็นบรรทัดฐานทั่วประเทศ” 


“ตั้งแต่เราทำปาล์มมาก 40-50 ปี ไม่เคยมีโอกาสเปิดกว้างให้เกษตรกรร่วมกำหนดมาตรฐานและราคาปาล์มเหมือนครั้งนี้ ผมจึงขอความร่วมมือเกษตรกรใน จ.กระบี่ และใกล้เคียงที่มีกำลังพอที่จะบรรทุกปาล์มมาได้ วันนั้นเราจะซื้อปาล์มสุกที่ 18% ถ้าหีบมาแล้วได้น้ำมันเกิน 18% เราจะคืนเงินให้ท่านเพิ่มอีกเปอร์เซ็นต์ละ 30 สตางค์ ทุกท่านไม่เสียผลประโยชน์อะไร แต่ทำเพื่อผลปะโยชน์ของประเทศชาติ เราจะร่วมกับพลิกประวัติศาสตร์ การซื้อแบบเหมารวม ให้ซื้อตามคุณภาพ”

นายชโยดม ให้คำแนะนำในการตัดปาล์มสุก ข้อสำคัญ ต้องเป็นทะลายที่มีเม็ดร่วง 1 เมล็ดขึ้นไป เมื่อตัดลงมาจะมีลูกร่วงเพิ่ม และตัดก้านทะลายให้สั้น พร้อมกับเก็บลูกร่วงมาด้วย ถือเป็นปาล์มสุกคุณภาพ 
หากพิจารณาคุณภาพปาล์มสุกตามที่นายชโยดมแนะนำ จะมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่น้อยกว่า 20% แน่นอน ซึ่งการทดสอบหีบปาล์มสุกคุณภาพลักษณะนี้ เคยมีการทดสอบแล้วใน จ.กระบี่ โดย ดร.อเนก ลิ่มศรีวิไล ร่วมกับ บริษัท เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ จำกัด ครั้งนั้นสามารถหีบน้ำมันได้สูงถึง 23% เพียงแต่เป็นการหีบในโรงหีบขนาดเล็ก และเป็นระบบแห้ง จึงไม่ถูกนำมาใช้อ้างอิงราคาแต่อย่างใด

ผลจากการทดสอบหีบปาล์มน้ำมันครั้งนี้ เชื่อเหลือเกินว่าจะ “พลิกมาตรฐาน” และ “คุณภาพ” ปาล์มน้ำมันของไทยแบบเดิม ที่กำหนดโดยโรงงานมาตลอดหลายสิบปี มาเป็นมาตรฐานที่มาจากคุณภาพปาล์มอย่างแท้จริง
“เราไม่ได้ต้องการให้ราคาปาล์มเพิ่มขึ้น แต่เราต้องการสร้าง ความเป็นธรรมด้านราคา ให้ซื้อตามคุณภาพที่แท้จริง” นายชโยดม แสดงเจตจำนง

ทีมงานยางปาล์มออนไลน์ ขอเป็นกำลังใจ และขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์มใน จ.กระบี่ และใกล้เคียง ร่วมกันตัดปาล์มสุกมีลูกร่วงทุกทะลาย ให้ครบ 400 ตัน ในวันที่ 29 พ.ค.นี้ เพื่อร่วมกันสร้าง “มาตรฐานใหม่” ของปาล์มน้ำมันไทย ประสานแจ้งความจำนงมาที่เฟซบุ๊ค กลุ่มคนปลูกปาล์มน้ำมัน หรือโทร 08-6597-7634 , 08-2328-2224
คลิกชม VDO


- Advertisement -
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม