ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ชาวสวนยางบึงกาฬ ปลูกผักปลอดสารพิษ เพิ่มรายได้ จากสวนยาง

นอกเหนือจากการปลูกยางพาราที่ทำเป็นอาชีพหลัก ใน จ.บึงกาฬ แล้ว นายนิคม โสภาเวทย์ ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษเป็นอาชีพเสริม มีรายได้สองทาง

แปลงปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ของนายนิคมตั้งอยู่ที่บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ. บึงกาฬ  ประกอบด้วยปลูกมะเขือเทศพันธุ์111 (ตอง1) เนื่องจากลูกโต สีสวย และมีรสชาติดีจึงเป็นที่ต้องการของตลาด การดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยาก อาศัยน้ำจากริมแม่น้ำโขงในการรดเดือนละ 1 ครั้ง เก็บขายได้ประมาณ 3 เดือนครึ่ง ไปจนถึงระยะเวลา 6 เดือน จะให้ผลผลิต 2-3 ตัน ต่อรอบการผลิต และจะส่งขายให้กับโรงงานที่มารับถึงสวน ในราคา 2.70 บาท/ก.ก. และจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 7 บาท/ก.ก. ตามคุณภาพของมะเขือเทศ โดยเกษตรกรอาศัยน้ำจากริมโขงในการเกษตร 
นอกจากนั้นยังปลูกพืชผักอย่างอื่นเสริม เช่น กะหล่ำปี ต้นหอม ผักกวางตุ้ง มันแกว และข้าวโพดเป็นต้น ซึ่งนำไปจำหน่ายที่ตลาดสดจังหวัดบึงกาฬทำให้เกษตรกรมีรายได้เข้ามาหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว มีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการปลูกยางพาราที่ทำเป็นอาชีพหลัก- Advertisement - 


ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม