ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

การปลูกไผ่เสริมรายได้ในสวนปาล์ม (จากการสังเกต ทดลองทำ และเก็บข้อมูล) โดย สวนไผ่อาบู

ว่ากันว่า การปลูกไผ่ในสวนยางสามารถทำได้...! เพราะ “ไผ่” กับ “ยาง” มีระบบรากลึก ตื้น ต่างกัน...
แต่ถ้าเป็นไผ่ในสวนปาล์มนั้นทำไม่ได้…! เพราะ “ไผ่” และ “ปาล์ม” มีระบบรากตื้นเหมือนกัน...หากปลูกร่วมกันก็จะเกิดการแย่งอาหารกัน

มาวันนี้...ผมจึงขอนำข้อมูลเชิงประจักษ์ อันเกิดจากการทดลองทำจริงที่สวนของเรามาให้ดูว่า การปลูกไผ่ในสวนปาล์มเป็นเรื่องที่สามารถทำได้…! และเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลง่ายๆ ดังต่อไปนี้
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. มองในแง่ของระบบรากและการดูดกินธาตุอาหาร
การดูดกินธาตุอาหารของพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ หากินที่ระดับรากตื้นเหมือนกันก็จริง แต่หากินธาตุอาหารหลักคนละตัวกัน
- ปาล์ม ต้องการธาตุโพเทสเซียม (K) เป็นหลัก เพื่อใช้สร้างทะลาย
- ไผ่ ต้องการไนโตรเจน (N) เป็นหลักเพื่อใช้ในการสร้างหน่อ
เพราะฉะนั้นเราจึงหมดกังวลเรื่องการแย่งปุ๋ยไปได้เลย เพราะเขาดูดกินธาตุอาหารหลักต่างกัน
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. มองในแง่ของการเกื้อกูล
หากเราจะพิจารณาในแง่ของการเกื้อกูล อาจจะแยกออกได้เป็น 3 เรื่องหลักๆ

2.1 ไผ่เป็นเสมือน “โรงงานผลิตปุ๋ย” อย่างดี
โดยเฉพาะการผลิตธาตุแคลเซียมให้กับปาล์ม เนื่องจากในใบไผ่ที่ร่วงลงดิน อุดมไปด้วยธาตุแคลเซียมและการทับถมกันของใบไผ่จะเกิดเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ และ สัตว์หน้าดิน เมื่อเกิดการทับถมมากๆ ก็จะเกิดการย่อยสลายเป็นดินขุยไผ่ ซึ่งเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นปาล์ม และ พืชต่างๆ

2.2  ไผ่เป็นเสมือน “ถังเก็บน้ำ” ไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง
คุณสมบัติเด่นของไผ่ที่คนส่วนใหญ่มองข้าม คือ ไผ่เป็นพืชที่เปรียบเสมือน “ฟองน้ำ” ที่คอยดูดซับน้ำ ส่วนต่างๆ ของไผ่ทั้ง ราก ลำต้น กิ่ง ใบ คือภาชนะเก็บซับน้ำอย่างดี

ว่ากันว่าไผ่หนึ่งกอสามารถเก็บซับน้ำในยามหน้าฝนไว้ได้ประมาณ 500 ลิตร
และในขณะเดียวกันเราต่างรู้กันดีว่า ปาล์มเป็นพืชที่ต้องการใช้น้ำในการให้ผลผลิตเยอะมาก โดยเฉพาะในยามหน้าแล้ง การปลูกไผ่กระจายไว้ในสวนปาล์ม จึงเป็นเสมือนการกระจาย “ถังน้ำ” ให้ต้นปาล์มได้เอามาใช้ในยามหน้าแล้งนั่นเอง

2.3 ไผ่เป็นแหล่งที่อยู่ของไตรโคเดอร์มา
ปัญหาอีกข้อที่มักพบในสวนปาล์ม คือ ปัญหาทะลายเน่า อันเนื่องมาจากเชื้อรา ซึ่งในปัจจุบันการแก้ปัญหาเชื้อราก็จะใช้การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา แล้วนำมาฉีดพ่น หรือ นำมาใส่ในสวนปาล์ม

แต่ถ้ามีไผ่ในสวนปาล์มก็เท่ากับเราสร้างบ้านให้เชื้อไตรโคเดอร์มาได้มีที่อยู่แบบถาวร เมื่อมีไตรโคเดอร์มาในสวนปัญหาทลายเน่าก็จะค่อยๆ ลดน้อยลง..!
ถ่าน “ไบโอชาร์” จากลำไผ่
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3. มองในด้านของต้นทุนและการเสริมรายได้
3.1 ด้านของการลดต้นทุน...!
การปลูกไผ่ในสวนปาล์มนอกจากผลที่ได้จากการเกื้อกูล เรายังได้ในเรื่องของการลดต้นทุนอีกด้วย เพราะเมื่อไผ่โตตั้งกอ สวนจะร่มรื่น หญ้าต่างๆ ก็จะเติบโตได้ช้าลง เป็นการประหยัดค่าตัดหญ้าไปในตัว

3.2 ด้านของการเสริมรายได้
ไผ่เป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน นั่นหมายความว่า...เราจะเอาส่วนไหนของไผ่มาทำให้เกิดรายได้ย่อมทำได้ไม่ยาก เช่น การขายหน่อไม้ การขายต้นพันธุ์ การขายลำไผ่ การขายกระบอกข้าวหลาม การเผาถ่าน “ไบโอชาร์” จากลำไผ่ การขาย “น้ำแร่” จากไผ่ การทำชาใบไผ่ และ การทำดินขุยไผ่ขาย เป็นต้น

จากที่กล่าวมาข้างต้น ยังคงค้างเอาไว้ประเด็นเดียว ที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึง คือ การปลูกไผ่ในสวนปาล์มมีผลกับการให้ผลผลิตทลายปาล์มหรือไม่

ประเด็นนี้ผมเริ่มเก็บข้อมูลมาแล้ว 3 ปีเริ่มต้นเก็บข้อมูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4.50 ตัน/ไร่/ปี
ปี พ.ศ. 2558 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4.05 ตัน/ไร่/ปี (ลดลงเล็กน้อยเพราะปี 58 แล้งจัด...!)
ปี พ.ศ. 2559 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4 ตัน/ไร่/ปี

จากการเก็บข้อมูลผลผลิตมา 3 ปี ผมบอกได้เลยว่า...การปลูกไผ่ในสวนปาล์มไม่ส่งผลกระทบด้านลบกับการให้ทลายของต้นปาล์ม...!

ทั้งนี้ทั้งนั้น การให้ผลผลิตของต้นปาล์ม...! และ การให้ผลผลิตของไผ่...! จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการจัดการสวนอย่างถูกวิธี...! เพื่อให้เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล


ลงโฆษณา โทร 08-6335-2703
ข้อควรระวัง...!
1. ปาล์มเป็นพืชที่ต้องการแสงในการให้ผลผลิต...! การปลูกไผ่ในสวนปาล์มต้องคอยควบคุมความสูงของกอไผ่ ให้อยู่ระดับต่ำกว่าทรงพุ่มของต้นปาล์มเสมอ

2. การปลูกไผ่ในสวนปาล์มเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความเข้าใจเชิงลึก...! ผู้ปลูกต้องศึกษาข้อมูลจนเกิดความเข้าใจก่อนลงมือ ไม่อย่างนั้นการปลูกไผ่ในสวนปาล์มจะส่งผลด้านลบต่อการให้ผลผลิตของต้นปาล์ม และจะเป็นปัญหาตามมาภายหลังได้

3. ไผ่เป็นพืชที่เติบโตไวมาก...! การปลูกไผ่เสริมรายได้ในสวนปาล์มจะทำแบบปล่อยปะละเลยไม่ได้...! ไม่อย่างนั้นไผ่จะพุ่งยอดสูง ขึ้นไปแย่งแสงต้นปาล์ม

สวนไผ่อาบู หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของสวนปาล์มทุกท่านที่กำลังมองหาพืชมาปลูกเสริมรายได้ในสวนปาล์มของตัวเองนะครับ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
สวนไผ่อาบู ตั้งอยู่ใน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดย บุญชู สิริมุสิกะ ชายหนุ่มที่ทิ้งอาชีพวิศวกรในเมืองหลวง กลับสู่บ้านเกิด ที่มีรากฐานอาชีพจากสวนยางและสวนปาล์ม แน่นอนว่าเป้าหมายของเขาไม่ใช่อยู่ที่เงินทอง หากแต่แสวงหาความยั่งยืนและความสุข

ปัจจุบัน บุญชู คือผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกไผ่ในสวนยางและสวนปาล์ม มีรายได้หลายทาง ซึ่งมากกว่าเงินเดือนวิศวกร และยังกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการปลูกไผ่ที่มีชื่อเสียงของ จ.พังงา มีคนเข้าไปศึกษาดูงานไม่ขาดสาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สวนไผ่ อาบู
- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม