ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ทะลายเปล่าคลุมโคนปาล์ม ประโยชน์ หรือ โทษ...?

ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันมีธาตุอาหารสูง โดยทะลายเปล่าสดจะมีธาตุ ไนโตรเจน 0.32% ฟอสฟอรัส 0.09% โปแตสเซียม 0.12% การใช้ทะลายเปล่าคลุมโคนต้น หรือคลุมระหว่างแถวปาล์ม นอกจากจะเพิ่มปุ๋ยให้ต้นปาล์มแล้วยังช่วยรักษาความชื้นได้อีกด้วย

ปริมาณการใช้ทะลายเปล่าสำหรับปาล์มเล็กเพิ่งปลูก ควรคลุมรัศมีประมาณ 1 เมตรรอบต้น ส่วนปาล์มใหญ่อายุ 4-5 ปี ใช้ต้นละ 200 กิโลกรัม คลุมรอบโคนเช่นเดียวกัน และในปาล์มอายุมากจะใช้ทะลายเปล่าปูระหว่างต้น

อย่างไรก็ตาม การคลุมทะลายเปล่าจะต้องไม่คลุมทะลายเปล่าจะต้องไม่คลุมหนาเกินไป หรือไม่คลุมเกิน 2 ชั้น เพราะจะเป็นที่อาศัยของด้วยแรด ซึ่งจะเป็นศัตรูของปาล์มในอนาคต

ที่มา : หนังสือ สารพันปัญหาคาใจ ปาล์มน้ำมัน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
คณะผู้เขียน
อาจารย์ธีระพงศ์ จันทรนิยม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.)
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
นายธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (GIZ)

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม