ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เตือนภัยสวนปาล์มน้ำมัน เฝ้าระวังด้วงแรดและด้วงกุหลาบ ระบาดหน้าฝน

ในช่วงฤดูฝนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จะต้องเพิ่มความระมัดระวังโรคและแมลงศัตรูพืชต่างๆ โดยเฉพาะ “ด้วงแรด” แมลงปีกแข็งขนาดใหญ่ สีดำ ด้านท้องสีน้ำตาลแดง เพศผู้มีเขาคล้ายนอแรดจะยาวโค้งมากกว่าเขาของเพศเมีย เฉพาะตัวเต็มวัยเท่านั้นที่เป็นศัตรูพืช โดยบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบ ทำให้ทางใบหักง่าย และยังกัดเจาะทำลายยอดอ่อนทำให้ทางใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายรูปสามเหลี่ยม ถ้ารุนแรงจะทำให้ต้นตายได้

นายไชยยุทธ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดด้วงแรดว่า เกษตรกรต้องกำจัดแหล่งขยายพันธุ์ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยเป็นที่อยู่ของไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย แหล่งขยายพันธุ์ ได้แก่ ซากเน่าเปื่อยของลำต้น ตอของต้นปาล์ม ซากชิ้นส่วนของพืชที่เน่าเปื่อย กองปุ๋ยหมัก กองปุ๋ยคอก ซากทะลายปาล์มน้ำมันและกองขยะ เป็นต้น 


ด้วงแรด
กำจัดแหล่งขยายพันธุ์ที่อยู่ภายในสวนปาล์มน้ำมันออกให้หมด ซากทะลายปาล์มน้ำมันที่นำมาคลุมโคนต้น ไม่ควรกองทิ้งไว้เกิน เดือน ควรเกลี่ยให้กระจายให้มีความสูง 15 เซนติเมตร กำจัดไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ในแหล่งขยายพันธุ์ โดยนำมาทำลายเสีย

การควบคุมโดยชีววิธีใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมและเชื้อไวรัสช่วยทำลายหนอนและตัวเต็มวัย และการควบคุมโดยใช้กับดักล่อฟีโรโมน ล่อจับตัวเต็มวัยและนำมาทำลาย 


ส่วน “ด้วงกุหลาบ” เป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็ก สีน้ำตาล ตัวเต็มวัยจะเข้ากัดทำลายใบของต้นปาล์มน้ำมันขนาดเล็กที่เพิ่งปลูกใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการบุกเบิกใหม่ ถ้ารุนแรงทางใบจะถูกทำลายจนหมดเหลือแต่ก้านใบ ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต

ด้วงจะเข้ากัดกินในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น สำหรับวิธีการป้องกันกำจัด ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลง เก็บตัวเต็มวัยในเวลากลางคืน ติดตั้งกับดักแสงไฟ ทำลายกองหญ้าหรือกองมูลสัตว์ไม่ให้เป็นที่เพาะขยายพันธ์ หรือใช้สารเคมีคาร์บาริลหรือคาร์โบซัลแฟน ควรฉีดพ่นในเวลาเย็นหรือใกล้ค่ำจะได้ผลดี
ด้วงกุหลาบ

ลงโฆษณาโทร.08-6335-2703

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม