ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เก็บลูกร่วงไม่หมด จนมีต้นปาล์มงอกโคนต้น มีผลกระทบหรือไม่

สวนปาล์มที่ตัดทะลายสุกจะมีลูกร่วงจำนวนมาก ถ้าเก็บไม่หมดจนเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าตามโคนต้นและตามกาบใบ จะเกิดผลเสียกับสวนปาล์มหรือไม่

ตามเอกสาร เรื่อง “สารพันปัญหาคาใจ ปาล์มน้ำมันแนะนำไว้ว่า

👉 เมื่อเก็บทะลายปาล์มแล้วจะต้องเก็บผลปาล์มร่วงบริเวณใต้โคนต้นและบริเวณกาบใบให้หมด เนื่องจากลูกปาล์มเหล่านั้นจะงอกเป็นต้นกล้าซึ่งจะกำจัดยาก ต้นกล้าที่งอกจะเป็นปัญหาในการเก็บลูกร่วงและอาจเป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษเป็นอันตรายกับเกษตรกรที่ทำการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป นอกจากนั้นต้นกล้า ที่งอกใต้โคนต้นจะแย่งปุ๋ยจากโคนต้นปาล์มอีกด้วย
👉 ในการกำจัดต้นปาล์มที่งอกใต้โคนต้น อาจทำได้โดยถางหรือใช้ยากำจัดวัชพืชชนิดสัมผัสพวกพาราควอต (เช่น กรัมม๊อคโซน) ฉัดกำจัด

👉 โดยปกติพื้นที่รัศมีรอบโคนต้นปาล์ม 1 เมตรจะต้องสะอาด ไม่มีวัชพืชหรือต้นกล้าปาล์มงอก เพื่อสะดวกในการเก็บลูกร่วง

ที่มา : สารพันปัญหาคาใจ ปาล์มน้ำมัน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
คณะผู้เขียน
อาจารย์ธีระพงศ์ จันทรนิยม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.)
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
นายธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (GIZ)

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม