ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

การใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง VS ปีละ 3 ครั้ง แบบไหนดีกว่ากัน

การใส่ปุ๋ยที่ดีคือ ใส่ครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง แต่ทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยดินจะต้องมีความชื้น ดังนั้นการใส่ปุ๋ยแบบ 3 ครั้ง จึงดีกว่าใส่แบบ 2 ครั้ง/ปี 

เพราะ...>>>

👉 การใส่ปุ๋ยครั้งละมากๆ โดยมีรอบใส่น้อย เช่น ใช้ปุ๋ย 6 กก. แบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละ 3 กก. จะมีโอกาสสูญเสียปุ๋ยสูง เพราะหากใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเกิดฝนตกปุ๋ยก็อาจจะถูกชะล้างไป 3 กก. เลยทีเดียว แต่ถ้าใส่ปุ๋ย ครั้งละ 2 กก. แบ่งใส่ 3 ครั้ง หากเกิดฝนตกปุ๋ยจะถูกชะล้างไปเพียง 2 กก.

👉 ปาล์มน้ำมันมีรากตื้น รากส่วนใหญ่จะอยู่ที่ความลึก 15 ซม. หากใส่ปุ๋ยมากเกินไปปุ๋ยก็จะผ่านชั้นรากลงไปข้างล่าง ทำให้รากปาล์มดูดอาหารไม่ทัน

👉 การใส่ปุ๋ยครั้งละมากๆ ความเข้มข้นอาจจะเป็นอันตรายกับรากปาล์มได้

ที่มา : หนังสือ สารพันปัญหาคาใจ ปาล์มน้ำมัน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
คณะผู้เขียน
อาจารย์ธีระพงศ์ จันทรนิยม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.)
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
นายธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (GIZ)

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม