ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

CPI Learning Center เปลี่ยนเกษตรกรมือใหม่ ให้เป็นมืออาชีพ ภายใน 3 วัน

กว่าจะเป็นเกษตรกรมืออาชีพเมื่อก่อนต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้ ต้องสั่งสมประสบการณ์นับสิบปีกว่าจะมีความเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องการทำสวนปาล์มอย่างถ่องแท้ แต่อย่างไรคำว่าการเรียนรู้ย่อมไม่มีวันจบสิ้นพี่น้องชาวสวนปาล์มส่วนใหญ่จึงเป็นนักเรียนรู้และนักแสวงหาเสมอ

ทุกวันนี้พี่น้องชาวสวนปาล์มของเราส่วนหนึ่งเป็นเจเนอเรชั่นที่ 2 หรือ 3 ช่วงอายุอยู่ที่ประมาณ 30-45 ปี ที่เข้ามาสานต่อธุรกิจสวนปาล์มของครอบครัว กอปรกับเป็นยุคของโลกออนไลน์ข้อมูลความรู้ต่างๆ มีมากมาย เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการเรียนรู้ แต่ข้อเสียขององค์ความรู้ในโซเชียลเน็ตเวิร์คคือ มีมากเกินไปจนมือใหม่ไม่รู้จะหยิบจะจับตรงไหนมาใช้

ยางปาล์มออนไลน์ได้พูดคุยกับ คุณชนะศักดิ์ จันทร์เกิด เจ้าของสวนปาล์ม มือใหม่ ปัจจุบันมีปาล์มน้ำมัน 30 ไร่ อายุปาล์ม 3 ปีกว่าๆ เมื่อก่อนครอบครัวทำสวนยางแต่พอถึงอายุโค่นก็ต้องมองหาพืชตัวใหม่ และปาล์มก็เป็นตัวเลือกแรกๆ ที่เขานึกถึง เพราะพื้นที่มีความเหมาะสม ด้านปริมาณน้ำฝน
นายชนะศักดิ์ จันทร์เกิด เจ้าของสวนปาล์มมือใหม่ จำนวน 30 ไร่
⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻
คุณชนะศักดิ์ แสดงความคิดเห็นว่าปัจจุบันผลผลิตเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่ 3 ตัน/ไร่/ปี สำหรับเกษตรกรทั่วๆ ไป แต่สำหรับเขาถ้าได้ 3 ตัน/ไร่/ปีจริงๆ อยู่ไม่ได้แน่นอน ยิ่ง 3 - 4 ปีที่แล้วรัฐสนับสนุนให้โค่นยางปลูกปาล์มน้ำมัน เป็นผลให้ผลิตปาล์มในประเทศสูงขึ้น แล้วทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีปริมาณมากราคาก็จะถูกลง

ในเมื่อเราเลือกที่จะมาประกอบอาชีพนี้เราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลกับอาชีพนี้ว่าเราจะทำอย่างไรให้อยู่รอดได้ ผมมองไปที่การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น หาวิธีการที่ทำให้ชาวสวนอยู่ได้ในราคาแบบนี้ ที่แน่ๆ คือเรื่องราคานี่เราไปทำอะไรไม่ได้หรอก แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการหาทางเพิ่มผลผลิตต่อไร่นี่แหล่ะคือทางรอด

คุณชนะศักดิ์ได้เห็นประชาสัมพันธ์โครงการ “การจัดการสวนปาล์มอย่างมืออาชีพ” ของศูนย์เรียนรู้การปลูกปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ  (CPI Learning Center) ของ กลุ่มบริษัท ซีพีไอ  ผ่านเว็บไซต์ www.cpiagrotech.com และช่องทาง Facebook Fan Page : ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ    จ.ชุมพร จึงตัดสินใจเข้าร่วมฝึกอมรมในโครงการนี้

เช่นเดียวกับเกษตรกรหลายๆ ท่านที่มั่นใจในความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน มั่นใจในมาตรฐานของ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ที่เดิมทีเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์ม มีหน้าที่ดูแลเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ถือเป็นฝ่ายหนึ่งของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันสามารถพัฒนาปาล์มน้ำมันลูกผสม ซีพีไอ ไฮบริด และจดทะเบียนเป็น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด 
คุณอุทิศ นิลแสวง ผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻
ยางปาล์มออนไลน์ได้ข้อมูลจาก คุณอุทิศ นิลแสวง ผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ว่าเดิมทีที่นี่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 20,000 ไร่ เพื่อผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพป้อนเข้าสู่โรงงานในส่วนของชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 

เมื่อมีโรงงานเป็นของตัวเองสิ่งที่บริษัทต้องการมากที่สุดก็คือปาล์มน้ำมันที่ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ทางบริษัทจึงรวบรวมสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากทั่วโลกมาปลูกรวบรวมไว้เพื่อศึกษาเรื่องการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และปริมาณน้ำมันที่ได้จากการปลูกในพื้นที่จังหวัดชุมพร

นอกจากนั้นยังพยายามพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้เป็นลูกผสมที่สามารถเจริญเติบโตดี ทนทานต่อโรค ให้ผลิตลูก และมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง จนในที่สุด ซีพีไอ อะโกรเทค ก็ได้ปาล์มน้ำมันลูกผสมใหม่ที่มีคุณสมบัติตามต้องการ และตั้งชื่อว่า ซีพีไอ ไฮบริด (CPI HYBRID) 
จากการศึกษาเรื่องปาล์มน้ำมันตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทำให้พบว่าการที่เราจะได้ปาล์มน้ำมันที่ผลผลิตสูง เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลักก็คือ สายพันธุ์ดี สภาพแวดล้อมดี การจัดการดี ถ้าหากขาดปัจจัยใดไปก็จะได้ผลสัมฤทธิ์ไม่เต็มที่ เช่น ถ้ามีปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ดี แต่สภาพแวดล้อมไม่ดี/ไม่เหมาะสมเท่าที่ควรโอกาสที่จะได้ผลผลิตตรงตามสายพันธุ์นั้นไม่มีเลย เว้นแต่ว่าเจ้าของสวนจะเข้มงวดเรื่องการจัดการเป็นพิเศษ เช่น การทำระบบน้ำ การให้ปุ๋ยให้เพียงพอ มีการปรับปรุงดิน เป็นต้น

แต่ถ้ามีปัจจัยหลัก 3 ประการครบครัน มีปาล์มพันธุ์ดี สภาพแวดล้อมดี การจัดการดี หรือที่เรียกว่า สามเหลี่ยมการจัดการ  ครบองค์ประกอบก็ย่อมได้ผลผลิตปาล์มน้ำมันทั้งปริมาณและคุณภาพสูงแน่นอน 
นี่คือเหตุผลที่ ซีพีไอ อะโกรเทค จัดการอบรม การจัดการสวนปาล์มอย่างมืออาชีพ นอกจากตัวเกษตรกร จะสามารถผลิตปาล์มคุณภาพได้ผลผลิตสูงแล้ว การมีโรงงานเองทำให้ซีพีไอเกิดผลพลอยได้นั่นคือได้รับซื้อปาล์มคุณภาพจากเกษตรกรด้วย

คุณอุทิศ เล่าว่าระยะแรกเป็นโครงการแบบ One day trip ใช้เวลา 1 วัน จะมีเกษตรกรจากหน่วยงานราชการ โรงเรียน หรือว่าเกษตรกรทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชม มีการแนะนำเรื่องการจัดการเป็นหลักสูตรแบบคร่าวๆ ไม่ได้เจาะลึกมากนัก

แต่หลังจากนั้นเล็งเห็นว่าน่าจะจัดหลักสูตรแบบเจาะลึกมากขึ้น เกิดเป็นโครงการจัดอบรม การจัดการสวนปาล์มอย่างมืออาชีพ หลักสูตร 3 วัน มีค่าใช้จ่ายคนละ 3,900 บาท เพราะมีที่พักและอาหารให้พร้อมสรรพ

การฝึกเน้นการปฏิบัติจริงเป็นหลัก ผู้ฝึกอมรมจะได้ทดลองปลูกปาล์ม วัดแนวปลูกปาล์มเอง ฉีดพ่นยา ดูแล เรียนรู้เรื่องปุ๋ยยา ไปจนถึงการตัดปาล์ม นับว่าเป็นหลักสูตรที่ครบวงจรมากที่สุด และรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 15 คน/ครั้ง เพื่อให้วิทยากรดูแลได้ทั่วถึง 
สำหรับคุณชนะศักดิ์ที่เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมแสดงความคิดเห็นว่า การทำสวนปาล์มครั้งนี้เป็นการปลูกปาล์มครั้งแรกของเขา เมื่อไม่มีประสบการณ์จึงอาศัยเรียนรู้เรื่องการปลูกปาล์มจากพี่น้องในโซเชียล ซึ่งก็มีองค์ความรู้มากมายให้เราได้ศึกษา 

แต่พอถึงจุดๆ หนึ่งสิ่งที่คนทำเกษตรสมัยใหม่อยากได้ก็คือองค์ความรู้ที่ผ่านการทดสอบ ผ่านการสรุปผล ได้เป็นแนวทางที่ชัดเจน สั้นและกระชับที่สุด เกษตรกรยุคใหม่ถึงจะอยู่รอดได้ในสถานการณ์แบบนี้

หลังผ่านการอบรมเขาเล่าให้ฟังว่า ได้ความรู้ตั้งแต่การขุดหลุมปลูก การปักแนว การปลูกปาล์ม การป้องกันกำจัดศัตรูของต้นปาล์มน้ำมันตั้งแต่ต้นเล็กๆ เริ่มปลูก ไปจนถึงต้นโตเต็มวัย

สำหรับคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานอะไรเลย ควรที่จะมาเข้าร่วมโครงการ เพราะขนาดบางคนทำสวนปาล์มมาหลายปีก็มีมาร่วมโครงการฝึกอบรม เพราะคือองค์ความรู้ที่ซีพีไอใช้ในการสวนปาล์มปาล์มจริงๆ  พาไปดูของจริง พร้อมกับลงมือทำจริงๆ โดยย่อหลักสูตรให้สั้นเพียงแค่ 3 วันเท่านั้น 
คุณชนะศักดิ์ เล่าอีกว่า พอได้แนวทางการทำสวนปาล์มชัดเจนแล้ว ต้องหารูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเองเลือกปลูกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพราะแต่ละที่จัดการสวนปาล์มต่างกัน อย่างสวนปาล์มของเขาอยู่ในพื้นที่อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  ก็เลือกปลูกพันธุ์ ซีพีไอ ไฮบริด เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงสายพันธุ์มา 20 ปี มีต้นพ่อแม่พันธุ์อยู่ใน จ.ชุมพร จึงมีความมั่นใจมากขึ้นว่ามีความเหมาะสมกับอากาศของประเทศไทย

เมื่อเราเลือกแล้วว่านี่คืออาชีพ เราต้องอยู่กับมัน หนีไม่ได้ แต่ต้องเลือกที่จะอยู่ให้เป็น โดยการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง หาวิธีเพิ่มผลผลิต ทำปาล์มคุณภาพ แล้วก็อยู่กับมันให้ได้ 

คุณชนะศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย

สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการสวนปาล์มอย่างมืออาชีพ ปี 2561 ติดต่อ 077 599 680, 083-395-9575 (คุณ ธิติมา) หรือดูรายละเอียดการจัดอบรม คลิกที่นี่ http://www.cpiagrotech.com/training2018/ 
ขอขอบคุณ
คุณอุทิศ  นิลแสวง ผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
16 ม.16 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077599680
คุณชนะศักดิ์ จันทร์เกิด โทรศัพท์ 08 1920 8067


- Advertisement -
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม