ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กระบี่ ทดสอบหีบปาล์มคุณภาพ ครั้งที่สอง 696 ตัน เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 20.18%

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะอนุกรรมการทดสอบปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ร่วมกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันทดสอบปาล์มน้ำมันของจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ณ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

โดยได้รวบรวมวัตถุดิบปาล์มน้ำมันจากการเกษตรกร จังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตั้งเป้าไว้ที่ จำนวน 800 ตัน และคาดหวังว่าการทดสอบครั้งนี้จะมีผลที่ดีขึ้นมากกว่า ครั้งที่ 1 ซึ่งทำการทดสอบเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ผลการทดสอบ ได้ 19.77% 
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการสังเกตผลปาล์มน้ำมันที่นำมาทดสอบเปอร์เซ็นต์ในครั้งนี้ มีคุณภาพมากกว่าครั้งแรก เนื่องมาจากคณะทำงานทุกฝ่ายได้นำข้อผิดพลาดต่างๆ จากครั้งแรกมาปรับปรุงในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการคัดคุณภาพทั้งในเรื่องผลสุก คอทะลายสั้น และไม่มีการแยกลูกร่วง

แต่ก็อาจมีบางทะลายที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งถือว่าน้อยกว่าครั้งแรก และจากที่รวบรวมข้อมูลครั้งนี้มีปาล์มน้ำมันส่งเข้ามาประมาณ 696.46 ตัน ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันเฉลี่ย 20.18% สูงกว่าครั้งแรก นี่คือจุดเริ่มต้นเพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันที่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเปอร์เซ็นต์สกัดฯ ของไทยเราอยู่ที่ 15-17 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ที่อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 20% ที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดความเสียหายจากการตัดปาล์มดิบสูงถึง 9,315-15,525 ล้านบาท/ปี 
ด้านนายชโยดม สุวรรณวัฒนะ ประธานกลุ่มคนปลูกปาล์มแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า การสกัดน้ำมันปาล์มครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2560  มีเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้ความสนใจ จำนวนมาก มีเกษตรกรที่นำผลปาล์มคุณภาพเข้ารวมสกัดทั้งหมด 15 กลุ่ม 
นำโดยกลุ่ม นายชโยดม สุวรรณวัฒนะ ประธานกลุ่มคนปลูกปาล์มแห่งประเทศไทย
กลุ่ม เกษตร จังหวัดกระบี่ ตัวแทนเกษตรกร แปลงใหญ่ จังหวัด กระบี่
กลุ่ม นายมนัส พุทธรัตน์ นายกสมาพันธ์ ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทย
กลุ่ม นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดตรัง
กลุ่ม นายสมพร ตรีเพชร นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัด นครศรีธรรมราช
กลุ่ม นายสัญญา ปานฉวี นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัด ชุมพร
กลุ่ม นายวัลภพ เมฆสง่า ตัวแทนเกษตรกร สุราษฎร์ธานี
กลุ่ม นายสุวรรณ อ๋องคณา ตัวแทนเกษตรกร จังหวัด พังงา
กลุ่ม นายวิเชียร ชูขันธ์ เขาพนม กระบี่
กลุ่ม นายวิโรช เพร็ชร่วง ตัวแทนเกษตรกร ลำทับ กระบี่
กลุ่ม นายอนุพงศ์ ภูมิภมร ตัวแทนเกษตรกร บ้านทุ่ง กระบี่
กลุ่ม นายเลอศักดิ์ พันธ์พัฒนาศิลป ตัวแทนเกษตรกรอ่าวลึก กระบี่
กลุ่มเพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ ตัวแทนเกษตรกร คลองท่อม กระบี่
กลุ่มเกษตรสิทธี ตัวแทนเกษตรกร อ่าวลึก กระบี่
กลุ่มระพีพัฒน์ สระบุรี
รวมเกษตรกรที่นำปาล์มคุณภาพเข้ารวมสกัด 129 คน รวบรวมได้ปาล์มคุณภาพ ที่มีลูกร่วง  ก้านทะลายไม่เกิน 2.5 ชม. ทั้งหมด 821 ตัน โรงงานใช้ในการสกัด 696.460 ตัน ส่วนที่เหลือขายให้โรงงานบางส่วนและนำไปขาย โรงงานใกล้เคียง

ปาล์มคุณภาพที่ใช้สกัด 696.460 ตัน ได้น้ำมันปาล์ม (CPO) 140.565 ตัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 20.18% ราคาที่รับชื่อก่อนสกัดที่ 19% ราคา 4.35 บาท สกัดได้ที่ 20.18% เกินมา 1.18% โรงงานคิดราคาเพิ่มให้อีก กิโลละ 30 สตางค์ รวมเป็นเกษตรกรจะได้ราคากิโลละ 4.65 บาท

ขณะที่ราคารับซื้อหน้าโรงงานทั่วไป ณ วันที่ 7 พ.ย. 60 อยู่ที่ 16-18% ราคา 3.60-4.20 บาท ถ้าขายลานเทราคาก็จะต่ำกว่านี้

นายชโยดมกล่าวย้ำว่า ปาล์มคุณภาพเท่านั้นที่จะทำให้เกษตรกรขายได้ราคาดีขึ้น   ตัดสุกทุกทะลาย เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและแข่งขันกับตลาดโลกได้ครับ เป็นทางออกทางเดียวที่มีอยู่ในตอนนี้
นายวิโรช เพร็ชร่วง ตัวแทนเกษตรกรฝ่ายตรวจสอบคุณภาพทะลายปาล์ม กล่าวว่า สิ่งที่ประสบความสำเร็จในการหีบทดสอบปาล์มคุณภาพเพื่อหาเปอร์เซ็นต์น้ำมันในครั้งนี้ คือ 
👍 การรวบรวมปาล์มคุณภาพได้ปริมาณมากเกิน 800 ตัน และ สามารถขนเข้าโรงงานในวันเดียวถึง 700 ตัน ซึ่งตั้งแต่ทำสวนปาล์มมาก็พึ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก และเชื่อว่า น้อยคนที่จะทำได้แบบนี้
👍 การมีใจเสียสละเพื่อส่วนรวม หลายๆ ท่านมีความทุ่มเท และเสียสละในการทดสอบ ครั้งนี้มาก ทั้งกำลังทรัพย์ และกำลังกาย เพื่อให้การทดสอบครั้งนี้ออกมาดีที่สุด
👍 ได้ผลทดสอบเปอร์เซ็นต์น้ำมันเกิน 20% ถือเป็น มาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำมันขั้นต้น เพื่อ พิสูจน์ให้เห็นว่า ปาล์มน้ำมันของไทยนั้น มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน ไม่ได้น้อยไปกว่าประเทศอื่นๆ สามารถรับซื้อผลผลิตที่ 20% ได้เหมือนต่างประเทศ โดยไม่ต้องรอ แผน ยุทธศาสตร์ปาล์ม 20ปี ก็ได้
👍 ปาล์มที่นำมาทดลองหีบในครั้งนี้ ยังไม่ถือว่าเป็นปาล์มคุณภาพ 100% และ ประสิทธิภาพของโรงงานก็ยังไม่ถือว่า 100% นั้นแสดงให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันยังสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้อีก
👍 ได้เห็นความรวมมือกันระหว่างชาวสวนปาล์ม โรงงาน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรวมมือกันในการทดสอบหีบหาเปอร์เซ็นต์น้ำมันในครั้งนี้มากขึ้น
ต้องขอขอบพระคุณ พี่น้องชาวสวนปาล์ม โรงงานสกัด บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆ หน่วยงานและทุกๆ ท่านที่ได้รวมกิจกรรม การหีบทดสอบปาล์มคุณภาพเพื่อหาเปอร์เซ็นต์น้ำมันในครั้งนี้


ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
เฟซบุ๊ค กลุ่มคนปลูกปาล์มน้ำมัน


- Advertisement -
ลงโฆษณาโทร.08-6335-2703
ลงโฆษณา โทร 08-6335-2703

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม