ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เทคนิคจัดการสวนปาล์ม (ตอน 2) : 4 เทคนิค จัดการสวนปาล์ม ช่วงเร่งผลผลิต

การจัดการสวนปาล์มช่วงนี้จะเริ่มเมื่อปาล์มอายุครบ 3 ปี หรือเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต จนกระทั่งถึงระยะเวลาที่ปาล์มให้ผลผลิตสูงสุดตามศักยภาพของปาล์ม

ระยะเวลาในช่วงนี้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเทคนิคในการจัดการของแต่ละสวน และความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก รวมถึงการให้ปัจจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตที่แตกต่างกัน เช่น ในบางกรณีอาจมีการจัดการให้ผลผลิตสูงสุดภายใน 2 ปี ของช่วงที่ 2 (ผลผลิตสูงสุดในปีที่ 5 หลังจากปลูก) แต่บางกรณีอาจจะต้องใช้เวลานานถึง 4 ปี(ผลผลิตสูงสุดในปีที่ 7 หลังจากปลูก)

การจัดการสวนปาล์มในช่วงนี้จึงมีความสำคัญมาก เพราะผลสำเร็จของการจัดการในช่วงนี้จะมากหรือน้อย เป็นผลพวงมาจากการจัดการสวนปาล์มในช่วงที่ 1 ด้วย 👉 (2 เทคนิค จัดการสวนปาล์ม ช่วงก่อนให้ผลผลิต)
- Advertisement -


หากช่วงที่ 1 มีการจัดการถูกต้องก็จะทำให้การจัดการสวนปาล์มในช่วงนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปาล์มช่วงนี้ยังไม่มีข้อจำกัดเรื่องแสง เนื่องจากยังไม่มีการบังแสงระหว่างต้น ดังนั้นปาล์มจะแสดงศักยภาพของพันธุ์ในการให้ผลผลิตอย่างเต็มที่ และทำให้ปาล์มมีการใช้ปุ๋ยมาก ดังนั้นการให้ปุ๋ยกับปาล์มอย่างถูกต้องและในปริมาณพอเพียงจึงสำคัญ

ข้อควรคำนึงในการจัดการสวนปาล์มในช่วงนี้ ได้แก่
1 การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสม : ปาล์มในช่วงนี้จะมีการใช้ปุ๋ยในปริมาณมาก เนื่องจากปาล์มจะให้ผลผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการใช้ปุ๋ยจึงควรมีการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและตัวอย่างใบ เพื่อจะไม่ทำให้ปาล์มขาดปุ๋ย (กรณีใส่ปุ๋ยน้อยกว่าความต้องการ) หรือใส่ปุ๋ยมากเกินไป (ทำให้สิ้นเปลือง, เพิ่มค่าใช้จ่าย) 👉 (อ่านเทคนิคให้ ปุ๋ยปาล์ม เพื่อเพิ่มผลผลิต)


2 การแต่งทางใบ : ในช่วงนี้ปาล์มยังไม่มีการบังแสงระหว่างต้น ประกอบกับเป็นช่วงที่ปาล์มต้องการอาหารสูง จึงควรเก็บใบปาล์มไว้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเวลาตัดทะลายปาล์มไม่ควรตัดทางใบที่รองทะลายออก โดยปกติในปาล์มที่มีอายุ 4-5 ปีควรเก็บใบที่รองทะลายไว้ 2-3 ทางใบ แต่เมื่อปาล์มอายุ 6 ปี จะเก็บทางใบไว้เพียง 2 ทางใบ เกษตรกรเรียกว่า “ทางรองรับทะลาย”  และ “ทางรองรับน้ำ”

3 การรักษาความชื้น : การรักษาความชื้นในสวนปาล์มจะช่วยทำให้ปาล์มมีผลผลิตสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ถึงจุดสูงสุดของศักยภาพการให้ผลผลิต การรักษาความชื้นทำได้โดยใช้ทะลายเปล่าคลุม หรือติดตั้งระบบน้ำให้กับปาล์มก็ได้ 

4 การเก็บเกี่ยว : จะต้องกำหนดรอบตัดทะลายปาล์ม อาจเป็น 15 วัน หรือ 20 วัน ทะลายปาล์มที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวควรเป็นทะลายสุกเต็มที่ โดยสังเกตว่ามีผลร่วง 3-5 ผล/ทะลาย หากปล่อยให้ปาล์มสุกมากเกินไปจะทำให้มีผลร่วงมาก และหากเก็บผลร่วงไม่หมดก็จะทำให้ผลร่วงดังกล่าวงอกได้

การจัดการสวนปาล์มในช่วงนี้ จะบ่งบอกถึง “กำไร” หรือ “ขาดทุน” ของเจ้าของสวนได้ หากมีการจัดการดีก็จะทำให้ “คืนทุน” ได้เร็ว เนื่องจากปาล์มได้ให้ผลผลิตสูงสุดในช่วงเวลาสั้น

ในทางตรงกันข้ามหากช่วงนี้มีการจัดการสวนไม่ดี จะทำให้ต้องใช้เวลาที่จะทำให้ปาล์มได้ผลผลิตสูงสุดนาน ซึ่งอาจทำให้ “ขาดทุน” ในการทำสวนปาล์มได้ 

ที่มา : คู่มือเกษตรกร การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ธีระพงศ์ จันทรนิยม
ภาพประกอบ : Facebook : ปาล์มน้ำมัน

- Advertisement -
ลงโฆษณา โทร 08-6335-2703

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม