ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

6 องค์กร ลงขัน 1,200 ล้านบาท ตั้งกองทุนสร้างเสถียรภาพราคายาง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง มอบหมาย กยท. จับมือ  5 เสือ 1,200 ล้านบาท ตั้งจัดกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการสร้างเสถียรภาพราคายาง โดยมีการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ 5 บริษัทผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของไทย ประกอบด้วย

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
และ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
ทั้ง 6 องค์กร ตกลงที่จะซื้อยางพารา โดยการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางขึ้น ซึ่งแต่ละองค์กรจะลงทุนร่วมกัน แห่งละ 200 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ากองทุนตั้งต้น 1,200 ล้านบาท

การร่วมมือกันสร้างเสถียรภาพราคายางระหว่าง กยท. และภาคเอกชนในครั้งนี้ถือเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการ และเป็นนิมิตหมายที่ดี ต้องขอบคุณ ผู้ประกอบกิจการยางทั้ง 5 บริษัท ที่เข้ามาร่วมลงทุนจัดตั้งกองทุนฯ หากมีการเข้าซื้อยางในตลาดจำนวนมากจะส่งผลดีต่อราคายาง และเป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน” รมว.กษ. กล่าว

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า กยท. และบริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ทั้5 ราย มีความเห็นร่วมกันว่า สถานการณ์ราคายางที่เกิดขึ้น จะต้องมีการแก้ไขและสร้างเสถียรภาพร่วมกัน จึงได้มีการร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาระดับราคาและผลักดันราคาให้อยู่ในระดับสมดุลอีกครั้ง โดยมีเงินทุนเริ่มต้นร่วมกัน 1,200 ล้านบาท ในการใช้ซื้อยางทั้งในตลาดซื้อขายจริงและตลาดซื้อขายล่วงหน้า ในหลักการแล้วหากใช้ในตลาดล่วงหน้า สามารถขยายผลได้ถึง 10 เท่า จากเงิน 1,200 ล้านบาท จะขยายผลได้ถึง 12,000 ล้านบาท และซื้อยางได้ประมาณ 200,000 ตัน ถือเป็นมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ราคายางกลับสู่ดุลยภาพได้เร็วขึ้น
ภายในสัปดาห์นี้ จะมีการพูดคุยและหารือร่วมกับผู้จัดการตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) เพื่อหาแนวทาง ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และ ในสัปดาห์หน้า ทั้ง 6 องค์กร จะร่วมกันกำหนดเงื่อนไขแนวทางในการปฏิบัติให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป มาตรการในการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางถือเป็นนวัตกรรมใหม่และเป็นมาตรการที่มีการลงมือปฏิบัติจริง” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว
Advertisingไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม