ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เทคนิคจัดการสวนปาล์ม (ตอน 4) : 3 เทคนิค จัดการสวนปาล์ม ในช่วงผลผลิตลดลง

เมื่อปาล์มอายุมากขึ้นผลผลิตก็จะลดลง แต่จะลดลงเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ การจัดการสวนในช่วงที่ 3 (อ่าน 4 เทคนิค จัดการสวนปาล์ม ให้ผลผลิตสูงต่อเนื่อง)

ดังนั้นการจัดการสวนปาล์มในช่วงผลผลิตลดลง จึงเน้นการลดต้นทุนการผลิต เช่น
ใช้ปุ๋ยให้น้อยลง หรือทำลายต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตน้อย

เมื่อปาล์มอายุมากขึ้นจะมีการแข่งขันระหว่างต้นปาล์มมากขึ้น ทั้งในด้านปัจจัยของแสง และการชิดกันของทรงพุ่ม ช่วงของผลผลิตลดลงแต่ละสวนจะแตกต่างกัน ในบางสวนผลผลิตอาจจะลดลงหลังจากปาล์มอายุมากกว่า 20 ปี แต่บางสวนผลผลิตอาจจะลดลงตั้งแต่ปาล์มอายุ 15 ปี โดยเฉพาะสวนปาล์มที่มีระยะปลูกชิดผลผลิตจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ดังนั้นการจัดการสวนปาล์มในช่วงนี้จะมุ่งเน้น 2 ประการ คือ 1. ทำให้ผลผลิตลงช้าที่สุด 2. ลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะต้นทุนในการใช้ปุ๋ย จัดการสวนปาล์มในช่วงนี้ได้แก่ 
การใช้ปุ๋ย : เนื่องจากปาล์มให้ผลผลิตต่อต้นน้อยลง ดังนั้นการใช้ปุ๋ยจะต้องลดลงจากช่วงที่รักษาระดับผลผลิต การให้ปุ๋ยกับปาล์มในช่วงนี้หากมีปริมาณมากเกินไปจะทำให้มีการเจริญเติบโตทางลำต้นมาก อาจจะมีปัญหาทำให้ทางใบใหญ่และมีน้ำหนักมาก ทำให้ทางใบหักได้ในช่วงฤดูแล้ง และการหักของทางใบจะมีผลต่อการพัฒนาของทะลายที่ทางใบนั้นรองรับอยู่ การใช้ปุ๋ยในช่วงนี้จึงมีความจำเป็นมากที่จะต้องมีการวิเคราะห์ตัวอย่างใบและดิน เพื่อกำหนดอัตราการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสม

2 ลดการแข่งขันภายในต้น : จำนวนทางใบที่มากเกินไป จะเป็นต้นเหตุของการแข่งขันภายในต้นเดียวกันของปาล์มน้ำ มัน ทางใบล่างจะมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงต่ำมาก เนื่องจากมีการบังแสงจากทางใบด้านบน ดังนั้นการแต่งทางใบในช่วงนี้จะมีการเก็บทางใบไว้เฉพาะทางใบรองรับทะลายเท่านั้น 
ลดการแข่งขันระหว่างต้น : ทำได้โดยการลดจำนวนประชากร โดยการทำลายต้นที่ให้ผลผลิตต่ำออก ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนของการใช้ปุ๋ยด้วยการลดจำนวนประชากรอาจทำเป็นระบบก็ได้ เช่น ลดประชากรลง 10% 15% หรือ 20% ซึ่งการลดประชากรปาล์มอย่างเป็นระบบหลังจากปาล์มให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก จะใช้วิธีการลดประชากร 50% และมีการปลูกทดแทน

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม