ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ซีพีไอ ติดเขี้ยวเล็บให้ชาวสวนปาล์ม อบรมการจัดการธาตุอาหารของปาล์มน้ำมัน

ในแวดวงการทำสวนปาล์มทุกวันนี้ นอกจากการพูดถึงเรื่อง “พันธุ์ปาล์มน้ำมัน” แล้ว  การจัดการเรื่อง “ปุ๋ย” เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชาวสวนปาล์มต้องการความรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะสูตรปุ๋ยและปริมาณการใช้ปุ๋ยอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูง

หากสังเกตให้ดีจะพบว่ามีตำราและสูตรปุ๋ยมากมายในวงการ  ทั้งอ้างอิงตามหลักวิชาการ  ตามการโฆษณาของร้านเกษตรภัณฑ์ในตลาด  รวมไปจนถึงสูตรปุ๋ยจากเพื่อนพี่น้องเจ้าของสวนปาล์มที่ได้ผลผลิตสูง ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป

ประเด็นดังกล่าว จึงทำให้ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ  แหล่งรวมความรู้ด้านปาล์มน้ำมันครบวงจร  เฟ้นหาคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ มาไขข้อข้องใจเรื่องการจัดการปุ๋ย โดยได้รับร่วมมือจาก รศ.ดร.สุมิตรา  ภู่วโรดม  ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ดิน-พืชและจุลชีววิทยาดิน จาก ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ท่านเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานวิจัยด้านดินและปุ๋ยในไม้ผล มาบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การจัดการธาตุอาหารของปาล์มน้ำมัน” เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2560 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุม บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ซึ่งไม่คิดค่าใช้จ่าย

สำหรับหัวข้อการบรรยายเริ่มต้นโดย  คุณวรวุฒิ ยอดพุทธ  หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ  บรรยายเรื่องเทคนิคการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันเบื้องต้น โดยปูพื้นถึงที่มาของการทำสวนปาล์มของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน จำกัด (มหาชน) ที่เริ่มต้นทำสวนตั้งแต่เมื่อปี 2522 บนเนื้อที่ 20,000 ไร่ 

กระทั่งปี 2532 ถูกพายุไต้ฝุ่นเกย์พัดถล่มจนเสียหายทั้งหมด จึงต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ บริษัทได้เริ่มต้นรวบรวมสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากทั่วโลก และเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน โดยร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากผลผลิตที่เคยได้รับ 2.5 ตัน ไม่เกิน 3 ตัน/ไร่/ปี  แต่เมื่อนำงานวิจัยมาใช้ และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการสวน ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 4 ตัน/ไร่ต่อปี และสูงถึง 5 ตัน/ไร่/ปี ในปีที่มีฝนตกชุก งานวิจัยในการเพิ่มผลผลิตนี้จึงถูกรวบรวมและถ่ายทอดสู่เกษตรกรที่สนใจ และเปิดศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันขึ้นมาในปี 2557 
ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ
ทำไมผลผลิตจึงเพิ่มขึ้น...? คุณวรวุฒิ บอกว่า ส่วนหนึ่งมาจากงานทดลองวิจัยถูกนำมาใช้จริง แต่โดยสรุปคร่าวๆ เข้าใจง่ายเป็น 4 ข้อ หรือ 4 ฉลาด คือ  ฉลาดเลือก  ฉลาดคิด  ฉลาดทำ  และฉลาดใช้ มีเนื้อหาโดยสรุปว่า

👌ฉลาดเลือก คือ เลือกพันธุ์ที่ดีเหมาะสมกับพื้นที่ และเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์ โคนใหญ่ ใบกาง จากแปลงเพาะที่ได้มาตรฐาน เพราะต้นกล้าที่สมบูรณ์โคนใหญ่ จะมีปริมาณท่อลำเลียงอาหารมาก และมีขนาดใหญ่ จึงลำเลียงน้ำ และอาหารได้ดี ทำให้ต้นสะสมอาหารได้เร็ว เก็บเกี่ยวผลผลิตไวกว่าปกติ และมีโอกาสเพิ่มผลผลิตได้สูง  อีกทั้งการปลูกซ่อมก็จะน้อยลง

👌ฉลาดคิด เนื่องจากเมืองไทยมีฝนตกชุกมาก ทำให้เกิดการชะล้างหน้าดินสูง อินทรียวัตถุต่ำ ค่าความเป็นกรดในดินจึงมีมาก มีผลให้ต่อกินปุ๋ยหรือธาตุอาหารของต้นปาล์มลดลง ซึ่งค่าพีเอชที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 5.5-6.5 การปรับค่าพีเอชให้เหมาะสมทำอย่างไร อย่างง่ายๆ คือ ใช้ปูน โดโลไมท์ นอกจากจะช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสมแล้ว ยังมีธาตุอาหารแคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งปาล์มน้ำมันต้องการมาก แหล่งที่มาของโดโลไมท์ ต้องมีแคลเซียมไม่ต่ำกว่า 30% และแมกนีเซียมไม่ต่ำกว่า 20% และมีค่าความละเอียดไม่ต่ำกว่า 80%     

ถ้าดินมีค่าพีเอช 4.5 ต้นปาล์มจะกินได้แค่ 30% อย่างใส่ ไนโตรเจน 100 กก. ปาล์มจะกินได้แค่ 30 กก. แต่ถ้าปรับค่าพีเอชในระดับที่เหมาะสม ต้นปาล์มจะกินปุ๋ยได้ถึง 90 กก.    
👌ฉลาดทำ เมื่อสวนปาล์มมีอินทรียวัตถุต่ำ จึงจำเป็นต้องเพิ่มอินทรียวัตถุในสวน อินทรียวัตถุที่ถูกและหาง่ายที่สุดก็คือ ทางใบปาล์มที่เกษตรกรตัดแต่งทิ้ง  นำมาสร้างกองทางในสวน ซึ่งไม่มีรูปแบบตายตัว เพียงแค่ทำอย่างไรก็ได้ให้ง่ายต่อการจัดการของเกษตรกร  ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นอินทรียวัตถุ โดยไม่จำเป็นต้องทำทั้งสวน เพียงแค่ 25% ของพื้นที่สวนก็เพียงพอที่จะเพิ่มผลผลิตแล้ว ต้นทุนก็จะถูกลง 

ข้อดีของกองทางใบจะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ ช่วยรักษาความชื้นให้นานขึ้น เมื่อมีความชื้นก็สามารถใส่ปุ๋ยบนกองทาง ช่วยลดและชะลอการชะล้างธาตุอาหารและหน้าดิน รวมถึงช่วยรักษากิจกรรมของจุลินทรีย์

👌ฉลาดใช้ คือ การใช้ปุ๋ยให้เหมาะสม คือ ใช้แม่ปุ๋ย และใส่ปุ๋ยตามระดับผลผลิตของต้นปาล์ม  
รศ.ดร.สุมิตรา  ภู่วโรดม  ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ดิน-พืชและจุลชีววิทยาดิน จาก ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ด้านการบรรยายหลัก รศ.ดร.สุมิตรา ปูพื้นฐานเรื่องธาตุอาหารที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะคิดว่าธาตุอาหารที่สำคัญของพืชมี 3 ธาตุ คือ N P K แต่จริงๆ แล้ว ธาตุอาหารที่จำเป็นของพืชมีทั้งหมด 13 ธาตุ แบ่งเป็นธาตุอาหารหลัก ที่พืชต้องการในปริมาณมาก มี  6 ชนิด (N, P, K, S, Ca และ Mg)  และธาตุอาหารรอง ที่พืชต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้ มี 7 ชนิด (B, Cu, Zn, Fe, Mn, Mo และ Cl)

รศ.ดร.สุมิตรา  อธิบายธาตุอาหารแต่ละตัวอย่างละเอียด  ว่ามีความสำคัญอย่างไร และเมื่อมีปาล์มอาการขาดธาตุอาหาร จะแสดงอาการเช่นไร   สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการจัดการธาตุอาหารคือ  ธาตุอาหารตัวที่ขาดหรือไม่เพียงพอจะเป็นตัวกำหนดการเจริญเติบโตของต้นปาล์ม ทำให้ไม่สามารถเติบโตและให้ผลผลิตได้เต็มศักยภาพของพันธุ์   เปรียบเช่นถังไม้โอ๊คที่ประกอบขึ้นจากไม้เป็นซี่ๆ มีน้ำบรรจุอยู่ ซี่ที่สั้นที่สุดจะกำหนดระดับของน้ำในถัง เช่นเดียวกับธาตุอาหารตัวที่ไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตลดลง 

การบรรยายเน้นสาระที่กระชับ  เข้าใจง่าย และยกตัวอย่างของพืชชนิดต่างๆ มาประกอบ ทำให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดเจน  รวมถึงมีการถาม-ตอบ จากเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มที่มีความสนใจอย่างเข้มข้น

━━━━━━━━━━━━━━━━ 
ความคิดเห็นผู้เข้าฟังบรรยาย
คุณขวัญจิตร นิคมรัตน์ เกษตรกรชาวสวนปาล์ม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำถามแรกที่อาจารย์ถาม คือ  ค่ากรด-ด่าง (pH) ของดินในสวนของแต่ละคนมีค่าเท่าไหร่ ซึ่งอาจารย์ให้ความสำคัญมาก เน้นว่าถ้าไม่ทราบข้อมูลพื้นฐานก็จะปรับปรุงสวนต่อไปได้ยาก เหมือนกับเราไม่ทราบข้อมูลของตัวเองว่า น้ำหนักเท่าไหร่ ความดันเลือดมีค่าเท่าไหร่ เราจะดูแลสุขภาพของเราได้ไม่ดี ค่า pH ของดินจะส่งผลต่อความสามารถในการนำธาตุอาหารไปใช้ของต้นปาล์ม ธาตุอาหารแต่ละชนิดมีความเป็นประโยชน์ที่ระดับของค่า pH ไม่เท่ากัน แต่ค่าที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 5.0-5.5  เราควรจะกลับมาให้ความสำคัญ  และนำดินไปวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบว่าค่า pH  ของสวนเราว่าเป็นเท่าไร จะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดมากขึ้นค่ะ

อาจารย์ ประหยัด สุขศรี อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
การอบรมครั้งนี้ ได้ประโยชน์กับผู้ที่ใฝ่รู้ด้านการจัดการสวนปาล์มเป็นอย่างมาก   โดยเฉพาะส่วนของผมอยากมีความรู้เรื่องการจัดการปุ๋ยของปาล์มน้ำมัน   เพราะผมอ่านข่าว และอยู่ในกลุ่มที่มีการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น บางครั้งทำให้เราลังเลใจ   แต่วันนี้มาเจออาจารย์ที่ให้ข้อมูลด้านนี้โดยตรง ทำให้ความรู้ที่ได้รับในวันนี้จะสามารถนำไปเป็นหลักในการบริหารจัดการและพัฒนาสวนปาล์มต่อไปได้เป็นอย่างดีครับ

คุณณัฐดนัย สุขรัตน์ เกษตรกรชาวสวนปาล์มชื่อดังของ จ.ชุมพร 
ผมอยากฝากถึงเกษตรกรทุกท่านครับ อยากให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม พยายามศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยๆ เพราะสวนที่เราลงทุนสร้างมาจะอยู่กับเรานาน ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีอายุยืน มากกว่า 25 ปี เกษตรกรควรหมั่นเติมความรู้อยู่เสมอ ที่ไหนจัดอบรมหากมีโอกาสอยากให้เข้าร่วม เพราะวิทยากรที่เชิญมา จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับ


หากท่านที่พลาดโอกาสครั้ง นี้ไม่ต้องเสียใจนะครับ   สามารถติดตามคอร์สการอบรบหัวข้อต่างๆ ได้ที่ FB: ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ  หรือ  Line @cpihybrid   ทางศูนย์การเรียนรู้ยังมีคอร์สที่น่าสนใจตลอดปี  2561  อีกมากมายครับ


- Advertisement -
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม