ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เฟินเกาะต้นปาล์ม มีผลเสียหรือไม่...?

ชาวสวนปาล์มมักจะเห็น ต้นเฟิน ประเภทต่างๆ เกิดและเติบโตขึ้นตามซอกกาบใบของต้นปาล์ม และค่อยๆ เจริญเติบโตเป็นกลุ่มเป็นกอรอบต้นปาล์ม บ้างก็ว่ามันเป็นดัชนีชี้วัดความชุ่มชื้น บ้างก็ว่ามันอาจจะแย่งอาหารต้องถอนทิ้ง บ้างก็ว่าปล่อยไว้ก็สวยงามดี

แต่ในความเป็นจริงเฟินที่ขึ้นบริเวณต้นปาล์มจะก่อให้เกิดผลเสียหรือไม่...?

🌿 เฟินที่งอกบริเวณกาบต้นปาล์มจะไม่แย่งอาหารจากปาล์ม เพราะเฟินดังกล่าวจะกินอาหารจากทางปาล์มที่ตายและย่อยสลายแล้ว

🌿 การเจริญเติบโตของเฟินจะบอกถึงความชุ่มชื้นในสวนปาล์ม ถ้าเฟินเจริญดีแสดงว่าในสวนปาล์มมีความชื้นสูง


🌿 อาจเกิดปัญหาในกรณีที่ผลปาล์มร่วงไปค้างอยู่บริเวณต้นเฟินที่งอกระหว่างกาบปาล์มทำให้เก็บลูกร่วงยาก

ที่มา : หนังสือ สารพันปัญหาคาใจ ปาล์มน้ำมัน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
คณะผู้เขียน
อาจารย์ธีระพงศ์ จันทรนิยม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.)
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
นายธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (GIZ)

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม