ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กยท.เลิกประมูลยาง 100,000 ตัน นำมาแปรรูปใช้ในประเทศ

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า รัฐบาลมีนโยบายและประกาศอย่างชัดเจนในการนำยางพาราที่คงเหลือในสต็อกจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายาง จากการประมูลยางประมาณ 100,000 ตัน มาใช้ในประเทศ

โดยให้หน่วยงานรัฐ เดินหน้าเสนอโครงการต่างๆ ที่สามารถนำยางพาราไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเจ้าภาพหลักได้เชิญหน่วยงานรัฐทั้ง 10 หน่วยงานที่เสนอความต้องการใช้ยางพาราในระยะ 3 เดือนข้างหน้า รวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของยางในสต็อกที่มีอยู่ แต่ยังมีหน่วยงานระดับกรมต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพิจารณงบประมาณที่มีอยู่ในปี 2560 เพื่อนำมาใช้ในโครงการต่างๆ ที่สามารถนำยางพาราในสต็อกไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมากที่สุด
Advertising
ลงโฆษณา 086 335 2703
ในส่วนของ กยท. ได้จัดทำโครงการต่างๆ นำร่องที่จะนำยางพาราไปใช้ ทั้งการจัดทำสนามเด็กเล่นปูพื้นจากยางพารา สนามฟุตซอล โครงการยางล้อประชารัฐ เป็นต้น สำหรับการที่หลายหน่วยงานจะนำยางพาราไปใช้ไม่ว่าจะทำถนน หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผ่านมาติดปัญหาระเบียบพัสดุในการจัดตั้งงบประมาณ ราคากลางต่างๆ เพื่อนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในประเทศให้มากที่สุด คาดว่า หลังจากที่ กยท. ได้เดินหน้าผลักดันเรื่องมาตรฐานกับสินค้าอุตสาหกรรมประเภทนี้ จะมีการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น


advertivsing
สนใจลงโฆษณา โทร 08-6335-2703

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม