ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

3 องค์กร ยืนยัน ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอให้ปลดผู้ว่า กยท.

สมาคมยางพาราไทย สมาคมน้ำยางข้นไทย  และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับข้อเสนอให้ปลดผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด พร้อมร่วมแก้ไขปัญหายางตกต่ำทั้งระบบร่วมกัน

หลังจากเว็บไซต์ยางปาล์ม ลงข่าว “6 องค์กรยาง เสนอลุงตู่ ใช้ ม. 44 ปลด ผู้ว่า กยท. พร้อมเสนอมาตรการแก้ไขปัญหายางทั้งระบบ” 

ต่อมา นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการสมาคมยางพาราไทย ได้ทำหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงมายังกองบรรณาธิการเว็บไซต์ยางปาล์ม เพื่อยืนยันว่า สมาคมยางพาราไทย ไม่ได้เห็นชอบในมติ ให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44 ปลดผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ ตามที่ระบุในข่าว 

เช่นเดียวกับ สมาคมน้ำยางข้นไทย และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้ทำหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริง (เผยแพร่ในกลุ่มเฟซบุ๊ค) ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอให้ปลด ผู้ว่า กยท. แต่อย่างใด พร้อมกับยืนยันข้อบังคับของสมาคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและเรื่องที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ใด

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวกองบรรณาธิการเว็บไซต์ยางปาล์มจึงกราบขออภัยในความผิดพลาดครั้งนี้ และได้ดำเนินการแก้ไขบทความดังกล่าวแล้ว (รายละเอียด http://www.yangpalm.com/2017/11/blog-post_66.html) พร้อมกับยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดก่อนเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อประโยชน์ของผู้อ่านและวงการต่อไป

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ยางปาล์มไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม